Βρέθηκαν 429 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Αρχές και Θεσμοί Δικαίου

Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας, Γεωργία Γιαννακούρου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Έννοια-διακρίσεις, πηγές δικαίου, ορισμός, δικαιολογητικός λόγος, το δίκαιο ως νομικό, πολιτικό και κοινωνικό φαινόμενο, δίκαιο και ηθική, θετικό και φυσικό δίκαιο, βασικές έννοιες ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

natural sciences subject

Πιθανότητες Ι

Αντώνιος Οικονόμου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το αντικείμενο του μαθήματος Πιθανότητες Ι είναι η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για τη μοντελοποίηση και τη μαθηματική ανάλυση φαινομένων στα οποία υπεισέρχεται τυχαιότητα. Η ανάπτυξη της πιθανοθεωρητικής σκέψης είναι ένα από τα θεμελιώδη εφόδια που πρέπει να παρέχει μια σύγχρονη επιστημονική παιδεία. Η σημασία της έχει πλέον αναγνωριστεί σε μια ποικιλία πεδίων. Πράγματι, πέρα από τις κλασικές εφαρμογές της στα πλαίσια των θετικών επιστημών, η πιθανοθεωρητική σκέψη είναι θεμελιώδης για τη λήψη αποφάσεων στο χώρο των επιστημών υγείας, στην αποτίμηση κινδύνων στο χώρο της οικονομικής επιστήμης και της αναλογιστικής κ.α. Επίσης, αποτελεί το προαπαιτούμενο και θεμέλιο της Στατιστικής που χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη συναγωγή συμπερασμάτων στις θετικές, κοινωνικές, οικονομικές επιστήμες, όπως και στη βιολογία και στην ιατρική. Οι Πιθανότητες Ι εισάγουν τους φοιτητές στα βασικά πιθανοθεωρητικά μοντέλα και υπολογιστικά εργαλεία, συνδυάζοντας τη μαθηματική προσέγγιση με την εννοιολογική και διαισθητική κατανόηση. Το μάθημα απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν ένα βασικό υπόβαθρο στον Απειροστικό Λογισμό.

natural sciences subject

Συνδυαστική

Αντώνιος Οικονόμου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Συνδυαστική ασχολείται με τη μέτρηση του πλήθους των σχηματισμών που προκύπτουν από ένα σύνολο στοιχείων και έχουν καθορισμένη δομή και ιδιότητες. Στόχος της Συνδυαστικής είναι η ανάπτυξη μεθόδων, αναλυτικών και αλγοριθμικών τεχνικών ώστε η μέτρηση του πλήθους των σχηματισμών να γίνεται όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα. Με απλά λόγια η Συνδυαστική απαντά σε προβλήματα του τύπου Με πόσους τρόπους μπορώ να κάνω κάτι; Πόσα αντικείμενα υπάρχουν με μια δοσμένη ιδιότητα; Παραδείγματος χάριν: Με πόσους τρόπους μπορώ να βάλω 10 διακεκριμένα αντικείμενα στη σειρά; Πόσες διαφορετικές πενταμελείς επιτροπές μπορούν να φτιαχτούν από ένα σύνολο με 30 άτομα; Πόσοι αριθμοί μεταξύ του 1 και του 1000 διαιρούνται είτε με το 3 είτε με το 5; Πόσες είναι οι δυνατές στήλες ΠΡΟ-ΠΟ; Πόσα είναι τα δυνατά αποτελέσματα των κληρώσεων του ΛΟΤΤΟ;   Επειδή τα προβλήματα καταμέτρησης σχηματισμών εμφανίζονται πολύ συχνά σε πειράματα με τυχαίο χαρακτήρα, η γνώση της Συνδυαστικής είναι απαραίτητη για να διευκολυνθεί κάποιος στην κατανόηση της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Επιπλέον συνδυαστικές ιδέες διατρέχουν όλα τα μαθηματικά. Η Συνδυαστική Ι εισάγει τους φοιτητές στα βασικά συνδυαστικά προβλήματα και τις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για την επίλυσή τους. Το μάθημα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών. Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα, εκτός ίσως από το τελευταίο μέρος του που προϋποθέτει μερικές βασικές γνώσεις από τον Απειροστικό Λογισμό (δυναμοσειρές και ιδιαίτερα τη γεωμετρική και την εκθετική σειρά).

humanities and arts subject

Αμερικανικοί Θρύλοι

Χριστίνα Ντόκου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δεδομένου ότι οι μύθοι και οι θρύλοι ενός λαού λειτουργούν συνεκδοχικά ως μια συμπυκνωμένη εικόνα του γενικότερου πολιτισμικού χαρακτήρα του, το μάθημα αυτό, μέσα από την λεπτομερή εξέταση των θρύλων που γέννησε (ή υιοθέτησε από τους Αυτόχθονες) το νεοσύστατο Αμερικανικό έθνος μεταξύ 15ου και 19ου αιώνα, θα προσπαθήσει να σκιαγραφήσει το πώς το υλικό αυτό ενσωματώνει, διαμορφώνει και αναδεικνύει τις θεμελιώδεις αρχές και τα πολιτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Αμερικής του παρελθόντος και του παρόντος. Με γνώμονα την θεωρητική οπτική του Αμερικανού πατέρα των Πολιτισμικών Σπουδών, Stephen Greenblatt, ο οποίος ορίζει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ κειμένου και κουλτούρας βασισμένη στην χειραγώγηση «κωδίκων», οι μύθοι και θρύλοι της Αμερικής θα εξεταστούν και ως λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και ως πεδία διαπραγμάτευσης πολιτισμικών εντολών. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα οδηγηθούν, μέσα από διάφορες δραστηριότητες να ανακαλύψουν και να αποτιμήσουν το βαθύτερο νόημα ιστοριών όπως αυτής του Πωλ Μπάνυαν, του Τζώνη Μηλόσπορου, της Επικίνδυνης Τζέην, του Πέκος Μπιλ, του Ντέηβι Κρόκετ, του Κουρελή Ντικ, της Θρηνούσας, ή επιλεγμένων κειμένων από/για θρυλικές και μυθικές μορφές Αυτοχθόνων. Η διδασκαλία διεξάγεται πάνω σε κείμενα από ένα κυρίως σύγγραμμα και ένα ανθολόγιο που παρέχει η διδάσκουσα με εβδομαδιαίες διαλέξεις και, κυρίως, διάλογο στην τάξη. Οι φοιτητές/τριες αξιολογούνται με βάση προαιρετικές εργασίες, ημερολόγια σκέψης, και μία τελική γραπτή εξέταση.

natural sciences subject

Διδακτική των Μαθηματικών ΙI

Δέσποινα Πόταρη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές/τριες σε θέματα Διδακτικής Μαθηματικών που έχουν αντιμετωπίσει σε ένα πρώτο επίπεδο στο υποχρεωτικό μάθημα της Διδακτικής Μαθηματικών Ι. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στις παρακάτω περιοχές: • Η Διδακτική των Μαθηματικών ως επιστημονικός κλάδος (1η εβδομάδα) • Αναλυτικά προγράμματα και διδακτικά εγχειρίδια (2η εβδομάδα) • Η έννοια της μαθηματικής δραστηριότητας (3η εβδομάδα) • Η διερεύνηση της σκέψης των μαθητών σε συγκεκριμένες μαθηματικές περιοχές (4η ? 5η ? 6η εβδομάδα) • Η επίλυση προβλήματος στη διδασκαλία των μαθηματικών (7η εβδομάδα) • Επιχειρηματολογία και απόδειξη στη διδασκαλία των μαθηματικών (8η ? 9η εβδομάδα) • Η ανάπτυξη υλικών διδασκαλίας (10η εβδομάδα) • Η διδασκαλία των μαθηματικών στη σχολική τάξη (11η ? 12η εβδομάδα) • Κοινωνικές διαστάσεις στη μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών (13η εβδομάδα)

natural sciences subject

Γραμμική Άλγεβρα Ι

Αριστείδης Κοντογεώργης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Γραμμική Άλγεβρα, εκτός από τη σημαντική της συνεισφορά στην ανάπτυξη άλλων κλάδων των Μαθηματικών, βρίσκει εφαρμογές στη Φυσική, τη Μηχανική, τη Βιολογία και την Οικονομία. Μία βασική έννοια για τη μελέτη των γραμμικών συναρτήσεων είναι αυτή του διανυσματικού χώρου, ενώ ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την κατανόησή τους είναι ο λογισμός των πινάκων. Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος εισάγεται η έννοια της ορίζουσας ενός τετραγωνικού πίνακα και παρουσιάζονται οι ιδιότητες καθώς το ανάπτυγμά της. Στη δεύτερη ενότητα εισάγονται και μελετώνται οι διανυσματικοί χώροι και οι υπόχωροι τους. Περιγράφεται η σχέση της γραμμικής εξάρτησης και δίνεται ένας αποτελεσματικός τρόπος για την περιγραφή των χώρων αυτών, μέσω της έννοιας της βάσης. Ορίζεται επίσης η διάσταση ενός διανυσματικού χώρου, η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της θεωρίας. Στην τρίτη ενότητα εισάγεται η έννοια των γραμμικών απεικονίσεων μεταξύ δυο διανυσματικών χώρων και εξετάζονται διάφορες ιδιότητές τους. Μεταξύ άλλων, αποδεικνύεται ότι δύο διανυσματικοί χώροι είναι ισόμορφοι αν και μόνο αν έχουν την ίδια διάσταση. Επίσης, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για μία γραμμική απεικόνιση μελετώντας τον πυρήνα και την εικόνα της. Τέλος, στην τέταρτη ενότητα εισάγεται η έννοια της ορίζουσας ενός τετραγωνικού πίνακα και συνδέεται η αφηρημένη έννοια της γραμμικής απεικόνισης με τη θεωρία των πινάκων. Χρησιμοποιώντας τον αλγεβρικό λογισμό των πινάκων, η σχέση αυτή οδηγεί σε μία καλύτερη κατανόηση των γραμμικών απεικονίσεων, καθώς επίσης και σε μία περαιτέρω εμβάθυνση στη μελέτη του συνόλου των λύσεων συστημάτων γραμμικών εξισώσεων.

natural sciences subject

Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Αγγελική Αραπογιάννη - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στις διαδικασίες κατασκευής και τις αρχές σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ώστε να προετοιμάσει τους σπουδαστές στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των VLSI κυκλωμάτων. Περιγράφεται ολόκληρος ο κύκλος των διεργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και αναπτύσσονται συνοπτικά οι βασικές επί μέρους διαδικασίες (οξείδωση, εισαγωγή προσμίξεων, φωτολιθογραφία, απόθεση στιβάδων). Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στον φυσικό σχεδιασμό και τους κανόνες σχεδίασης και γίνεται εργαστηριακή εφαρμογή τους. Τέλος, δίνονται οι βασικές αρχές σχεδίασης σε επίπεδο ηλεκτρονικού κυκλώματος, τόσο για ψηφιακές όσο και για αναλογικές εφαρμογές.

humanities and arts subject

Λειτουργική

Γεώργιος Φίλιας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μετά την εισαγωγή στο μάθημα (πηγές/μεθοδολογία/σχέσεις με άλλους κλάδους της θεολογικής επιστήμης), το μάθημα αναλύει τη γένεση της χριστιανικής λατρείας, ακολούθως δε μελετά την εξέλιξη και τελική διαμόρφωση των βασικών πτυχών της χριστιανικής Λατρείας, με πρώτη τη Θ. Ευχαριστία και, ακολούθως τα υπόλοιπα Μυστήρια (Βάπτισμα, Χρίσμα, Μετάνοια, Γάμο, Ιερωσύνη και Ευχέλαιο). Παρόμοια μελέτη προβλέπεται για σημαντικές επιμέρους ακολουθίες (Εσπερινός/Όρθρος/ Ακολουθίες του νυχθημέρου/Επικήδειος ακολουθία/Ακολουθία της μοναστικής κουράς). Η ύλη του μαθήματος ολοκληρώνεται με την αναφορά σε θέματα Θεολογίας της Λατρείας και Εορτολογίας, καθώς και σε επιμέρους τελετουργικά θέματα.

natural sciences subject

Άλγεβρα

Ευάγγελος Ράπτης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μεταπτυχιακό μάθημα “Άλγεβρα” προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στο διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Διδακτική των Μαθηματικών”. Στην πρώτη ενότητα του μαθήματος μελετώνται οι πολυωνυμικές σχέσεις για πολυώνυμα μίας μεταβλητής έως και τετάρτου βαθμού. Εισάγονται έννοιες από τη Θεωρία Ομάδων και τη Θεωρία Galois και παρουσιάζεται η ορίζουσα του Sylvester. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται ο αλγόριθμος της διαίρεσης για πολυώνυμα πολλών μεταβλητών. Στην τρίτη ενότητα εισάγεται η έννοια της βάσης Groebner ενός ιδεώδους. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται ο αλγόριθμος του Buchberger για την εύρεση μίας βάσης Groebner.

natural sciences subject

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα

Δημήτρης Βαρουτάς, Θωμάς Σφηκόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δομή Δημόσιων Τηλεπικινωνιακών Δικτύων. Θεωρία κίνησης. Αρχές πολυπλεξίας. Συστήματα Αναλογικής και ψηφιακής μετάδοσης. Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH). Αρχές μεταγωγής. Συστήματα μεταγωγής Τεχνικές μεταγωγής (διάκριση χώρου και χρόνου). Ψηφιακή Μεταγωγή. Έλεγχος Συστημάτων Μεταγωγής. Σηματοδοσία. Ευφυή Δίκτυα (IN). ISDN (υπηρεσίες, βασικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονική, σηματοδοσία). Μεταγωγή Πακέτου σε Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (ΑΤΜ, MPLS). Τεχνολογία Eathernet και τηλεφωνία ΙΡ. Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Wi-Fi, Wi-Max κλπ.). Απελευθέρωση Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς και Τηλεπικοινωνιακές Πολιτικές και Ρύθμιση. Αρχές τεχνοοικονομικής ανάλυσης στο σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων.