Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Τεχνολογία Πολυμέσων

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα έχει σαν στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες που διέπουν τις εφαρμογές πολυμέσων, όπως επίσης την οργανωμένη επαφή τους με τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, ανάπτυξη και ολοκλήρωση του υλικού που είναι απαραίτητο για την δημιουργία των σύγχρονων εφαρμογών πολυμέσων.

natural sciences subject

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Δημήτριος Τσιαμήτρος - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα εξηγεί τις βασικές έννοιες του εναλλασσομένου ρεύματος (Τάση, ρεύμα, ισχύ). Αναλύει τις σχέσεις με τις οποίες υπολογίζονται τα παραπάνω μεγέθη. Περιγράφει τα στρεφόμενα διανύσματα, την αντιστάθμιση, τα τριφασικά συστήματα.

engineering subject

Ηλεκτρονικά Ισχύος - Ε

Γεώργιος Χριστοφορίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία και στις εφαρμογές των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Ισχύος. Μελετώνται όλες οι κύριες κατηγορίες των μετατροπέων Ηλεκτρονικών Ισχύος χρησιμοποιώντας ποικιλία διδακτικών μεθόδων. Ο φοιτητής απαιτείται να περατώσει μια σειρά από επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των μετατροπέων Ηλεκτρονικών Ισχύος, συγγράφοντας σχετικές εκθέσεις. Επιπλέον, ο φοιτητής θα ασχοληθεί με την προσομοίωση κυκλωμάτων Ηλεκτρονικών Ισχύος σε υπολογιστή, μέσω εργασιών και με την επίλυση επιλεγμένων ασκήσεων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στις ηλεκτρονικές κατασκευές μετατροπέων μέσω σχετικής κατασκευαστικής εργασίας που καλούνται να περατώσουν οι φοιτητές.

engineering subject

Τεχνολογία Μετρήσεων ΙI

Μαρία Γούλα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Tο μάθημα (θεωρία και εργαστήριο) Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ επιδιώκει την κατανόηση και πρακτική εξοικείωση του φοιτητή με τις σύγχρονες, ενόργανες τεχνικές ανάλυσης, για τον χημικό χαρακτηρισμό της ύλη, ο οποίος περιλαμβάνει τον καθορισμό της ποιοτικής & ̟ποσοτικής σύστασης ενός χημικού συστήματος. Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές ενόργανης ανάλυσης, όπως φασματοσκοπικές, χρωματογραφικές και ειδικές τεχνικές ανάλυσης. Τα μαθήματα παρέχουν στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των αρχών λειτουργίας, της μεθοδολογίας και της εφαρμογής των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών ενόργανης ανάλυσης. Σε όλα τα κεφάλαια μελετάται επίσης και η απαιτούμενη οργανολογία, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση της λειτουργίας των οργάνων που χρησιμοποιούνται και να αξιοποιούνται καλύτερα οι δυνατότητές τους. Ουσιαστικός στόχος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές διεργασίες και τεχνολογίες αιχμής, τις οποίες πρόκειται να αντιμετωπίσουν μελλοντικά στο περιβάλλον εργασίας τους.

other discipline image

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙI

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγικό μάθημα που αποσκοπεί στις βασικές γνώσεις διαμόρφωσης προτύπων (υποδειγμάτων) επιχειρησιακής έρευνας (αποθεμάτων, δυναμικού προγραμματισμού, δικτυωτής ανάλυσης κ.ά.) για την αντιμετώπιση προβλημάτων διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα και την εκμάθηση των μεθόδων επίλυσης.

social sciences  subject

Επιχειρηματικά Σχέδια

Συμεών Καραφόλας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Κοζάνης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα εξετάζει τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Με βάση αυτό καταγράφεται κατ’ αρχήν η δομή και οργάνωση της επιχείρησης. Καταγράφονται οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης. Καταγράφονται η ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών, του ανταγωνισμού καταδεικνύοντας έτσι και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων. Καταγράφεται η χρηματοοικονομική ανάλυση που προκύπτει από τα έσοδα-έξοδα, το κόστος και χρηματοδότηση της επένδυσης. Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι αναγκαία, καθώς δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της. Δείχνει τις αδυναμίες, τα δυνατά σημεία και τους στόχους της επιχείρησης και αποτελεί τη βάση με την οποία θα συγκριθούν τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και γενικότερα, η πορεία της επιχείρησης. Με το επιχειρηματικό σχέδιο οι υποψήφιοι χρηματοδότες και επενδυτές μπορούν να σχηματίσουν άποψη για το πόσο εφικτή και επικερδής είναι μια προτεινόμενη επιχειρηματική ιδέα ή επένδυση αλλά και πόσο ικανή είναι η διοίκηση της εταιρίας στο να την υλοποιήσει επιτυχώς.

engineering subject

Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (Θεωρία)

Γεώργιος Φραγκούλης - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια της θεωρίας, επιχειρείται είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των λειτουργικών συστημάτων. Ειδικότερα, αναλύονται οι βασικές αρχές και έννοιές τους. Μελετάται η δομή ενός λειτουργικού συστήματος και τα βασικά ζητήματα που διέπουν το σχεδιασμό, την αναπαράσταση, τη διαχείριση τη δρομολόγηση και το συγχρονισμό των διεργασιών. Ακόμη, εξετάζεται η διαχείριση της κύριας και της δευτερεύουσας μνήμης, τα συστήματα αρχείων, καθώς επίσης και ζητήματα σχετικά με είσοδο-έξοδο και αδιέξοδα διεργασιών. Τέλος, γίνεται μία επισκόπηση των δημοφιλέστερων λειτουργικών συστημάτων Unix, Linux και Windows.

natural sciences subject

Μικροοικονομική

ΧΑΙΔΩ ΔΡΙΤΣΑΚΗ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται οι παραγωγικές δυνατότητες της κοινωνίας, η θεωρία της ζήτησης και προσφοράς, η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς, η θεωρία της συμπεριφοράς του καταναλωτή, η θεωρία της παραγωγής, η θεωρία του κόστους παραγωγής, η συμπεριφορά της επιχείρησης στον πλήρη ανταγωνισμό, στο καθαρό μονοπώλιο, στον ολιγοπώλιο, στον μονοπωλιακό ανταγωνισμό.

engineering subject

Τεχνική Ορολογία - Θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού σε ξένη γλώσσα - Κατεύθυνση βιομηχανικού σχεδιασμού

Αγάπη Αλτίνη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων – Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Αυθεντικά κείμενα τεχνικής ορολογίας που σχετίζονται με την ειδικότητα Βιομ. Σχεδιασμού και που σε συνδυασμό με τεχνικές κατανόησης και στοιχεία γραμματικής και λόγου αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό να: α) διευκολύνουν τη συμμετοχή των σπουδαστών σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ευρωπαϊκά προγράμματα ( π.χ. Erasmus κτλ.) β) καλύψουν μελλοντικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Oι σπουδαστές διδάσκονται επιλεγμένα κείμενα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, με έμφαση κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο (ορολογία) των κειμένων και, κατά δεύτερο, στη γραμματική, και εξασκούνται και εφαρμόζεουν τις γνώσεις του ς στο εργαστήριο με ασκήσεις σε Η/Υ .

social sciences  subject

Διοίκηση εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας

Ιωάννης Αντωνιάδης, Αναστάσιος Αλεξανδρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η σημασία της εξωστρέφιας και των εξαγωγών για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αναλύεται το μεθοδολογικό εργαλείο “8 Βήματα για να Εξάγω” , και γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στις διαδικασίες εξαγωγών.