Βρέθηκαν 259 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Μεταγλωττιστές

Γιάννης Σμαραγδάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασική δομή ενός μεταγλωττιστή. Τυπικές γλώσσες: κανονικές γλώσσες, γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα, κατηγορικές γραμματικές. Λεκτική ανάλυση, χρήση μεταεργαλείων για τη δημιουργία λεκτικών αναλυτών. Συντακτική ανάλυση: συντακτικοί αναλυτές από πάνω προς τα κάτω (top-down) και από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), ανάνηψη από σφάλματα, χρήση μεταεργαλείων για τη δημιουργία συντακτικών αναλυτών. Πίνακας συμβόλων. Σημασιολογική ανάλυση: είδη σημασιολογικών ελέγχων, συστήματα τύπων, δυναμικός έλεγχος τύπων. Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα. Βελτιστοποίηση κώδικα. Παραγωγή τελικού κώδικα. Μεταγλώττιση μη-κλασσικών γλωσσών προγραμματισμού.

humanities and arts subject

Φιλοσοφία του Νου

Άννα Λάζου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να φέρει σε επαφή τους εγγεγραμμένους φοιτητές με σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Νου (Philosophy of Mind) μέσα από την επαφή με τη βιβλιογραφία και την καλλιέργεια του διαλόγου και του προβληματισμού. Ως προπτυχιακό μάθημα διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο για τους φοιτητές του ΦΠΨ, ενώ ως μεταπτυχιακό μάθημα διδάσκεται στο δεύτερο έτος διετούς προγράμματος ΜΣ Ιστορία Φιλοσοφίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Αναλυτικής Φιλοσοφίας.

humanities and arts subject

Θεωρία της Ιστορίας

Αντώνης Λιάκος - Προπτυχιακό - (A-)
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αφορά τη συγκρότηση της ιστορίας και των βασικών Θεωριών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιεί. Πώς το παρελθόν μετατρέπεται σε ιστορία; Πώς από τα άπειρα συμβάντα και φαινόμενα του παρελθόντος χρόνου δημιουργούμε συνεκτικές ιστορίες, ιστορίες με νόημα; Είναι η ιστορία ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο οι σύγχρονες κοινωνίες σχετίζονται με το παρελθόν; Ποιός είναι ο ρόλος του μύθου, της μνήμης, της τέχνης; Τί ονομάζουμε δημόσια ιστορία; Τί είναι η ιστορική εμπειρία; Τα μεγάλα ρεύματα στην ιστορική σκέψη: Ιστορισμός και κοινωνική ιστορία, οι μεγάλες διάρκειες και ο δομισμός, από την κουλτούρα στην πολιτισμική ιστορία, μικροϊστορία και κοινωνική ανθρωπολογία, μνημονικές σπουδές, προφορική ιστορία και ψυχανάλυση, φεμινισμός και έμφυλη ιστορία, μετα-ιστορία και γλωσσική στροφή. Μεταμοντερνισμός και το πρόβλημα της αλήθειας. Δια-εθνική ιστορία και ιστοριογραφία. Tί σημαίνει το τέλος της Ιστορίας, και ποιό το μέλλον των ιστορικών σπουδών και των ιστορικών;

natural sciences subject

Τεχνητή Νοημοσύνη

Παναγιώτης Σταματόπουλος, Μανώλης Κουμπαράκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ευφυείς πράκτορες (intelligent agents). Λύση προβλημάτων με πράκτορες αναζήτησης (search agents). Απληροφόρητες στρατηγικές αναζήτησης: breadth-first search, uniform-cost search, depth-first search, depth-limited search, iterative deepening depth-first search, bi-directional search. Ευρετικές στρατηγικές αναζήτησης: greedy best-first search, A*-search. Αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης (local search): hill-climbing, simulated annealing, local beam search, genetic algorithms. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών (constraint satisfaction problems). Αλγόριθμοι για λύση προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών: backtracking, forward-checking, back-jumping, conflict-directed back-jumping, heuristics, consistency levels, arc consistency. Πράκτορες για αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική. Προτασιακή λογική και λογική πρώτης τάξης. Χρήση της προτασιακής και της λογικής πρώτης τάξης για αναπαράσταση γνώσης. Σχεδιασμός βάσεων γνώσεων, οντολογίες, παραδείγματα από διάφορες εφαρμογές. Συμπερασμός στη λογική πρώτης τάξης: κανόνες συμπερασμού, unification, forward and backward chaining, resolution, theorem proving. Σύντομη εισαγωγή στο λογικό προγραμματισμό, τη γλώσσα Prolog και το λογικό προγραμματισμό με περιορισμούς.

natural sciences subject

Μαθηματικά ΙΙ

Ευάγγελος Μελάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Γραμμικής Άλγεβρας και της θεωρίας των Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών με έμφαση σε έννοιες χρήσιμες στις Οικονομικές Επιστήμες όπως η μη περιορισμένη βελτιστοποίηση και η βελτιστοποίηση με εξισωτικούς περιορισμούς.

humanities and arts subject

Πρακτικές Διδασκαλίας της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Μαρίνα Βήχου - Προπτυχιακό - (A+)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα έχει χαρακτήρα βιωματικού εργαστηρίου πρακτικών διδασκαλίας της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας με έμφαση στην ενεργή και αναστοχαστική μάθηση.

natural sciences subject

Περιβαλλοντική Γεωχημεία

Αριάδνη Αργυράκη - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα εξετάζονται οι πηγές, η κατανομή και οι αλληλεπιδράσεις χημικών στοιχείων στο σύστημα πέτρωμα- έδαφος- νερό- ατμόσφαιρα- βιόσφαιρα. Δίνεται έμφαση στη φύση και τις συνέπειες της ρύπανσης φυσικών περιβαλλόντων και εξετάζονται εφαρμογές της περιβαλλοντικής γεωχημείας στη διερεύνηση και λύση περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως η όξινη απορροή και τα στερεά απόβλητα μεταλλείων, τα στραγγίσματα ΧΥΤΑ, και η κλιματική αλλαγή.

natural sciences subject

Κρυπτογραφία

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΑΓΙΑΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στοιχεία θεωρίας πολυπλοκότητας, αλγεβρικών δομών, θεωρίας αριθμών, πιθανοτήτων, αλγορίθμων. Έννοια της ασφάλειας, απόκρυψη μηνύματος, ιδιωτικότητας και πιστότητας. Τυχαίες και ψευδοτυχαίες ακολουθίες ψηφίων. Μονόδρομες (one-way) συναρτήσεις και συναρτήσεις μυστικά αναστρέψιμες (trapdoor). Πως μπορεί να βασιστεί η κρυπτογραφία στην παραγοντοποίηση αριθμών, την εύρεση διακριτών λογαρίθμων, την αποκωδικοποίηση κωδίκων, την επίλυση συστημάτων πολυωνυμικών εξισώσεων, την εκτέλεση συνδυαστικής βελτιστοποίησης και άλλα προβλήματα. Κρυπτογραφικά εργαλεία περιλαμβανομένης της ανταλλαγής κλειδιού (Diffie Hellman) ηλεκτρονικών υπογραφών (RSA), κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού (ElGamal, Cramer Shoup). Το μοντέλο τυχαίου μαντείου σαν ένας τρόπος για την επιχειρηματολογία ασφάλειας για κρυπτοσυστήματα. Η μεθοδολογία της προσομοίωσης σαν τρόπος ορισμού ασφάλειας κρυπτοσυστημάτων. Εφαρμογές σε point-to-point ασφαλή κανάλια επικοινωνίας, ηλεκτρονικό εμπόριο και χρήμα, διενέργεια εκλογών, μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου διαφόρων ειδών κ.α.

natural sciences subject

Γραμμικά Μαθηματικά

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η σε βάθος εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες των Γραμμικών Μαθηματικών. Στο μάθημα περιλαμβάνεται επίσης εργαστήριο MATLAB για την εισαγωγή των φοιτητών στο υπολογιστικό αυτό εργαλείο.

natural sciences subject

Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα Ι

Αντώνιος Οικονόμου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα αναπτύσσονται η στοχαστική διαδικασία Poisson, η ανανεωτική θεωρία και στοιχεία από τη θεωρία συστημάτων εξυπηρέτησης.