Σεμινάριο Τελειοφοίτων (Ευάγγελος Τσουκάτος)


Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να διερευνούν, σύμφωνα με την Ακαδημαϊκή Πρακτική, θέματα ειδικού ενδιαφέροντος καθώς και να αναπτύσσουν γραπτώς τα αποτελέσματα της διερεύνησης. Το μάθημα αναφέρεται στην έννοια και φιλοσοφία της έρευνας, στα είδη και στάδια της έρευνας, στο σχεδιασμό και εκτέλεσή της, στα μέσα και στους τρόπους συλλογής των στοιχείων και στην ανάλυση και επεξεργασία τους, καθώς επίσης και στην συγγραφή και παρουσίαση μιας πρωτότυπης εργασίας.


Στόχοι Μαθήματος

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Μετά το τέλος της εκπαίδευσης στο μάθημα οι φοιτητές θα είναι σε θέση: Να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να ολοκληρώνουν με επιτυχία μια πρωτότυπη εργασία. Να υλοποιούν την εργασία τους με ακαδημαϊκά αποδεκτό τρόπο ο οποίος θα αντικατοπτρίζεται στο περιεχόμενο, τη δομή, το ύφος και την παρουσίαση της εργασίας. Να αναλύουν μια προς μια τις φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας τόσο σε ποσοτικού όσο και σε ποιοτικού τύπου εργασίες. Να επιλέγουν για κάθε εργασία τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

  Το μάθημα ολοκληρώνεται σε 13 εβδομάδες και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:   Βασικές εισαγωγικές έννοιες, Επιλογή ερευνητικού θέματος Βιβλιογραφική αναζήτηση - επισκόπηση Στρατηγική – Σχεδιασμός της έρευνας και Διαχείριση ερευνητικού έργου Εμπειρική ανάλυση και μετρήσεις Πρωτογενή δεδομένα – ορισμός – συλλογή και ανάλυση Δευτερογενή δεδομένα και Ανάλυση, Σύνθετοι δείκτες Συγγραφή εργασίας, Δομή και Περιεχόμενο Συζήτηση Πρότυπων Εργασιών Συζήτηση Πρότυπων Εργασιών Συζήτηση Πρότυπων Εργασιών Συζήτηση Πρότυπων Εργασιών Παρουσίαση Αξιολόγηση Εργασιών Παρουσίαση Αξιολόγηση Εργασιών  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A)


Εκπαιδευτές: Ευάγγελος Τσουκάτος
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ