Γλωσσική πολυμορφία και γλωσσική διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο (Ανοιχτό μάθημα)


Στα πλαίσια του μαθήματος επιχειρείται να τεθεί το θεωρητικό πλαίσιο για τη γλωσσική διδασκαλία σε τάξεις με μαθητές που έχουν διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο και να καταδειχτούν τρόποι και τεχνικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας της γλώσσας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη δυναμική τέτοιων μικτών τάξεων.


Στόχοι Μαθήματος

Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί: να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην πολυπολιτισμική και πολύγλωσση πραγματικότητα του σύγχρονου σχολείου, να εξοικειωθούν με τα εργαλεία να διαχειριστούν την πραγματικότητα αυτή όσον αφορά κατεξοχήν τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος αλλά και τη διδασκαλία της γλώσσας διαμέσου των γνωστικών αντικειμένων, να σχεδιάζουν διδασκαλίες διαφοροποιημένες ως προς τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών τους στα γλωσσικά μαθήματα και στα υπόλοιπα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Περιεχόμενο του όρου διγλωσσία. Επικοινωνιακή ικανότητα και ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα. Ο ρόλος της πρώτης γλώσσας στη μάθηση. Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Διδασκαλία και αξιολόγηση δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου σε μικτές τάξεις. Η γλώσσα διαμέσου του προγράμματος σπουδών για τους δίγλωσσους μαθητές. Γλωσσική ποικιλότητα και διδασκαλία. Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής σε δίγλωσσους μαθητές.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευγενία Βασιλάκη
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ