Βρέθηκαν 95 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

Ανεργία και πολιτικές απασχόλησης.

Μαρία Καραμεσίνη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα κοινωνικής πολιτικής, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Σκοπός του μαθήματος είναι η σύνδεση των θεωριών για την ανεργία με τις πολιτικές προώθησης της απασχόλησης και η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών στην καταπολέμηση της ανεργίας. Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το μάθημα είναι οι εξής: θεωρίες της ανεργίας και τυπολογία των πολιτικών απασχόλησης, σκοποί, εργαλεία και αποτελεσματικότητα των διαφορετικών κατηγοριών πολιτικών (ενεργητικές, παθητικές, θεσμικές, μείωση χρόνου εργασίας), η μεταπολεμική εμπειρία της πολιτικής απασχόλησης στις αναπτυγμένες χώρες, η εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική της απασχόλησης.

social sciences  subject

Ανθρωπολογία της βίας και των συγκρούσεων

Ουρανία Αστρινάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στο μάθημα εξετάζονται πρόσφατες ανθρωπολογικές θεωρήσεις των φαινομένων λανθάνουσας και ανοικτής βίας στις δυτικές και μη δυτικές κοινωνίες οι οποίες τα προσεγγίζουν ως ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά φαινόμενα. Αναλύονται οι προσεγγίσεις της κλασικής κοινωνικής και ανθρωπολογικής θεωρίας και οι κυρίαρχες αντιλήψεις για τη βία στο λεγόμενο «πολιτισμένο κόσμο» οι οποίες την συνδέουν με τη «φύση του ανθρώπου». Διερευνάται ο κεντρικός ρόλος των αντιλήψεων αυτών τόσο στα δυτικά φαντασιακά και κοινωνικές πρακτικές και στην συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών και πολιτειών όσο και στην φαντασιακή κατασκευή των μη δυτικών λαών και πολιτισμών ως «άγριων» η οποία συνέβαλε στη νομιμοποίηση της παγκόσμιας δυτικής κυριαρχίας. Τέλος, παρουσιάζονται εθνογραφικά παραδείγματα τα οποία αναδεικνύουν την περίπλοκη σχέση των σχηματισμών της βίας με τους τοπικούς και παγκόσμιους σχηματισμούς της εξουσίας και την παραγωγή κοινωνικών ανισοτήτων, με τη συγκρότηση των τοπικών ιστοριών και των τοπικών ταυτοτήτων.

social sciences  subject

Πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη και πολιτική

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα εξετάζει την πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη και πολιτική, εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομίας στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια ιστορική αναδρομή στα τεκταινόμενα από το 1982 έως σήμερα και εστιάζοντας μεγάλο μέρος του στο Νόμο Υπ’αριθμόν 4280/2014, ο οποίος αναλύεται και επεξηγείται πλήρως.

other discipline image

Οργανωμένο Έγκλημα

Γρηγόρης Λάζος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται καταρχήν οι βασικές εγκληματολογικές θεωρήσεις σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα (ως οργανωμένη ομάδα, ως παραοικονομία, ως τρόπος ένταξης εθνικών μειονοτήτων σε κοινωνία) και οι πλέον σύνθετες που αναπτύχθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αναλύονται τα πεδία και οι τρόποι δράσης της οργανωμένης εγκληματικότητας. Στη συνέχεια, κατατίθεται μια βάσιμη αφήγηση των μορφών οργανωμένης εγκληματικότητας από τον 17ο αιώνα (πειρατεία Καραϊβικής, Ιταλική και Αμερικανική Μαφία, πολιτική μηχανή σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη κα., κινεζικό και ιαπωνικό οργανωμένο έγκλημα, και, πρόσφατα, σε Κολομβία, Ασιατικό Τρίγωνο και μετασοβιετική Ρωσία. Εξετάζεται η σχέση της οργανωμένης εγκληματικότητας με την παγκοσμιοποίηση. Τέλος, το μάθημα στρέφει την προσοχή του στην ιστορία της οργανωμένης εγκληματικότητας στην πορνεία στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1830 ως την Τρούμπα και τα Βούρλα (Πειραιάς) και τον Βαρδάρη (Θεσσαλονίκη), ως τη σύγχρονη διεθνική σωματεμπορία αλλοδαπών γυναικών (δεκαετία 1980, εκδιδόμενες από Καραϊβική, Ταϋλάνδη και Πολωνία, και δεκαετίες 1990 και 2000, εκδιδόμενες από Ανατολική Ευρώπη, Βαλκανική και Αφρική).

other discipline image

Οικονομικά της εργασίας

Μαρία Καραμεσίνη - Προπτυχιακό - (A-)
Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο που η νεοκλασική και η κεϋνσιανή οικονομική θεωρία αναλύουν την λειτουργία της αγοράς εργασίας και τις επιπτώσεις της στο ύψος των μισθών, της απασχόλησης και της ανεργίας. Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι οι εξής: εργασία και απασχόληση, εργατικό δυναμικό και αγορά εργασίας, προσφορά και ζήτηση εργασίας, ανθρώπινο κεφάλαιο και διακρίσεις στην αγορά εργασίας, η επίδραση της συνδικαλιστικής δράσης στους μισθούς, το κεϋνσιανό υπόδειγμα προσδιορισμού του ύψους της απασχόλησης, η τυπολογία και οι πολλαπλές ερμηνείες του φαινομένου της ανεργίας, η σχέση της ανεργίας και του πληθωρισμού.

other discipline image

Ιστορία και συστήματα της ψυχολογίας

Παναγιώτης Κορδούτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα παρακολουθεί τη γέννηση, τη μεταμόρφωση και την ανεξέλιξη των αντιλήψεων περί ψυχής και ανθρώπινης ύπαρξης στην πορεία του χρόνου. Η αφήγησή του εκτυλίσσεται από τη σύλληψή τους στις Ανατολικές παραδόσεις και τη θεμελίωσή τους, ως ψυχολογικών ιδεών, στην αρχαία Ελληνική φιλοσοφία, μέχρι την συγκρότησή τους σε ανεξάρτητη ψυχολογική επιστήμη, τον εικοστό αιώνα. Το μάθημα παρουσιάζει τα ψυχολογικά συστήματα του εικοστού αιώνα και τις σύγχρονες μετασυστηματικές τάσεις, στη γνωστική επιστήμη, τις νευροεπιστήμες, την αναπτυξιακή, την κοινωνική ψυχολογία και τη θεωρία της προσωπικότητας. Ιχνηλατεί το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο από το οποίο ανέκυψαν οι περιπέτειας των ψυχολογικών ιδεών, ενώ υποδεικνύει τις σημαντικότερες φιλοσοφικές, επιστημονικές και κοινωνικές συνέπειες της εμφάνισής τους. Ταυτόχρονα, επιχειρεί, συγκρίνοντας και αξιολογώντας τις ψυχολογικές προσεγγίσεις, να αναδείξει την επιστημολογική και μεθοδολογική συνέχειά τους, τις αντιθέσεις τους, τη διαλεκτική σχέση τους και την προοπτική τους. Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη αντίληψη για τη βάση, τη φύση, το έργο της ψυχολογικής επιστήμης και τις συνέπειές του.

other discipline image

Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήμερα

Άγγελος Συρίγος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Εξετάζονται οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1923 έως το 2006 από πλευράς διεθνών σχέσεων, διεθνούς δικαίου και διπλωματικής ιστορίας. Το Αιγαίο, η Κύπρος, οι μουσουλμανικές μειονότητες στην ελληνική Θράκη, η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη, Ίμβρος, Τένεδος), το καθεστώς του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας αποτελούν τις βασικές ενότητες του μαθήματος. Προαιρετικά δίνεται η δυνατότητα επιτόπιων επισκέψεων των φοιτητών στη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη.

other discipline image

Κοινωνία, Στρατός και Πολιτική σε Ελλάδα, Τουρκία και Βαλκάνια

Γεράσιμος Καραμπελιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα αποτελεί μια ιστορική ανασκόπηση του κοινωνικοστρατιοτικού και πολιτικού σκηνικού που επικράτησε στην Τουρκία, την Ελλάδα και τα Βαλκάνια από την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορία μέχρι και το 1939.Πιο συγκεκριμένα το μάθημα περιλαμβάνει μια ανασκόπηση του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων σε Οθωμανική Αυτοκρατορία και την πρώτη Τουρκική Δημοκρατία η οποία ακολουθείται από αναλυτική παρουσίαση της παρακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καθώς και τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της. Έπεται η εποχή των Νεότουρκων, το διάστημα από τον Α' Π.Π. εώς τις αρχές του 1920, η δεκαετία του 1920, ενώ ακολουθεί ανασκόπηση του ρόλουτων ελληνικών ενόπλων δυνάμεων από το 1821 εώς και το 1939.

social sciences  subject

Οικονομική Ανάπτυξη

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Οι διαλέξεις αποτελούνται από τα κατωτέρω κεφάλαια: • Ταξινόμηση και βασικά χαρακτηριστικά των στρατηγικών ανάπτυξης. Βιομηχανία και οικονομική ανάπτυξη, θεωρίες εξάρτησης των αναπτυσσομένων χωρών. • Οικονομική μεγέθυνση και περιβάλλον. • Μέτρα πολιτικής για την κινητοποίηση των αποταμιεύσεων: ιδιωτική αποτα- μίευση, δημόσια αποταμίευση, πληθω- ρισμός, εξωτερικές πηγές αποταμίευσης.  • Πολιτική διεθνών οικονομικών συναλλα- γών: κρατική εξωτερική εμπορική πολιτική, διεθνής εμπορική πολιτική. • Πολιτική σε βασικούς τομείς της οικονομίας: αγροτική πολιτική, βιομηχανική πολιτική, πολιτική σε άλλους τομείς. • Μέτρα για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των αναπτυσσομένων χωρών. • Εισαγωγή στις σύγχρονες θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης. Το φαινόμενο της οικονομικής ανάπτυξης και περιγράφονται τα βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά του. • Η γενική μεθοδολογία των υποδειγμάτων της σύγχρονης θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης. • Τα διάφορα υποδείγματα "εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης". 

other discipline image

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ : ΟΝΕ – ενιαίος χρηματοπιστωτικός χώρος

Χρήστος Γκόρτσος - Προπτυχιακό - (A-)
Διεθνών, Ευρωπαϊκών Και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στόχος του εν λόγω μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές διατάξεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν: 1. αφενός την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, λαμβανομένων εν' όψει των εξελίξεων για τη διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, και 2. αφετέρου τον ενιαίο χρηματοπιστωτικό χώρο, βασικό συστατικό στοιχείο της ενιαίας αγοράς.