Δενδροκομία Ι


Το μάθημα Δενδροκομία Ι του 5ου εξαμήνου σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος: α) καλύπτει τα γενικά θέματα οπωροφόρων σχετικά με την οικολογία και φυσιολογία τους, σχεδίαση και εγκατάσταση του οπωρώνα και τις καλλιεργητικές τεχνικές και χειρισμούς της δενδροκομικής παραγωγής με έμφαση στην ολοκληρωμένη και βιολογική παραγωγή, β) μελετά χωριστά την οικονομική σημασία, γενετικό υλικό, μορφολογία και φυσιολογία, εδαφοκλιματικές απαιτήσεις, πολλαπλασιασμό και καλλιεργητικές τεχνικές που απαιτούνται για τα σπουδαιότερα γιγαρτόκαρπα και πυρηνόκαρπα στην Ελλάδα.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην επιστήμη της καλλιέργειας των δενδροκομικών ειδών, που καλλιεργούνται με σκοπό την παραγωγωγή καρπών προς βρώση. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της περιγραφής βοτανικά και φυσιολογικά του δένδρουκαι των μερών του, στην αλληλεπίδραση δένδρου με περιβάλλον, στη γενική εκμάθηση των καλλιεργητικών πρακτικών που εκτελούνται σε έναν οπωρώνα και τη διαχείριση των παραγόμενων καρπών. Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες όπως οθρολογική χρήση εισροών, πιστοποιημένη παραγωγή καρπών, φιλοπεριβαλλοντική φυτική παραγωγή, αξιολόγηση των επιπτώσεων της καλλιεργητικής τεχνικής στο φυτό και προϊόντα του, άνθρωπο και περιβάλλον, ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών για την ορθολογική καλλιέργεια δενδροκομικών ειδών. Συγκεκριμένα το μάθημα χρησιμοποιεί εξειδικευμένες γνώσεις επιμέρους ειδικών μαθημάτων που άπτονται της φυτικής παραγωγής ως ύλη για πρακτική εφαρμογή αυτών στη Δενδροκομία. Αποτελεί επίσης της βάση για άλλα εξειδικευμένα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Τέλος, στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης για τη λειτουργία του καλλιεργούμενου δένδρου και τις απαραίτητες ορθές πρακτικές που πρέπει να εκτελεστούν με σκοπό την ορθολογική περιβαλλοντική παραγωγή καρπών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να: Έχει κατανοήσει τις βασικές γνώσεις της επιστήμης της δενδροκομίας, όπως αυτές συνδέονται με τα επιμέρους αντικείμενα της επιστήμης της Γεωπονίας. Έχει τη βασική γνώση των εργαλείων και των τεχνικών για την ορθολογική καλλιέργεια των δενδροκομικών ειδών που καλλιεργούνται ή δύνανται να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα. Έχει τη δυνατότητα εξεύρεσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης νέας γνώσης από περαιτέρω πηγές πλην αυτών που διατίθενται στο μάθημα. Είναι σε θέση να μελετήσει και διακρίνει τα κρίσιμα σημεία που επιδέχονται βελτίωσης σε μια δενδροκομική επιχείρηση ή μελέτη για μελλοντική εγκατάσταση μιας σχετικής επιχείρησης και να κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους στην υλοποίησή τους. Είναι σε θέση να αναγνωρίζει και αξιολογεί τις αρνητικές επιπτώσεις από ένα βιοτικό ή αβιοτικό παράγοντα στην καλλιέργεια και να βρίσκει μεθόδους πρόληψης ή και μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων. Έχει τις βασικές ικανότητες επικοινωνίας με τους συμφοιτητές, διδάσκοντα και πιθανούς εξωτερικούς ενδιαφερόμενους σε θέματα δενδροκομίας.   


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Φυσιολογία φυτού Ανατομία φυτού


Περιεχόμενα

Βασικές έννοιες βοτανικής δέντρου. Λατινική ονομασία - Διάκριση οικογενειών δενδροκομικών ειδών και χαρακτηριστικά αυτών. Περιβάλλον και δενδροκομική παραγωγή. Βασική περιγραφή, εφαρμογή και κατανόηση ανά καλλιεργητική τεχνική. Φιλοπεριβαλλοντικές μέθοδοι καλλιέργειας δενδροκομικών ειδών και πιστοποίησης των προϊόντων τους. Εξειδικευμένη ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών των μηλοειδών (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά) και της διαχείρισης των καρπών τους. Εξειδικευμένη ανάλυση των καλλιεργητικών τεχνικών των πυρηνόκαρπων (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά) και της διαχείρισης των καρπών τους. Αναγνώριση προβλημάτων στην καλλιέργεια των ανωτέρω δενδροκομικών ειδών και εύρεση-υλοποίηση μεθόδων-τεχνικών για αποφυγή ή μείωση των απωλειών παραγωγής ή και ποιότητας καρπού στο πλαίσιο της φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, οργανισμών - μη στόχων και ανθρώπου. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Νάνος
Τμήμα: Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ