Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ΙΙ (Ανοιχτό μάθημα)


Με βάση το πλαίσιο αρχών που διαμορφώνεται από το ΔΕΠΠΣ/ ΑΠΣ 2003 και το ΠΣ 2011 για το γλωσσικό μάθημα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στόχος του μαθήματος είναι η περαιτέρω εξοικείωση των φοιτητών με τις σχετικές έννοιες και ορολογία καθώς και η εφαρμογή των μεθοδολογικών αρχών της γλωσσικής διδασκαλίας στην οργάνωση του μαθήματος και στον σχεδιασμό των απαιτούμενων δραστηριοτήτων. Με άλλα λόγια, στα πλαίσια του μαθήματος αυτού επιχειρείται το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη της γλωσσικής διδασκαλίας, ώστε οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί να μπορούν γενικότερα να σχεδιάζουν και να οργανώνουν πραγματικές διδασκαλίες σε τάξεις και, ειδικότερα, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη Σχολική Πρακτική.


Στόχοι Μαθήματος

Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί: να κατανοήσουν τους στόχους, την προσέγγιση και το περιεχόμενο της διδασκαλίας της γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως διαμορφώνεται από τα Προγράμματα Σπουδών, να εξοικειωθούν με τα μέσα και τις τεχνικές υλοποίησης των μεθοδολογικών αρχών στη διδασκαλία της γλώσσας, να σχεδιάζουν διδασκαλίες στη Γλώσσα για τάξεις του Δημοτικού σχολείου.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Περιεχόμενο μαθήματος παρουσίαση του ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ 2003 και του ΠΣ 2011 για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο σκοποί και στόχοι της γλωσσικής διδασκαλίας: λειτουργικός και κριτικός γραμματισμός περιεχόμενο γλωσσικής διδασκαλίας: ανάλυση της έννοιας του γραμματισμού με βάση τα κειμενικά είδη. Δομικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά κειμενικών ειδών (αφήγηση, περιγραφή, οδηγίες/ προσκλήσεις, επιχειρηματολογία) διδασκαλία δεξιοτήτων γραπτού λόγου: κατανόηση και παραγωγή διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών διδασκαλία γραμματικής και ορθογραφίας σχεδιασμός ενοτήτων μαθήματος στη Γλώσσα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευγενία Βασιλάκη
Τμήμα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ