Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων


Η παραγωγική διαδικασία των αγροτικών προϊόντων δεν τελειώνει με τη συγκομιδή αλλά με την πώλησή τους. Επομένως, το Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων παίζει σημαντικότατο ρόλο τόσο στον προσδιορισμό του ύψους του αγροτικού εισοδήματος και όσο και στο επίπεδο ευημερίας παραγωγών και καταναλωτών. Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να μεταδώσει στους φοιτητές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ αλλά και σε άλλους πολύτιμες γνώσεις στον κλάδο του «Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων». Μεταξύ άλλων, στη διάρκεια των διαλέξεων περιγράφονται αναλυτικά οι λειτουργίες εμπορίας, η διαμόρφωση των τιμών και το κόστος εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, η συμπεριφορά του καταναλωτή, η δομή αγοράς, κ.ά.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να κατανοούν σε βάθος το περιεχόμενο του Μάρκετινγκ, καθώς και τις ιδιαιτερότητες του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων. Παράλληλα, αναμένεται να αποκτήσουν κριτική σκέψη σχετικά με τις λειτουργίες και το περιβάλλον Εμπορίας, τη Ζήτηση και την Προσφορά Αγροτικών Προϊόντων και άλλα γνωστικά πεδία που εμπίπτουν στο Μάρκετινγκ Αγροτικών προϊόντων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Εισαγωγή, Σκοποί και Σπουδαιότητα του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Περιβάλλον του Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Τα Αγροτικά Προϊόντα: Μεταποίηση, Τυποποίηση, Συσκευασία, Ταυτοποίηση, Τιμές Αγροτικών Προϊόντων Ζήτηση και Προσφορά Αγροτικών Προϊόντων Εφοδιαστική (Logistics), Μεταφορές, Αποθήκευση, Πληροφόρηση και Έρευνα Αγοράς, Διαφήμιση Αγροτικών Προϊόντων Χρηματοδότηση εμπορίας των αγροτικών προϊόντων- Ανάληψη κινδύνων εμπορίας Αγορά Αγροτικών Προϊόντων, Αποδοτικότητα Μάρκετινγκ και Στρατηγική Εμπορίας Συνεταιριστική εμπορία αγροτικών προϊόντων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρίστος Καμενίδης
Τμήμα: Γεωπονίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Αγροτική Ανάπτυξη και Διοίκηση
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ