Επιχειρησιακές Επικοινωνίες  


Ο σκοπός στις οργανώσεις είναι η ανάπτυξη των σχέσεων που βασίζονται στην επικοινωνία τόσο σε κάθετο όσο και σε οριζόντιο επίπεδο. Η επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας πομπός μεταβιβάζει σκέψεις, πληροφορίες και ιδέες σε κάποιον δέκτη, με σκοπό να ενεργήσει πάνω του με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλέσει μια σειρά ενεργειών, οι οποίες θα επηρεάσουν την τελική του συμπεριφορά. Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις είναι χρήσιμη, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να ανατεθούν καθήκοντα από τους προϊστάμενους στους υφιστάμενους ώστε να μεταλαμπαδευτεί η οργανωσιακή κουλτούρα. Οι υφιστάμενοι γνωρίζουν ποια είναι η απόδοσή τους και ποια θα είναι η επιβράβευσή τους, πώς θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση και κατά συνέπεια η ανάπτυξη των στελεχών, ενώ ο προϊστάμενος γνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στο τμήμα ώστε να δημιουργηθεί καλό κλίμα και συνεργατικότητα. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών εννοιών για την επιχειρηματική επικοινωνία και τη συνεισφορά της στη στρατηγική διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της πολύπλευρης αντιμετώπισης των θεμάτων που αφορούν στην επιχειρηματική επικοινωνία. Το μάθημα έχει ως στόχο να διδάξει στους σπουδαστές/ριες να : • συντάσσουν σωστά δημόσια έγγραφα, εμπορικές επιστολές, προσωπικά έγγραφα, • συντάσσουν τεχνικές αναφορές και πρακτικά συσκέψεων, • γνωρίζουν τις τεχνικές των καλών ομιλιών και την χρήση των βοηθητικών οπτικοακουστικών μέσων, • γνωρίζουν τη χρήση των διαγραμματικών τεχνικών για καλύτερη επικοινωνία, • γνωρίζουν τα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία για τη βελτίωση της επικοινωνίας, • γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους επιχειρηματικής επικοινωνίας, • συντάσσουν και να παρουσιάζουν όλα τα βασικά στάδια ενός έργου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, και τέλος • μελετούν, αναλύουν και συνθέτουν θεωρητικές και εφαρμοζόμενες στην πράξη περιπτωσιακές μελέτες της Επιχειρησιακής Επικοινωνίας κατά κύριο λόγο στις ενασχολούμενες με έργα επιχειρήσεις.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις και πιθανή προετοιμασία για παρακολούθηση του μαθήματος: • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


Περιεχόμενα

Οι κυριότερες θεματικές ενότητες που αναλύονται περιλαμβάνουν : 1. Εισαγωγικές έννοιες στη θεωρία της επικοινωνίας. 2. Μέσα επικοινωνίας. Διάκριση επικοινωνίας. Διακρίσεις αποδεκτών. 3. Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνίας. 4. Επικοινωνιακή στρατηγική. 5. Γραπτές Επικοινωνίες. 6. Σύνταξη Βιογραφικών Σημειωμάτων. 7. Σύνταξη υπηρεσιακών εκθέσεων και αναφορών προόδου. 8. Προφορική επικοινωνία και δημόσιες ομιλίες. 9. Επιχειρηματικές Παρουσιάσεις με χρήση του PPT. 10. Ηλεκτρονικές Μορφές Επικοινωνιών. 11. Αυτόματη Ροή Εγγράφων και Μαζική Αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας. 12. Επιχειρηματικές Σελίδες στο Internet. 13. Ανασκόπηση του μαθήματος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Ασπρίδης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ