Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι Οδηγίες για την εξέταση των νομοθεσιών των κρατών που αφορούν τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία, τις οποίες κατέστρωσαν από κοινού δύο επιστημονικά συλλογικά όργανα, ήτοι το Συμβουλευτικό Πάνελ Ειδικών για την ελευθερία της θρησκείας και της κοσμοθεωρίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (άλλως Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης).

engineering subject

Αυτοματοποιημένη Χαρτογραφία

Δημήτριος Σαραφίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο ρόλος του αυτοματισμού στη Χαρτογραφία. Διανυσματική και ψηφιδωτή απεικόνιση χάρτη. Ψηφιακός χάρτης. Βάσεις χαρτογραφικών-γεωγραφικών δεδομένων. Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί ψηφιοποιημένων χαρτών και έλεγχος ακρίβειας ψηφιοποίησης. Μοντέλα χαρτογραφικών δεδομένων. Χαρτογραφικές παρεμβολές, εξομαλύνσεις και γενικεύσεις. Σχέση μεταξύ Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και του ψηφιακού χάρτη.

engineering subject

Παράκτια Ωκεανογραφία

Ιωάννης Κρεστενίτης, Θεοφάνης Καραμπάς - Προπτυχιακό - (A+)
Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φυσικές Παράμετροι Θαλασσίων Μαζών, Παράκτια Ωκεανογραφία. Απεικόνιση Φυσικών Παραμέτρων Θαλασσίων Μαζών. Διαγράμματα T-S, Μετρήσεις φυσικών παραμέτρων, Παράδειγμα: Εφαρμογή θεμάτων παράκτιας ωκεανογραφίας σε προβλήματα μηχανικού, Παράκτια Υδροδυναμική Κυκλοφορία, Μεταφορά Ekman, Μετεωρολογική Παλίρροια, Αστρονομική Παλίρροια, Τσουνάμι (θαλάσσιο σεισμογενές κύμα), Θραύση και αναρρίχηση κυματισμών, Παράκτια κυματογενή ρεύματα

social sciences  subject

Δίκαιο των ΜΜΕ

Παναγιώτης Μαντζούφας - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνταγματική κατοχύρωση και διεθνής προστασία της ραδιοτηλεοπτικής επικοινωνίας. Άμεσος κρατικός έλεγχος και συνταγματικές επιταγές του άρθρ. 15 § 2 Σ. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ρ/Τ σταθμών, Περιεχόμενο των ΡΑ εκπομπών, ΕΣΡ κανονιστικές, γνωμοδοτικές και ελεγκτικές / κυρωτικές αρμοδιότητες.

natural sciences subject

Λογισμός ΙΙΙ

Μιχαήλ Μαριάς - Προπτυχιακό - (A-)
Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, όρια, συνέχεια. Μερικές παράγωγοι, γεωμετρική ερμηνεία, σχέση με συνέχεια. Παράγωγος αριθμητικών και διανυσματικών συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Eφαπτόμενο επίπεδο και κάθετο διάνυσμα του γραφήματος μιας συνάρτησης δυο μεταβλητών. Ιδιότητες της παραγώγου, κανόνας της αλυσίδας. Κλίση και κατευθυνόμενη παράγωγος. Απόκλιση και στροβιλισμός διανυσματικού πεδίου. Mερικές παράγωγοι ανώτερης τάξης. Iσότητα μικτών παραγώγων. Tύπος του Taylor. Mέγιστα και ελάχιστα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Συνθήκες για τοπικά ακρότατα ή σαγματικά σημεία. Πίνακας του Hesse στην περίπτωση δυο μεταβλητών. Ακρότατα υπό συνθήκες ( πολλαπλασιαστές Lagrange). Πεπλεγμένες συναρτήσεις. Θεώρημα πεπλεγμένων συναρτήσεων. Παραγώγιση συναρτήσεων που δίνονται σε πεπλεγμένη μορφή. Θεώρημα αντίστροφης συνάρτησης.

humanities and arts subject

Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας: Ρεαλισμός και Αγγλικό Μυθιστόρημα του 19ου αι

Αικατερίνη Κίτση-Μυτάκου - Προπτυχιακό - (A-)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό εξετάζει τρία μυθιστορήματα γνωστών Άγγλων συγγραφέων του 19ου αιώνα, Pride and Prejudice, Hard Times και The Mill on the Floss, με σκοπό να ερευνήσει την πολυπλοκότητα και ελαστικότητα της έννοιας του όρου «ρεαλισμού». Αν και η ρεαλιστική μυθιστοριογραφία είναι αναμφισβήτητα δεσμευμένη σε μια ιστορική πραγματικότητα, ως μορφή αναπαράστασης ο ρεαλισμός δεν μπορεί ποτέ να ταυτιστεί με την πραγματικότητα που αναπαριστά, καθώς τα εργαλεία του, η γλώσσα, οι λέξεις δηλαδή, δεν μπορούν ποτέ να λειτουργήσουν ως τέλειος καθρέφτης. Η σοβαρή ενασχόληση με καθημερινούς ανθρώπους και τις εμπειρίες τους, η γραμμική πλοκή, ο παντογνώστης αφηγητής, οι σφαιρικοί χαρακτήρες, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που συνήθως προσδίδουμε στη ρεαλιστική γραφή. Όπως θα δούμε όμως, ο βρετανικός ρεαλισμός του 19ου αιώνα παρεκκλίνει από το παραπάνω μοντέλο, καθώς οι βρετανοί ρεαλιστές πειραματίζονται πάνω στις αφηγητικές τεχνικές και ως αποτέλεσμα θέτουν υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα μιας αντικειμενικής αναπαράστασης ή ακόμη και την ίδια τη φύση της πραγματικότητας. Η χρήση του «ελεύθερου πλάγιου λόγου» στην Austen, για παράδειγμα, η κυκλικότητα του χρόνου στην Eliot, ή η ταυτόχρονη χρήση διαφόρων λογοτεχνικών ειδών στον Dickens αφενός προαναγγέλλουν μοντερνιστικές τεχνικές και αφετέρου περιπλέκουν την ίδια την ιστορική στιγμή την οποία αναπαριστούν.

social sciences  subject

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα αναλύονται συγκριτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης νομικής προσωπικότητας των θρησκευτικών ή κοσμοθεωρητικών οργανώσεων από τις εθνικές νομοθεσίες και γίνεται αναφορά κυρίως στους δύο πρώτους πυλώνες του καθαυτό Εκκλησιαστικού Δικαίου, δηλαδή: στο διεθνές και συνταγματικό δικαίωμα στην απόκτηση νομικής προσωπικότητας στην αξίωση για νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας απόκτησης νομικής προσωπικότητας από τα κράτη

humanities and arts subject

Ανάλυση και παραγωγή λόγου στην ελληνική γλώσσα Ι

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ανάλυση και την παραγωγή του λόγου στην Νέα Ελληνική.

social sciences  subject

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Ευγενία Πρεβεδούρου - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και θεσμούς του διοικητικού οικονομικού δικαίου.

social sciences  subject

Ο αντισημιτισμός στον 20ο αιώνα

Μαρία Καβάλα - Προπτυχιακό - (A+)
Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Tο μάθημα εξετάζει ιστορικά τη διαμόρφωση και τη μετεξέλιξη της ιδεολογίας του μοντέρνου αντισημιτισμού από τα μέσα του 19ου αιώνα και στη διάρκεια του 20ού αιώνα στον ευρωπαϊκό και στον ελληνικό χώρο με λίγες αναφορές στην παγκόσμια σκηνή. Η εχθρότητα κατά των Εβραίων, κοινό γνώρισμα όλων των λαών και όλων των περιόδων της ευρωπαϊκής ιστορίας, κρυσταλλωνόταν σε ένα σύνολο κατηγοριών όπως αυτή της θεοκτονίας, της «θυσίας του αίματος», της συνομωσίας κ.ά., που καθιστούσαν τον Εβραίο επικίνδυνο αλλά δεν του απέκλειαν τη δυνατότητα να βγει από την κατάσταση αυτή με το βάπτισμα. Η νεωτερικότητα σήμαινε τη μετάβαση από τις κατηγορίες αυτές σε μια βιολογική και μη ανατάξιμη κατηγορία της φυλετικής κατωτερότητας, θεμελιωμένη πλέον επιστημονικά.