Βρέθηκαν 278 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΙ

Άννα Ζαρκάδα - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα είναι προσανατολισμένο σε μία «μικρο-» θεώρηση του μάρκετινγκ μέσα από τη μελέτη και την ανάλυση του καταναλωτή ως αποφασίζοντα. Η έμφαση του μαθήματος δίδεται στις στρατηγικές επιπτώσεις στο μάρκετινγκ, των ψυχολογικών και κοινωνικών επιδράσεων που δέχεται ο καταναλωτής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Θέματα που παρουσιάζονται αναλυτικά στο μάθημα περιλαμβάνουν: διαδικασία λήψης αποφάσεων και επεξεργασία πληροφοριών από τον καταναλωτή, αντιλήψεις καταναλωτή, προσήλωση στη μάρκα και ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, μέτρηση και αλλαγή στάσεων, δημοψυχογραφικά χαρακτηριστικά καταναλωτή, έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή, κοινωνικές και διαπροσωπικές επιδράσεις, επιδράσεις περίστασης και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή.

social sciences  subject

Διοικητική Λογιστική

Σάνδρα Κοέν - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Διοικητικής Λογιστικής τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής και παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.

social sciences  subject

Λογιστική Κόστους

Σάνδρα Κοέν - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής και παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.

social sciences  subject

Οικονομική Ανάπτυξη

Πάνος Τσακλόγλου - Προπτυχιακό - (A-)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές έννοιες της οικονομικής ανάπτυξης, παρουσιάζονται ορισμένοι δείκτες επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης, θεωρητικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης, αναλύεται η επίδραση του διεθνούς εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη, παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρίες γονιμότητας και πώς ο παγκόσμιος πληθυσμός επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη, γίνεται ανάλυση της αγοράς εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και παρουσιάζονται θεωρίες και πολιτικές μετανάστευσης. Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, αναλύεται η θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου και παρουσιάζεται η επίδραση των δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών στην οικονομική ανάπτυξη.

social sciences  subject

Διεθνές Μάρκετινγκ

Γεώργιος Πανηγυράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθημερινά, εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Στα πλαίσια μίας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας στην οποία παρατηρείται ραγδαία αύξηση τν διεθνών συναλλαγών την τελευταία δεκαετία, το διεθνές μάρκετινγκ αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα έρευνας. Το διεθνές στέλεχος καλείται να γνωρίζει τις παραμέτρους και τις μεταβλητές τόσο της χώρας του όσο και των χωρών που δραστηριοποιείται η επιχείρησή του, ως βασικό παράγοντα διασφάλισης της βιωσιμότητας της σύγχρονης επιχείρησης. Συνεπώς, κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τρέχουσες πρακτικές στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ενός διεθνούς σχεδίου μάρκετινγκ.

social sciences  subject

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άννα Ζαρκάδα - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο χώρος της παροχής Υπηρεσιών αφορά στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κλάδους τόσο διεθνώς όσο και στην χώρα μας, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουμε τους κλάδους των Χρηματοοικονομικών εργασιών και των Ασφαλειών, τον τουριστικό κλάδο, αυτόν της επικοινωνίας, τον κλάδο διασκέδασης, τον αθλητισμό αλλά και άλλους σημαντικούς κλάδους μεταξύ εταιρειών (b2b). Παράλληλα, σε όλους τους κλάδους πώλησης υλικών προϊόντων [αγαθών] διαπιστώνεται πλέον η συνοδευτική / υποστηρικτική παροχή σχετικών με τα αγαθά υπηρεσιών. Εύκολα λοιπόν συμπεραίνει κανείς ότι θέματα που σχετίζονται με το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και για εκείνους τους επιχειρηματικούς κλάδους. Ξεκινώντας από την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών, εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες τους, ο οικονομικός, κοινωνικός, πολιτικός και πολιτισμικός ρόλος του τριτογενούς τομέα στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία και παρουσιάζονται τα συστήματα ταξινόμησής τους και τα προβλήματα των οργανισμών που τις παρέχουν (π.χ. οι δυσκολίες στο συγχρονισμό ζήτησης και προσφοράς, στον έλεγχο της ποιότητας και στο χτίσιμο σχέσεων με τους πελάτες). Στη συνέχεια αναλύονται βασικά στρατηγικά ζητήματα του μοντέλου των 8 P (Product= Προϊόν, Place and Time= Διανομή, Price and Other User Outlays= Τιμή και Άλλα Κόστη, Promotion and Education= Προβολή και Εκπαίδευση, Process= Διαδικασία, Physical Evidence= Φυσικό Περιβάλλον, People= Άνθρωποι, Productivity and Quality= Παραγωγικότητα και Ποιότητα) του μίγματος μάρκετινγκ των υπηρεσιών. Aναλύονται θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες παραγωγής της υπηρεσίας και τη σημασία των εργαζομένων, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την τυποποίηση και διανομή, την επικοινωνία και σηματοποίηση (branding) την τιμολόγηση των υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη και διατήρηση επικερδών και μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες.

social sciences  subject

Μικροοικονομική Ι

Πάνος Τσακλόγλου - Προπτυχιακό - (A-)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα παρουσιάζει στους σπουδαστές τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της σύγχρονης μικροοικονομικής ανάλυσης, τους φέρνει σε επαφή με τις κύριες προσεγγίσεις της και τα αντίστοιχα συμπεράσματα και τους δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων μέτρων οικονομικής πολιτικής.

social sciences  subject

Διαφήμιση και Επιχειρησιακή Επικοινωνία

Γεώργιος Πανηγυράκης - Μεταπτυχιακό - (A-)
Executive MBA, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια περίοδο όπου η επικοινωνία είναι βασικός άξονας της καθημερινότητάς μας. Αυτό δεν μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την έννοια της επικοινωνίας στα πλαίσια της επιχείρησης. Η έννοια του συμβόλου, της αξίας που παίρνει ο καταναλωτής από τη χρήση συγκεκριμένου επώνυμου προϊόντος αλλά και του τρόπου ζωής που προωθείται μέσα από συγκεκριμένες επωνυμίες, είναι όλα θέματα στενά συνδεδεμένα με την επικοινωνιακή πολιτική της επιχείρησης. Διότι ζητούμενο είναι όλες οι ενέργειες που αφορούν την διαφήμιση και την επικοινωνία της επιχείρησης να είναι συντονισμένες και να κατευθύνονται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση μέσα από μια Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική, δημιουργώντας στην αρχή και ενισχύοντας στη συνέχεια την εικόνα του προϊόντος-υπηρεσίας. Η Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική είναι επομένως η διαδικασία με την οποία η επιχείρηση σχεδιάζει και διοικεί τα εργαλεία προώθησης για να πετύχει τους στόχους της. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να αφορούν διάφορες ομάδες ενδιαφερόμενων όπως δυνητικούς και πραγματικούς πελάτες, δυνητικούς και πραγματικούς εσωτερικούς πελάτες, δηλαδή τους εργαζόμενους, αλλά και την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τους μετόχους της, τους προμηθευτές της και άλλους πιθανούς συνεργάτες. Μέσα από τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος ο φοιτητής θα μάθει να χειρίζεται και να εφαρμόζει τα στοιχεία του επικοινωνιακού μίγματος: • τη διαφήμιση, • την προώθηση πωλήσεων, • την προσωπική πώληση, • το άμεσο μάρκετινγκ, • τη δημοσιότητα και • τις δημόσιες σχέσεις. Ακόμη, σημαντικές έννοιες είναι το lobbying, η διοργάνωση εκδηλώσεων και γεγονότων αλλά και οι χορηγίες. Επιπλέον, έμφαση θα δοθεί στις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, που δεν μπορεί να αγνοεί το σημερινό στέλεχος για να είναι ανταγωνιστικό. Αυτές είναι το guerilla marketing, το experiential marketing, τη σημασία των atmospherics, το viral marketing, αλλά και τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (social media) προς όφελος της επιχείρησης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση τόσο να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης επικοινωνίας όσο και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά του, προτείνοντας διορθωτικές κινήσεις όπου και όποτε χρειάζεται.

social sciences  subject

Αρχές Μάρκετινγκ

Γεώργιος Πανηγυράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ζούμε σε ένα περιβάλλον που το όνομα και η επωνυμία παίζουν πλέον κεντρικό ρόλο. Επιχειρήσεις όπως η Coca Cola, η Apple, η Nike, με το ευδιάκριτο πλέον σύστημα αξιών τους (corporate identity), έχουν καταφέρει να κερδίσουν τους καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον που οι επιλογές είναι τεράστιες. Στο μάθημα αυτό θα δοθούν οι γνώσεις για να μπορεί κανείς να κατανοεί τις ανάγκες του καταναλωτή, τα υποσυνείδητα και τα συνειδητά του κίνητρα αλλά και το πώς αυτά διαφοροποιούνται στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που στοχεύει η επιχείρηση. Θα δοθούν τα εργαλεία για να μπορεί κανείς να εντοπίζει τα πλέον συμφέροντα τμήματα πελατών μέσα από σωστή τμηματοποίηση (segmentation) και στόχευση (targeting) και να τους προσφέρει ένα διαφοροποιημένο προϊόν που όχι μόνο να τους ικανοποιήσει, αλλά θα δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις πιστότητας (consumer loyalty). Έννοιες όπως το experiential marketing, το viral marketing, το guerilla marketing, το mega marketing θα αναλυθούν, για να μπορεί κανείς όχι μονάχα να τις αντιλαμβάνεται αλλά και να τις χρησιμοποιεί αποτελεσματικά ανά περίπτωση, σαν αποτελεσματικό στέλεχος.

social sciences  subject

Δημόσιες Σχέσεις και Ολοκληρωμένη Επικοινωνία

Γεώργιος Πανηγυράκης - Μεταπτυχιακό - (A-)
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σε μια κοινωνία όπου ο άνθρωπος, οι σχέσεις του και οι αποφάσεις του βρίσκονται στο επίκεντρο, οι δημόσιες σχέσεις ενέχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι γνωστό ότι η δύναμη των καταναλωτών έχει αυξηθεί σημαντικά, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να προωθούν προϊόντα και ιδέες στις κοινωνικές ομάδες που μπορούν. Στόχος της σύγχρονης επιχείρησης είναι να σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό και ευρηματικό πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων για να μπορέσει να χειριστεί αποτελεσματικά την εικόνα της και όλα τα άλλα θέματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία της. Προσοχή πρέπει να δίνεται σε όλες τις ομάδες που συνεργάζεται η επιχείρηση (stakeholders) και όχι μόνο στους καταναλωτές, όπως είναι οι προμηθευτές, της, οι ανταγωνιστές της, το κοινωνικό σύνολο στο οποίο λειτουργεί, οι εργαζόμενοί της κτλ.. Στο μάθημα αυτό δίνονται οι γνώσεις για να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές των Δημοσίων Σχέσεων και το πώς η επιχείρηση μπορεί να διαχειρίζεται τη φήμη της τόσο σε περιόδους ευημερίας όσο και σε περιόδους κρίσης ή έκτακτων γεγονότων. Επιπλέον τα εργαλεία που παρουσιάζονται μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων όπως επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.