Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Βασίλειος Χατζηαθανασίου - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύγχρονοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: συμβατικοί θερμικοί, πυρηνικοί, υδροηλεκτρικοί. Καύσιμα-διαχείριση καυσίμων. Καύση: Υπολογισμοί καύσης, εξισώσεις καύσης, θερμότητα καύσης, σύσταση- ποσότητα καυσαερίων. Εστίες-καυστήρες. Ατμογεννήτριες: κατάταξη ατμογεννητριών, βαθμός απόδοσης, ανάλυση απωλειών. Βοηθητικά ατμογεννητριών: Ανεμιστήρες, προθερμαντές αέρα, οικονομητήρας, τύμπανο, προθερμαντές νερού, υπερθερμαντές, αναθερμαντές, συμπυκνωτής. Στρόβιλοι. Ρύποι-φίλτρα. Πύργοι ψύξης. Συστήματα διαχείρισης τέφρας.

agricultural sciences subject

Αγροτική κοινωνιολογία

Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού - Προπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ένας γεωπόνος με κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματα που πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση-αντιπαραβολή με οικονομικές θεωρίες και μοντέλα. Για παράδειγμα πως εξηγείται το γεγονός ότι στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου προβάλλεται και επιβάλλεται πολλές φορές από την αγορά το μεγάλο μέγεθος σήμερα να επιβιώνουν μικρές-οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις; Γιατί ένας γεωπόνος δεν είναι σε θέση να προωθήσει μια καινοτομία στον αγροτικό χώρο; πώς κατασκευάζεται η έννοια της υπαίθρου; ποιά είναι η θέση της γυναίκας στην ύπαιθρο και στη γεωργία; αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα καλείται να θεραπεύσει η αγροτική κοινωνιολογία.

natural sciences subject

Στατιστική

Γεώργιος Μενεξές - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιστημονική έρευνα και Στατιστική. Μεταβλητότητα – Μεταβλητή. Πληθυσμός και δείγμα. Κατανομές συχνοτήτων. Μέτρα θέσης και διασποράς. Εισαγωγή στις Πιθανότητες και στις κατανομές πιθανοτήτων. Διαστήματα (όρια) εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση διακύμανσης. Συμμεταβολή και συσχέτιση. Παραδείγματα και εφαρμογές στη Γεωπονική Επιστήμη.

natural sciences subject

Θεωρία Υπολογισμού

Παναγιώτης Κατσαρός - Προπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τον υπολογισμό και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό. Ειδικότερα ανάμεσα σε άλλα εξετάζονται οι γραμματικές, τα πεπερασμένα αυτόματα, ο μη ντετερμινισμός, οι Γλώσσες Χωρίς Συμφραζόμενα, οι Μηχανές Turing, η μη επιλυσιμότητα. Το μάθημα αυτό εισάγει έννοιες που θεμελιώνουν την επίλυση προβλημάτων και την κατασκευή μεταγλωττιστών.

engineering subject

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Χρήστος Ευαγγελίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εξατμισοδιαπνοή (Mέθοδος μάζας, ενέργειας. Εμπειρικές μέθοδοι. Αξιολόγηση των μεθόδων). Σχέση εδάφους-νερού. (Mηχανική σύσταση εδάφους. Συγκράτηση νερού από το έδαφος. Διήθηση του νερού στο έδαφος). Ατομικά δίκτυα αρδεύσεως. Δίκτυα με τεχνητή βροχή(Kίνηση του νερού στους σωλήνες. Είδη σωληνωτών αγωγών. Εκτοξευτήρες. Εξήγηση του φαινομένου του καταιονισμού. Διάταξη με εύκαμπτα υλικά. Γενική λειτουργία εγκαταστάσεων. Κριτική των μεθόδων). Δίκτυα με σταγόνες αρδεύσεως. (Mονάδα ελέγχου. Φίλτρα. Δοχείο λιπάνσεως. Δίκτυο μεταφοράς. Δίκτυο εφαρμογής. Σταλακτήρες). Δίκτυα με αυλάκια.

social sciences  subject

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Νικόλαος Θεοδωράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διδάσκονται ειδικά θέματα οργάνωσης προγραμμάτων αθλητισμού αναψυχής. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού και εθελοντών, τη διαχείριση κινδύνων, την ποιότητα υπηρεσιών και την προσέλκυση συμμετεχόντων σε προγράμματα αθλητισμού αναψυχής. Έμφαση δίνεται επίσης σε νομικά και οικονομικά θέματα που άπτονται των προγραμμάτων αθλητισμού αναψυχής.

humanities and arts subject

Χώρος και διαδικασίες αγωγής

Δημήτριος Γερμανός - Προπτυχιακό - (A+)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των στοιχείων που θεμελιώνουν την παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Διερευνώνται τόσο τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης του χώρου, όσο και η δυναμική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της σχέσης "παιδί – χώρος" και εξετάζονται οι δυνατότητες σύνδεσής τους με μια διαδικασία αγωγής. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για τη μετατροπή του χώρου σε "πεδίο αγωγής", δηλαδή σε μια υλική ενότητα που θα προσφέρει το πλαίσιο αλλά και τα ερεθίσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία.

humanities and arts subject

Μετάφραση γενικών κειμένων Ι

Ελπίδα Λουπάκη - Προπτυχιακό - (A)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μετάφραση κειμένων γενικού περιεχομένου από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα. Αρχικά, εξηγούνται κάποια γενικά χαρακτηριστικά της μεταφραστικής διαδικασίας, με έμφαση στις συνθήκες επικοινωνίας που διέπουν την παραγωγή πρωτοτύπου και μεταφράσματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι μεταφραστικές τεχνικές καθώς και οι μεταφραστικές πηγές τεκμηρίωσης. Τέλος, μεταφράζονται κάποια ενδεικτικά κείμενα, όπως ενημερωτικά φυλλάδια, έντυπα οδηγιών, συνταγές μαγειρικής κ.ά.

engineering subject

Διαχρονική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική του Ελληνικού χώρου. Τυπολογία - συγκριτική Μορφολογία

Μαρία Αρακαδάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσέγγιση, μέσω θεωρητικών παρουσιάσεων, στην αρχέγονη αρχιτεκτονική και τη γένεση των βασικών αρχιτεκτονικών μορφών. Οι καταβολές τής ελληνικής κατοικίας (προϊστορία, αρχαιότητα, βυζάντιο) και η εξέλιξή της τα μεταβυζαντινά και νεότερα χρόνια, στα πλαίσια του ευρύτερου χώρου των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Αρχιτεκτονικοί τύποι, υλικά και κατασκευές, μορφολογικά στοιχεία και εσωτερικός χώρος της κατοικίας στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα

natural sciences subject

Cafe des Sciences

Αργύριος Νικολαΐδης - Προπτυχιακό - (A+)
Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα πάντα ευρίσκονται κάτω από συνεχή αλλαγή Σε κοσμολογική κλίμακα το σύμπαν διαστέλλεται συνεχώς, παραπέμποντας σε μία μεγάλη αρχική έκρηξη ("big bang") Σε βιολογική κλίμακα, η ζωή άρχισε από ένα κύτταρο, με την εμφάνιση περισσότερων πολύπλοκων οργανισμών με την πάροδο του χρόνου Στην κλίμακα της ανθρώπινης εξέλιξης, η εμφάνιση της ανθρώπινης γλώσσας οδήγησε στην συνέχεια στον ανθρώπινο πολιτισμό και τους δύο τελευταίους αιώνες στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας Σημαντικές ερωτήσεις αναδύονται. Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν τις τόσο διαφορετικές διαδικασίες σε μία ενιαία εξέλιξη; Ποιά είναι η καθοδηγούσα δύναμη αυτής της ακατανίκητης συνεχούς αλλαγής; Είμαστε στα πρόθυρα μίας "μετα-ανθρώπινης" εξέλιξης; Σκοπεύουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα στην φιλική ατμόσφαιρα ενός καφέ (café)