Βρέθηκαν 264 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Εκπαίδευση ΙΙ

Ζαχαρούλα Σμυρναίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος: να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές σε θέματα σχετικά με τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους, τις θεωρίες μάθησης και την αξία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις διαφορές μεταξύ των κλασσικών θεωριών μάθησης (του συμπεριφορισμού, του κονστρουκτιβισμού, του κονστραξιονισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών και της θεωρίας της δραστηριότητας), τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εφαρμογή των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων και την διαχείριση σχολικής τάξης. Επίσης, τη φύση των επιστημονικών εννοιών, την επιστημονική μέθοδο, την αξία του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μοντελοποίηση, τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

natural sciences subject

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Μιχαήλ Κουππάρης, Νικόλαος Θωμαϊδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας» διδάσκεται στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας στην ειδίκευση 'Αναλυτική Χημεία' και του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο 'Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας'.

humanities and arts subject

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Χρήστος Παρθένης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και των κοινωνιών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, υπαγορεύει νέες ερμηνευτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στις παραδόσεις παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις υπερπόντιες χώρες (Αμερική, Καναδά, Αυστραλία) καθώς και οι διάφορες προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

humanities and arts subject

Postwar American Avant-Garde Art (Μεταπολεμική Αμερικανική Πρωτοπορία)

Σταματίνα Δημακοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τη δεκαετία του ’50 εμφανίζονται στην Αμερική νέες ριζοσπαστικές πρωτοπορίες οι οποίες αμφισβητούν την παράδοση του μοντερνισμού και ασκούν έντονη κριτική στην ιδεολογία του Ψυχρού Πολέμου. Κοινό γνώρισμα των κινημάτων αυτών είναι πειραματισμοί που καταλύουν τα όρια ανάμεσα σε διακριτές μορφές έκφρασης, καθώς οι καλλιτέχνες ανταποκρίνονται στην ανάδυση και ενδυνάμωση των κοινωνικών κινημάτων τα οποία κυρίως τη δεκαετία του ’60, διεκδικούν την ελευθερία του προσδιορισμού συλλογικών και ατομικών ταυτοτήτων. Με αφετηρία την πρωτοπορία του Black Mountain College και την εμφάνιση των happenings και της pop art στο τέλος της δεκαετίας του ’50, θα μελετήσουμε κινήματα και καλλιτέχνες που πειραματίζονται τις επόμενες δεκαετίες με νέες πρακτικές και μορφές έκφρασης, όπως η εννοιολογική τέχνη, το βίντεο, η performance και το σινεμά, οι πειραματισμοί των τελευταίων δεκαετιών σε συνάρτηση με την πολιτική των ταυτοτήτων.

social sciences  subject

Τηλεοπτικά ρεπορτάζ

Νίκος Μύρτου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Tα δελτία τηλεοπτικών ειδήσεων (περιγραφή κατηγοριών) Tο πρόβλημα του τηλεοπτικού χρόνου Eικόνα και λόγος: η τηλεόραση δεν είναι ραδιόφωνο με εικόνα ούτε βέβαια εφημερίδα H τηλεοπτική γραφή: παραδείγματα και ασκήσεις. O γραπτός και ο ζωντανός τηλεοπτικός λόγος H επιλογή των ειδήσεων για τη τηλεόραση: Γενικές αρχές. Tο πρόβλημα της παρουσίασης και οι τεχνικές της Tο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και η σεναριοποίηση των θεμάτων Bασικές αρχές τηλεοπτικής (δημοσιογραφικής) δεοντολογίας Tηλεόραση και ομάδες πίεσης

other discipline image

Kατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Μαριάνθη Πετράκη - Προπτυχιακό - (A+)
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα απευθύνεται πρωτίστως στο προσωπικό υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, και δευτερευόντως στα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να λάβουν περισσοτέρες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων. Συγκεντρώνει το υλικό κατάρτισης που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης.

medicine science health professions subject

Ωτορινολαρυγγολογία

Αριστείδης Αθανασιάδης-Σισμάνης, Γιάννης Σέγγας, Θάνος Μπίμπας, Τίμος Κυροδήμος, Άρης Χρυσοβέργης, Βασίλης Παπανικολάου, Δημήτρης Κικίδης, Γιάννης Ξενέλλης, Σταύρος Κορρές - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο φοιτητής στο γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγολογίας. Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τον κύριο κορμό της ειδικότητας καθώς και τις επιμέρους υποειδικότητες όπως είναι η Ακοολογία & Νευροωτολογία, η Φωνιατρική, η Ρινολογία & Πλαστική Χειρουργική Προσώπου, η Ογκολογία Κεφαλής & Τραχήλου και η Παιδο-ωτορινολαρυγγολογία. Η κλινική άσκηση περιλαμβάνει συμμετοχή τους θαλάμους, στο χειρουργείο, στα εξωτερικά ιατρεία, στο Ακοολογικό εργαστήριο και στο Ιατρείο Φωνής.

natural sciences subject

Ζωϊκή Ποικιλότητα

Αναστάσιος Λεγάκις, Ρόζα - Μαρία Τζαννετάτου - Πολυμένη, Παναγιώτης Παφίλης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα δίνονται οι βασικές έννοιες σχετικά με: τα συστατικά της ζωικής ποικιλότητας, τη συγκριτική θεώρηση της δομής και λειτουργίας των ζωικών οργανισμών, την κατανομή των ζωικών οργανισμών στο χώρο και στο χρόνο, την σημασία και τη διατήρηση των ζωικών ειδών και την ζωική ποικιλότητα του ελλαδικού χώρου.

natural sciences subject

Θεωρία Τελεστών

Αριστείδης Κατάβολος - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μεταπτυχιακό μάθημα “Θεωρία Τελεστών” προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα “Θεωρητικά Μαθηματικά”. Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος μελετώνται οι χώροι που είναι εφοδιασμένοι με νόρμα και οι χώροι Hilbert. Στη δεύτερη ενότητα μελετώνται ειδικές κατηγορίες τελεστών σ' ένα χώρο Hilbert και οι αναλλοίωτοι υπόχωροι. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται μία εισαγωγή για το Φασματικό θεώρημα σε χώρους πεπερασμένης διάστασης και σε απειροδιάστατους χώρους. Στην τέταρτη ενότητα μελετάται η έννοια του φάσματος ενός τελεστή και ενός αυτοσυζυγούς τελεστή. Στην πέμπτη ενότητα μελετώνται οι συνεχείς συναρτήσεις ενός αυτοσυζυγούς τελεστή (ο συναρτησιακός λογισμός, η τετραγωνική ρίζα αυτοσυζυγούς τελεστή και η πολική αναπαράσταση). Στην έκτη ενότητα παρουσιάζεται και αποδεικνύεται το Φασματικό θεώρημα για αυτοσυζυγείς τελεστές. Στην έβδομη ενότητα παρουσιάζεται η δεύτερη μορφή του Φασματικού θεωρήματος. Μελετώνται επίσης η έννοια της ολοκλήρωσης ως προς φασματικό μέτρο, η έννοια της *-αναπαράστασης και οι συνεχείς συναρτήσεις ενός φυσιολογικού τελεστή. Ακόμη, παρουσιάζεται το Φασματικό θεώρημα για φυσιολογικούς τελεστές και μία επέκταση του συναρτησιακού λογισμού. Στην όγδοη ενότητα μελετώνται οι τοπολογίες στο χώρο Β(Η), εισάγονται οι έννοιες της ισχυρής και της ασθενούς τοπολογίας τελεστών και μελετάται ο χώρος Β(Η) ως δυϊκός χώρος Banach. Τέλος, στην ένατη ενότητα μελετώνται οι Αβελιανές άλγεβρες Von Neumann, παρουσιάζεται και αποδεικνύεται το θεώρημα Von Neumann, ενώ αποδεικνύεται ότι κάθε μεγιστική αβελιανή αυτοσυζυγής υπάλγεβρα (masa) είναι πολλαπλασιαστική.

natural sciences subject

Δυναμική Γεωλογία

Στέλιος Λόζιος, Μανώλης Σκούρτσος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Δυναμική Γεωλογία ασχολείται με την παραμόρφωση του στερεού φλοιού της Γης και τις μεγάλης κλίμακας τεκτονικές δομές που συνδέονται με αυτή. Ασχολείται, δηλαδή, με την παραμόρφωση σε επίπεδο τεκτονικών πλακών, εξετάζοντας τόσο τα ακτουαλιστικά πρότυπα που λειτουργούν σήμερα στον πλανήτη, όσο και τις ορογενετικές ζώνες, τις ηπείρους και τους ωκεανούς, που μας δίνουν στοιχεία για τη διαμόρφωση σε επίπεδο πλακών, σε παλαιότερες γεωλογικές εποχές.