Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ - Χημεία Ενώσεων Συναρμογής (θεωρία)

Περικλής Ακρίβος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Bασικές έννοιες, ονοματολογία, μέθοδοι παρασκευής, ισομέρεια, δομή, κατηγορίες και εφαρμογές των ενώσεων συναρμογής. Σύμπλοκα με διάφορο αριθμό συναρμογής. Δραστικότητα των ligands. Σταθερότητα των ενώσεων συναρμογής .

engineering subject

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού: Μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης

Ελένη Ανδρικοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού έχει αντικείμενο τη σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την ευρύτερη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής: α) με τις τεχνικές και μεθόδους του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικότερα με τη διαδικασία σύνταξης ενός στρατηγικού σχεδίου που προσανατολίζεται σε χωρικές παρεμβάσεις, β) με τις προσπάθειες χωρικού σχεδιασμού που αποτυπώνονται στα παλιότερα σχέδια για την Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και γ) με τις έννοιες, διαδικασίες και μηχανισμούς χωρικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης στην κλίμακα μιας ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής. Το μάθημα περιλαμβάνει εισηγήσεις από τα μέλη της διδακτικής ομάδας σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού καθώς και συζητήσεις και παρουσιάσεις ενδιάμεσων φάσεων επεξεργασίας του θέματος από τις φοιτητικές ομάδες. Το θέμα αναφέρεται στη σύνταξη ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης.

social sciences  subject

Έρευνα Μάρκετινγκ

Χριστίνα Μπουτσούκη - Προπτυχιακό - (A-)
Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα είναι οργανωμένο σε τέσσερα μέρη. Ξεκινά με την εισαγωγή στην έννοια και τη διαδικασία της Έρευνας Αγοράς καθώς και στην παρουσίαση του ορισμού του ερευνητικού προβλήματος, που θα οδηγήσει στη λύση του προβλήματος απόφασης. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει το σχεδιασμό της διερευνητικής και περιγραφικής έρευνας. Γίνεται η διάκριση μεταξύ των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων και της Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας. Το τρίτο μέρος αφορά το σχεδιασμό και τη σύνταξη των ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγια), το σχεδιασμό της δειγματοληψίας καθώς και της επεξήγησης των διαδικασιών απόκτησης των πληροφοριών. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Μάρκετινγκ για Ποιοτική Έρευνα: Ομάδες Εστίασης, Σε Βάθος Συνεντεύξεις, Προβολικές Τεχνικές, Τεχνικές Παρατήρησης, Case Study. Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Μάρκετινγκ για Ποσοτική Έρευνα: Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου, Δειγματοληψία, Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης στην Έρευνα Αγοράς & Παρουσίαση Ευρημάτων Έρευνας, Πιλοτική Έρευνα Αγοράς. Επιπλέον, παρουσιάζεται η έρευνα πεδίου, η προετοιμασία των δεδομένων και οι έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας. Οι μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και οι τεχνικές παρουσίασης των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στο τελευταίο μέρος του μαθήματος καθώς και οι μέθοδοι αποτύπωσης και παρουσίασης των ερευνητικών δεδομένων και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων στη στρατηγική κατάκτηση της Αγοράς.

engineering subject

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Χρήστος Ευαγγελίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εξατμισοδιαπνοή (Mέθοδος μάζας, ενέργειας. Εμπειρικές μέθοδοι. Αξιολόγηση των μεθόδων). Σχέση εδάφους-νερού. (Mηχανική σύσταση εδάφους. Συγκράτηση νερού από το έδαφος. Διήθηση του νερού στο έδαφος). Ατομικά δίκτυα αρδεύσεως. Δίκτυα με τεχνητή βροχή(Kίνηση του νερού στους σωλήνες. Είδη σωληνωτών αγωγών. Εκτοξευτήρες. Εξήγηση του φαινομένου του καταιονισμού. Διάταξη με εύκαμπτα υλικά. Γενική λειτουργία εγκαταστάσεων. Κριτική των μεθόδων). Δίκτυα με σταγόνες αρδεύσεως. (Mονάδα ελέγχου. Φίλτρα. Δοχείο λιπάνσεως. Δίκτυο μεταφοράς. Δίκτυο εφαρμογής. Σταλακτήρες). Δίκτυα με αυλάκια.

humanities and arts subject

Αγιολογία και Εορτολογία

Συμεών Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζονται οι πηγές και τα είδη της πρώιμης χριστιανικής και βυζαντινής αγιολογίας και η βασική αγιολογική ορολογία. Γίνεται διεξοδική αναφορά στους σημαντικότερους συγγραφείς αγιολογικών κειμένων και στους κυριότερους σταθμούς της αγιολογίας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Αναλύονται οι «χοροί» των αγίων, η «παρρησία» και οι πρεσβείες τους προς το Θεό. Προσεγγίζονται θεολογικά τα θαύματα και εξετάζονται οι σχετικές συλλογές. Παρουσιάζεται η θεολογική κατοχύρωση της τιμής των αγίων και των ιερών λειψάνων, καθώς και η ιστορία και η σύγχρονη κανονική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την αναγνώριση νέων αγίων. Τέλος, δίνεται ένα ιστορικό περίγραμμα του εκκλησιαστικού εορτολογίου.

social sciences  subject

European Constitutional Law

Τριανταφυλλιά (Λίνα) Παπαδοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η διπλή νομιμοποίηση της ΕΕ. Το συνταγματικό θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης – Ελλάδα: το άρθρο 28 Σ. Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα; Έννοιες του συντάγματος σε σχέση με την ΕΕ. Είναι οι ευρωπαϊκές Συνθήκες Σύνταγμα της Ένωσης; Ο λαός (δήμος) ως προαπαιτούμενο συντάγματος και δημοκρατίας. Φορέας συντακτικής εξουσίας στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η κρατική κυριαρχία. Αρχές και αξίες στο κοινοτικό δίκαιο. Η δημοκρατική αρχή στην ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Η ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη (πολιτότητα). Η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού δήμου μέσα από τη λειτουργία Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νομιμοποίηση και αρμοδιότητες. Άσκηση νομοθετικής εξουσίας στην ΕΕ. Ευελιξία και Σύνταγμα. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνταγματικό δικαστήριο.

humanities and arts subject

Αμερικανική Λογοτεχνία και πολιτισμός: 19ος αι

Ζωή Δέτση - Προπτυχιακό - (A-)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή του ιστορικού, πολιτικο-κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου, μέσα στο οποίο η Αμερική του 19ου αιώνα εξελίχθηκε από αγροτικό έθνος σε βιομηχανικό γίγαντα. Οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν τα κινήματα του Ρομαντισμού, Ρεαλισμού και Νατουραλισμού μέσα από λογοτεχνικά κείμενα σημαντικών Αμερικανών συγγραφέων της εποχής, όπως Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman, Henry David Thoreau, Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville, Ambrose Bierce, Charlotte Perkins Gilman, Jack London.

social sciences  subject

Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα «Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου» οι φοιτητές διδάσκονται βασικούς θεσμούς του Ρωμαϊκού ιδιωτικού δικαίου, κατά την τριμερή του διάκριση (με βάση τις Εισηγήσεις του Γαΐου) σε δίκαιο των προσώπων, των πραγμάτων και των αγωγών/ενοχών. Το μάθημα λειτουργεί ως παιδαγωγικό εργαλείο για την κατανόηση των αντίστοιχων θεσμών του σύγχρονου ιδιωτικού δικαίου και οδηγεί στην επιλογή της φοιτητικής ομάδας που συμμετέχει κάθε φορά στη διοργανούμενη εικονική δίκη Ρωμαϊκού Δικαίου. Επίσης, επιδιώκεται η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες θεματικές του μαθήματος με την εκ μέρους των φοιτητών διεξαγωγή έρευνας, τη συγγραφή και την προφορική παρουσίαση μιας εργασίας, η οποία είναι προαιρετική.

social sciences  subject

Δίκαιο των ΜΜΕ

Παναγιώτης Μαντζούφας - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνταγματική κατοχύρωση και διεθνής προστασία της ραδιοτηλεοπτικής επικοινωνίας. Άμεσος κρατικός έλεγχος και συνταγματικές επιταγές του άρθρ. 15 § 2 Σ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ρ/Τ σταθμών, Περιεχόμενο των ΡΑ εκπομπών, ΕΣΡ κανονιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές / κυρωτικές αρμοδιότητες.

medicine science health professions subject

Προπονητικές Προσαρμογές στις Αναπτυξιακές Ηλικίες

Χρήστος Κοτζαμανίδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η μελέτη της εξέλιξης των φυσικών και κινητικών ικανοτήτων του αναπτυσσόμενου παιδιού, των μεθόδων προπόνησης, καθώς και τις διαφορές στην προπόνηση αυτών των ικανοτήτων μεταξύ παιδιών και ενηλίκων.