Ανάπτυξη της Δύναμης και της Ισχύος


Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την καθοδήγηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων ανάπτυξης της δύναμης και της ισχύος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα μαθήματα είναι εξειδικευμένα στις απαιτήσεις του αγωνιστικού αθλητισμού. Πιο αναλυτικά, στο συγκεκριμένο μάθημα αναλύονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της δύναμης (μέγιστη δύναμη, αντοχή στη δύναμη, ταχυδύναμη) και της ισχύος. Επίσης, δίνονται κατευθύνσεις σχετικές με τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και αξιολόγηση της απόδοσης (δύναμη, ισχύς).


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την καθοδήγηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων ανάπτυξης της δύναμης και της ισχύος. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα μαθήματα είναι εξειδικευμένα στις απαιτήσεις του αγωνιστικού αθλητισμού. Πιο αναλυτικά, στο συγκεκριμένο μάθημα αναλύονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της δύναμης (μέγιστη δύναμη, αντοχή στη δύναμη, ταχυδύναμη) και της ισχύος. Επίσης, δίνονται κατευθύνσεις σχετικές με τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και αξιολόγηση της απόδοσης (δύναμη, ισχύς).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα στο συγκεκριμένο μάθημα.


Περιεχόμενα

Σχεδιασμός προγραμμάτων άσκησης - Βασικές αρχές. Η σημασία της δύναμης και της ισχύος στον αγωνιστικό αθλητισμό. Μέγιστη δύναμη. Σχεδιασμός προγραμμάτων μέγιστης δύναμης. Εφαρμογή προγραμμάτων μέγιστης δύναμης. Αντοχή στη δύναμη και σχεδιασμός προγραμμάτων. Εφαρμογή προγραμμάτων αντοχής στη δύναμης. Ισχύς (ταχυδύναμη). Σχεδιασμός προγραμμάτων ισχύος (ταχυδύναμης). Εφαρμογή προγραμμάτων ισχύος (ταχυδύναμης). Πρακτική εφαρμογή σε διάφορα προπονητικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της δύναμης. Αξιολόγηση δύναμης. Αξιολόγηση ισχύος. Παρουσίαση Εργασιών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος Γεροδήμος
Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Άλλα Ανεξάρτητα Τμήματα
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ