Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Αγγλικά - Ορολογία

Σταυρούλα Ταβουλτζίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κατ. Μηχ. ΓΕΩΠΕ)., ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η Ξένη Γλώσσα –Ορολογία του 5ου Εξαμήνου ασχολείται με στον ορισμό και την εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Γεωτεχνολογίας μέσα από τη διδασκαλία αυθεντικών επιστημονικών κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα. Έτσι οι φοιτητές εξοικειώνονται με στοιχεία του λόγου (discourse features), όπως έννοιες και λεξιλόγιο που αφορούν στην ειδικότητα τους καθώς γραμματικές και συντακτικές δομές που συναντώνται σε κείμενα ορολογίας. Επιπλέον, εξασκούνται στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και επιστολών, απαραίτητων για την ικανοποίηση των αναγκών τους τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

social sciences  subject

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - Προπτυχιακό - (A+)
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (KOZANH), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Γενικός Στόχος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Πολιτικής ΙΙ είναι η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται μέσω τριών λειτουργιών ήτοι αποφάσεις επενδύσεων, αποφάσεις χρηματοδοτήσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση.

engineering subject

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και Ευχρηστία

Ευάγγελος Σαπρίκης - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γρεβενά, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

social sciences  subject

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων I

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγικό μάθημα στην παρουσίαση των κυριότερων υποδειγμάτων γραμμικού προγραμματισμού και των μεθόδων επίλυσής τους, καθώς και τεχνικών για τη λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας.

natural sciences subject

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι και στηρίζεται πάνω στις γνώσεις που παρέχονται σε εκείνο. Το μάθημα καλύπτει την τέταρτη και τελευταία ενότητα (Accessing the WAN) της επίσημης ύλης του προγράμματος Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration. Η διδασκαλία συνδυάζει την ηλεκτρονική πρόσβαση στην ύλη, με παραδόσεις στην αίθουσα και διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων πάνω στη διδακτέα ύλη, με χρήση και διαχείριση πραγματικών δικτυακών συσκευών (switches και routers) και άλλων δικτυακών υποδομών σε ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του Τμήματος.

social sciences  subject

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Δημήτριος Μαυρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγικό μάθημα στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την εξέλιξη των ιδεών της πολιτικής οικονομίας ως απαραίτητο υπόβαθρο για μία ολοκληρωμένη οικονομική μόρφωση. Παράλληλα, αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο των σημαντικότερων γεγονότων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών που επηρέασαν τους οικονομικούς στοχαστές και διαμόρφωσαν την σκέψη τους. Αναφορά στις ιδέες και απόψεις των κυριότερων εξ αυτών από τον 16ο αιώνα έως σήμερα.

natural sciences subject

Στατιστική ΙΙ

Γεώργιος Κοντέος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση προχωρημένων εννοιών και εργαλείων της στατιστικής πέραν του εισαγωγικού επιπέδου, καθώς και εφαρμογών της στατιστικής στη διοίκηση επιχειρήσεων και στα χρηματοοικονομικά. Παρουσιάζονται οι τεχνικές ανάλυσης της διακύμανσης, οι μη παραμετρικές μέθοδοι, η απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, η μη γραμμική παλινδρόμηση, οι εκτιμήσεις υποδειγμάτων με ποιοτικές εξαρτημένες μεταβλητές, οι έλεγχοι υποθέσεων στα παραπάνω υποδείγματα και τέλος γίνεται μια εισαγωγή στις μεθόδους εκτίμησης υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών.

social sciences  subject

Διαχείριση Ρίσκου

Συμεών Καραφόλας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Κοζάνης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο μάθημα, μετά από μια σύντομη εξέταση των στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού και αποτελεσμάτων χρήσης των τραπεζών εξετάζονται οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει μια τράπεζα και είναι λειτουργικοί, επιχειρηματικοί, μεγάλων καταστροφών, χρηματοοικονομικοί όπως επιτοκίων, ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας, συναλλαγματικός κίνδυνος. Με βάση τους κινδύνους αυτούς εξετάζονται οι απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας όπως προκύπτουν από τις οδηγίες της Βασιλείας ΙΙ και ΙΙΙ

other discipline image

Ηγεσία

Ανδρονίκη Καταραχιά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της ηγεσίας και την διαφορά της από την διοίκηση μέσα σε ένα διεθνές περιεχόμενο ώστε να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας. Το μάθημα μέσα από τη συστημική προσέγγιση της ηγεσίας εστιάζει και αναλύει θέματα όπως η έννοια της ηγεσίας και η σχέση της με τη διοίκηση, οι διαφορετικές θεωρίες και πρότυπα ηγεσίας. Επίσης συζητούνται θέματα όπως η ισχύς η επιρροή και ο έλεγχος, η χαρισματική ηγεσία καθώς και ρόλος της ηγεσίας στη διοίκηση των αλλαγών, την οργανωσιακή μάθηση και τη λήψη αποφάσεων

humanities and arts subject

Λατινικά Ι

Στυλιανός Χατζηγρηγορίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ερμηνεία θεολογικών κειμένων, Γραμματική, Συντακτικό.