Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Ιολογικές ασθένειες κηπευτικών

Νικόλαος Κατής, Βαρβάρα Μαλιόγκα - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιλαμβάνει τις ιολογικές και συναφούς αιτιολογίας ασθένειες των λαχανοκομικών φυτών (πατάτα, τομάτα, κολοκυνθοειδή) (συμπτωματολογία, επιδημιολογία, διάγνωση, αντιμετώπιση).

natural sciences subject

Χημεία και χημικά προϊόντα ξύλου

Ιωάννης Φιλίππου - Προπτυχιακό - (A-)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χημική σύσταση και χημική ανάλυση του ξύλου, χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χημικές αντιδράσεις των συστατικών του ξύλου ( κυτταρίνη, ημικυτταρίνες, λιγνίνη εκχυλίσματα), χημική συμπεριφορά ξύλου, παραγωγή χημικών προϊόντων ξύλου και εκχυλισμάτων.

natural sciences subject

Πολιτική οικονομία

Πολυξένη Ράγκου - Προπτυχιακό - (A-)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγικές έννοιες, διάφορες οικονομικές θεωρίες (προβλήματα οικονομικής οργάνωσης, οργάνωση της παραγωγής, τιμές και μορφές της αγοράς, προσδιορισμός του εισοδήματος, η φύση και αξία του χρήματος, οικονομικές θεωρίες που αφορούν αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής, πληθωρισμός και οικονομικές διακυμάνσεις, δημόσιος τομέας, διεθνείς οικονομικές σχέσεις, οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση), κοινωνικοοικονομικά συστήματα.

humanities and arts subject

Μετάφραση ειδικών κειμένων ΙΙ

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι». Στόχος του είναι να αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια βασικές τεχνολογικές δεξιότητες, οι οποίες βρίσκονται πλέον στην καρδιά της μεταφραστικής δεξιότητας. Εξετάζεται αναλυτικά η μεταφραστική τεχνολογία και τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων στη μεταφραστική πράξη. Οι δεξιότητες αυτές συνδυάζονται με αναστοχασμό πάνω στη μετάφραση. Η προσέγγιση του μαθήματος συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη, με έμφαση στην πληροφορία σχετικά με λογισμικά και χρήσεις στην ειδική μετάφραση.

social sciences  subject

Λειτουργία και δραστηριότητες κατασκηνώσεων

Νικόλαος Θεοδωράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές διδάσκονται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας μιας κατασκήνωσης και στις δραστηριότητες που εκτελούνται από τα στελέχη των κατασκηνώσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν με επιτυχία να εργαστούν στο χώρο αυτό.

humanities and arts subject

Εργαστήρι Κριτικού Λόγου: Δράμα

Αικατερίνη Κίτση - Μυτάκου - Προπτυχιακό - (A+)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο βασικός στόχος αυτού του εισαγωγικού μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητ(ρι)ών για κριτική γραφή και να ασκήσει τις επιχειρηματολογικές τους δεξιότητες. Εφόσον από την άποψη των λογοτεχνικών ειδών προσανατολίζεται στο δράμα, επικεντρώνεται στην ανάλυση αντιπροσωπευτικών θεατρικών έργων, ειδικά επιλεγμένων ώστε να εξοικειώσουν τους/τις φοιτητές/τριες στα παραστασιακά χαρακτηριστικά του δράματος, τα οποία το διαχωρίζουν από τα άλλα είδη λογοτεχνικής γραφής. Η διδασκαλία του μαθήματος αυτού διανθίζεται από οπτικοακουστικό υλικό και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, έτσι ώστε να ενισχύονται τα κίνητρα των φοιτητ(ρι)ών για την επιτυχή τους απόδοση στις προφορικές και γραπτές υποχρεώσεις του μαθήματος.

natural sciences subject

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων

Κωνσταντίνος Βουδούρης - Προπτυχιακό - (A-)
Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• Κίνηση υπόγειου νερού • Ποιότητα υπόγειου νερού • Πηγές και διάδοση της ρύπανσης • Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων • Τρωτότητα υπόγειων υδροφορέων

natural sciences subject

Γενική Ιολογία Φυτών

Νικόλαος Κατής, Βαρβάρα Μαλιόγκα - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή, Ονοματολογία και Ταξινόμηση φυτικών ιών, Συμπτωματολογία, Μηχανισμοί μετακίνησης των ιών στα φυτά ξενιστές, Αναπαραγωγή (αντιγραφή) και έκφραση ιικών γονιδιωμάτων, Ταυτοποίηση ιών, Τρόποι μετάδοσης και επιδημιολογία των φυτικών ιών, Στρατηγικές αντιμετώπισης ιολογικών ασθενειών, Εφαρμογές της γενετικής μηχανικής στην αντιμετώπιση των ιών, Παθογόνα που προκαλούν ασθένειες παρόμοιες με αυτές των ιών (ιοειδή, φυτοπλάσματα).

natural sciences subject

Αλγόριθμοι

Ιωάννης Μανωλόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με βασικά ζητήματα σχετικά με τη σχεδίαση και την ανάλυση αλγορίθμων. Αρχικά, παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος και γίνεται εισαγωγή σε ένα σύνολο βασικών τεχνικών σχεδίασης. Στο υπόλοιπο μέρος του μαθήματος, περιγράφονται ζητήματα σχετικά με συμβιβασμούς χώρου και χρόνου, δυναμικό προγραμματισμό, άπληστους αλγορίθμους και επαναληπτική βελτίωση. Τέλος, αναλύονται θέματα σχετικά με περιορισμούς της αλγοριθμικής δύναμης και μεθόδους αντιμετώπισης. Επίσης, στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται μελέτη μεγάλης ποικιλίας προβλημάτων ταξινόμησης, αναζήτησης, γράφων, ταύτισης προτύπου, συνδυαστικής και αριθμητικών και γεωμετρικών προβλημάτων.

natural sciences subject

Συστήματα γνώσης

Νικόλαος Βασιλειάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις μεθόδους αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής καθώς και τη δομή, τη διαδικασία ανάπτυξης και τις χρήσεις των Συστημάτων Γνώσης. Γίνεται παρουσίαση και ανάλυση εννοιών που αφορούν την τεχνολογία γνώσης καθώς και διαφόρων προηγμένων συλλογιστικών, γίνεται, επίσης, παρουσίαση διαφόρων εφαρμογών συστημάτων γνώσης, και τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά η ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων (συστημάτων βασισμένων στη γνώση) χρησιμοποιώντας το σύστημα κανόνων παραγωγής CLIPS.