Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (Εργαστήριο)


Η ανάπτυξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η δημιουργία νέων ερευνητών.


Στόχοι Μαθήματος

Εισαγωγή στις έννοιες της Μικροβιολογίας και Βιοχημείας καθώς και των Βιομηχανικών Ζυμώσεων Ιστορικές προσεγγίσεις και αναφορές Οικονομικές συνιστώσες Βασικές έννοιες και ορισμοί Κυτοπλασματική μεμβράνη και κυτταρικό τοίχωμα προκαρυωτικών μικροοργανισμών Ιοί Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί  Ένζυμα μικροοργανισμών Στοιχεία Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών Βιοτεχνολογικά Προϊόντα και Εφαρμογές Στοιχεία Μικροβιακού Μεταβολισμού Παράγοντες που επιδρούν στη Μικροβιακή Αύξηση Αρχές και έννοιες βιοαντιδραστήρων Κλειστή, ημισυνεχής και συνεχής καλλιέργεια Ισοζύγια μάζας στους βιοαντιδραστήρες Υπολογισμοί στους βιοαντιδραστήρες Στοιχεία Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας Προτυποποίηση (Μοντελοποίηση) Βιοδιεργασιών Μικροβιακή κινητική Μοντέλα (πρότυπα) μικροβιακής αύξησης Παραγωγή μεταβολικών προϊόντων Ημισυνεχής τροφοδοτούμενη καλλιέργεια Συνεχής καλλιέργεια Στοιχεία τεχνολογίας Στοιχεία ενζυμικών διεργασιών Προτυποποίηση (μοντελοποίηση) βιοδιεργασιών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Θεμελιώδεις έννοιες Μικροβιολογίας και Βιοχημείας και Μικροβιολογία Βιομηχανικών Ζυμώσεων. Μεταβολισμός και Κινητική. Ενζυμική Βιοτεχνολογία Τροφίμων (αρχές ενζυμικής κινητικής και ενζυμικοί βιοαντιδραστήρες). Μικροβιακή Τεχνολογία (έννοιες, αρχές και υπολογισμοί βιοαντιδραστήρων μικροβιακών κυττάρων). Προτυποποίηση, αριστοποίηση και κλιμάκωση μεγέθους βιοδιεργασίας. Μοριακή Βιοτεχνολογία Τροφίμων. Προϊόντα Βιοτεχνολογίας Τροφίμων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σεραφείμ Παπανικολαου
Τμήμα: Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ