Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Αισθητική και Πολιτική

Γεώργιος Ζωγραφίδης - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η φιλοσοφία από την ιδρυτική στιγμή της θεωρητικοποίησε την αμφίθυμη σχέση της με την τέχνη, με την κατασκευή αισθητικών θεωριών, ερμηνεύοντας την τέχνη μέσα από τη φιλοσοφική αξιολογία και υπό το πρίσμα του πραγματικού ή ιδεατού ρόλου της στην κοινωνία, την πολιτική ή την εκπαίδευση. Στο σεμινάριο θα εξετάσουμε το πεδίο της ιδιάζουσας σχέσης της αισθητικής με την πολιτική προς δύο κυρίως κατευθύνσεις: τα κοινά προβλήματα και προϋποθέσεις τους ως κλάδων της αξιολογίας και τα πολιτικά ζητήματα στην αισθητική. Τα σχετικά ερωτήματα που διατυπώθηκαν και επιχειρήθηκε να απαντηθούν είναι πολλά: υπάρχει και ποιο νόημα μπορεί να έχει η αντικειμενικότητα στα δύο πεδία, υπάρχουν και πώς θεμελιώνονται οι αισθητικές και πολιτικές αλήθειες, ποια είναι η σχέση των αισθητικών αξιών με τις πολιτικές καθώς και η δυνατότητα αυτονομίας τους, ποιες είναι οι πολιτικές πλευρές της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και της αισθητικής ζωής (κατά τη δημιουργία, εκτέλεση, διανομή, κριτική και κατανάλωση των έργων τέχνης), πώς δικαιολογείται ο προπαγανδιστικός ρόλος της τέχνης ή η λογοκρισία, είναι δυνατή μια τέχνη αισθητικώς αποδεκτή αλλά πολιτικά ακραία;

social sciences  subject

Ιστορία ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίοδοι εξέλιξης ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Πηγές ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Βασικά στοιχεία και θεσμοί των νομοθεσιών Χαρώνδα, Ζάλευκου, πολιτείας Λακεδαιμονίων, Αθηναίων και Κρητών. Βασικά χαρακτηριστικά, πολιτειακά όργανα και θεσμοί της αρχαίας Ρώμης στις περιόδους της Βασιλείας, Δημοκρατίας και Αυτοκρατορίας.

humanities and arts subject

Πατρολογία: Εισαγωγή και Χριστιανική Γραμματεία των τεσσάρων πρώτων αιώνων

Συμεών Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζεται το εισαγωγικό πλαίσιο για τις πατρολογικές σπουδές, με διεξοδική αναφορά στη διαμόρφωση του επιστημονικού κλάδου της Πατρολογίας στην Ελλάδα και στη Δύση. Παρέχονται στους φοιτητές οι πληροφορίες για τα instrumenta studiorum των πατρολογικών σπουδών τόσο στην έντυπη όσο και στην ψηφιακή μορφή τους. Διευκρινίζεται η χρήση του προσδιορισμού «πατήρ» και «οικουμενικός διδάσκαλος» της Εκκλησίας κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και διασαφηνίζεται το ιστορικό και θεολογικό πλαίσιο των διαφόρων πατερικών περιόδων. Εξετάζονται επίσης βασικά ζητήματα που αφορούν στην πατερική γραμματεία: το φαινόμενο της ανωνυμογραφίας και της ψευδεπιγραφίας, η μορφολογική και ειδολογική διάκριση των πατερικών κειμένων. Παρουσιάζεται επίσης με συστηματικό τρόπο η ιστορία, γραμματεία και θεολογία των Πατέρων και λοιπών χριστιανών συγγραφέων των τεσσάρων πρώτων αιώνων. Διασαφηνίζεται η βασική πατρολογική ορολογία και εξετάζεται το ιστορικογραμματολογικό πλαίσιο της ανάπτυξης της χριστιανικής γραμματείας από την μεταποστολική εποχή (Αποστολικοί Πατέρες) ώς τα τέλη του 4ου αιώνα (Ιωάννης Χρυσόστομος και λοιποί Αντιοχειανοί θεολόγοι). Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη της πατερικής θεολογίας από την εποχή των αποστολικών πατέρων ώς τους Καππαδόκες πατέρες, μέσα στό έργο των οποίων διαμορφώνεται με συστηματικό τρόπο η ορθόδοξη θεολογία και ανθρωπολογία.

natural sciences subject

Στατιστική

Γεώργιος Ζιούτας, Δημήτριος Κουγιουμτζής - Προπτυχιακό - (A+)
Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιβάλλον αβεβαιότητας και ο ρόλος των πιθανοτήτων και στατιστικής στις εφαρμογές μηχανικού. Βασικές έννοιες πιθανότητας. Δεσμευμένη πιθανότητα, ανεξαρτησία και συναφείς έννοιες. Τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις κατανομής πιθανότητας. Χαρακτηριστικά τυχαίων μεταβλητών. Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας για διακριτή τυχαία μεταβλητή. Θεωρητικές κατανομές πιθανότητας για συνεχή τυχαία μεταβλητή. Περιγραφική Στατιστική. Εκτίμηση παραμέτρων. Στατιστικός έλεγχος υπόθεσης. Συσχέτιση και απλή γραμμική παλινδρόμηση.

natural sciences subject

Γενετική Μηχανική

Ζαχαρίας Σκούρας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κατανόηση της οργάνωσης του γονιδιώματος, των δομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του. Κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του γονιδίου. Κατανόηση και εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης του γενετικού υλικού. Ανάλυση απλών γονιδίων μέχρι πολύπλοκων γονιδιωμάτων. Ευαισθητοποίηση μέσα από τη γνώση των σύγχρονων δυνατοτήτων και εφαρμογών της γενετικής μηχανικής. Απόκτηση ικανότητας χειρισμού μεθόδων και οργάνων ανάλυσης γενετικού υλικού. Αντιμετώπιση απλών ερευνητικών ερωτημάτων, σχεδιασμός πειραματικών προσεγγίσεων και εφαρμογή τεχνικών χαρτογράφησης γενετικού υλικού.

humanities and arts subject

Μετάφραση ειδικών κειμένων Ι

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη μετάφραση ειδικών κειμένων. Ο διδακτικός του στόχος είναι να κατανοήσει ο/η φοιτητής/τρια τα όρια του συγκεκριμένου πεδίου μεταφραστικής πρακτικής και τα βασικά ειδοποιά γνωρίσματα των κειμένων του. Η προσέγγιση του μαθήματος συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη, με έμφαση στον ψηφιακό χώρο και το διαδίκτυο, που αποτελούν τον νέο χώρο της μετάφρασης. Δίνεται έμφαση στην ορολογία και την αναζήτηση πληροφορίας, όπως και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας της.

humanities and arts subject

Λογοτεχνική Μετάφραση Ι

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A+)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η πρώτη επαφή των φοιτητών/τριών με τη λογοτεχνική μετάφραση, με την ευρεία έννοιά της, τη μετάφραση έργων δηλαδή. Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, αποτελεί μια πρώτη εισαγωγή στη λογοτεχνικότητα και στο ύφος, όπως και στη μετάφραση ως μεταγραφή μέσα από την ανάλυση κειμένων. Παράλληλα, οι φοιτητές/τριες ασκούνται στη μετάφραση σύντομων αποσπασμάτων από κλασικά και νεότερα λογοτεχνικά έργα.

natural sciences subject

Cafe des Sciences

Αργύριος Νικολαΐδης - Προπτυχιακό - (A+)
Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα πάντα ευρίσκονται κάτω από συνεχή αλλαγή Σε κοσμολογική κλίμακα το σύμπαν διαστέλλεται συνεχώς, παραπέμποντας σε μία μεγάλη αρχική έκρηξη ("big bang") Σε βιολογική κλίμακα, η ζωή άρχισε από ένα κύτταρο, με την εμφάνιση περισσότερων πολύπλοκων οργανισμών με την πάροδο του χρόνου Στην κλίμακα της ανθρώπινης εξέλιξης, η εμφάνιση της ανθρώπινης γλώσσας οδήγησε στην συνέχεια στον ανθρώπινο πολιτισμό και τους δύο τελευταίους αιώνες στην ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας Σημαντικές ερωτήσεις αναδύονται. Υπάρχουν στοιχεία που συνδέουν τις τόσο διαφορετικές διαδικασίες σε μία ενιαία εξέλιξη; Ποιά είναι η καθοδηγούσα δύναμη αυτής της ακατανίκητης συνεχούς αλλαγής; Είμαστε στα πρόθυρα μίας "μετα-ανθρώπινης" εξέλιξης; Σκοπεύουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα στην φιλική ατμόσφαιρα ενός καφέ (café)

humanities and arts subject

Ερμηνεία Αποκαλυπτικών Κειμένων της Καινής Διαθήκης

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη - Προπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο φιλολογικό είδος της αποκαλυπτικής γραμματείας, εξετάζει τις ιστορικοφιλολογικές συνθήκες που το γέννησαν καθώς και τη θεολογική σημασία του. Ειδικότερα στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιασθούν οι απαρχές της αποκαλυπτικής γραμματείας κι οι συνθήκες που την γέννησαν και θα ερμηνευθούν με τη βοήθεια της ιστορικοκριτικής μεθόδου κείμενα της Καινής Διαθήκης και του αρχέγονου Χριστιανισμού προκειμένου να καταστεί σαφές πώς η αρχαία Εκκλησία υιοθέτησε αυτό το λογοτεχνικό είδος προκειμένου να κατανοήσει την παρουσία της μέσα στην ιστορία. Τέλος, θα αναζητηθεί η σημασία αυτών των αποκαλυπτικών κειμένων σήμερα.

humanities and arts subject

Κολλυβάδες και Νεομάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου

Συμεών Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζεται το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων ή πατέρων της Φιλοκαλικής αναγέννησης, το οποίο συνιστά το αποκορύφωμα της πνευματικής ακμής του υπόδουλου Ελληνισμού κατά το 18ο αιώνα. Το έργο αυτό διαρθρώνεται στη συλλογή, μετάφραση και έκδοση αγιολογικών και υμνογραφικών κειμένων για παλαιούς ή νέους αγίους. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επικέντρωση του έργου των Κολλυβάδων στην ομάδα των Νεομαρτύρων, την οποία ιδιαίτερα προέβαλαν, και μάλιστα την κατηγορία των εξ αρνησιχρίστων Νεομαρτύρων. Το έργο αυτό δεν περιορίστηκε μόνο στη συγγραφή και έκδοση των σχετικών νεομαρτυρολογικών κειμένων, αγιολογικών και υμνογραφικών, αλλά εδράζεται και στην αλειπτική τους δραστηριότητα για να ενισχύσουν και να προετοιμάσουν πνευματικά κάποιους αρνησίχριστους για το μαρτύριο της πίστης. Εξετάζεται σύνολη η αγιολογική και νεομαρτυρολογική γραμματεία που προήλθε από τους Κολλυβάδες και πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, καθώς και η θεολογία της αγιότητας και του μαρτυρίου που αναδεικνύεται μέσα από τα κείμενα αυτά. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος συγγραφής των σχετικών φοιτητικών εργασιών.