Βρέθηκαν 83 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-

-

other discipline image

Open - Χημεία ΙΙ (Εργαστήριο)

Νικόλαος Λυδάκης - Προπτυχιακό - (A)
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Άλλο Ίδρυμα

-

other discipline image

open - Δίκτυα Δεδομένων

Σπύρος Παναγιωτάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Πληροφορικής, Άλλο Ίδρυμα

-

other discipline image

Μεθοδολογία Έρευνας

, - - (A-)
, Άλλο Ίδρυμα

natural sciences subject

Γραφικά I

Θεοχάρης Θεοχάρης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Άλλο Ίδρυμα

Εισαγωγή, γραφική σωλήνωση εξόδου, συσκευές εισόδου και εξόδου γραφικών. Αλγόριθμοι παράστασης ευθυγράμμων τμημάτων, κύκλων, κωνικών τομών, τριγώνων και γενικών πολυγώνων. Aντιταύτιση (antialiasing), RasterOp. Συσχετισμένοι (affine) μετασχηματισμοί, μετασχηματισμοί δύο και τριών διαστάσεων, ομογενείς συντεταγμένες, σύνθεση μετασχηματισμών, μετασχηματισμοί window σε viewport. Αλγόριθμοι αποκοπής ευθυγράμμων τμημάτων και πολυγώνων σε δύο και τρεις διαστάσεις. Προβολές. Αλγόριθμος απόκρυψης z-buffer. Βασικές αρχές φωτισμού. Παραμετρικές καμπύλες - καμπύλες Bezier. Συστήματα χρωμάτων, τεχνικές halftoning, dithering.

other discipline image

Αμερικανικοί Θρύλοι

, - - (A+)
, Άλλο Ίδρυμα

other discipline image

Open - Χημεία Ι (Θεωρία)

Νικόλαος Λυδάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Άλλο Ίδρυμα

-

other discipline image

Open - Χημεία ΙΙ (Θεωρία)

Νικόλαος Λυδάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Άλλο Ίδρυμα

-