Διαδικτυακή Επικοινωνία


Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και η εκτενής χρήση του στην καθημερινή ζωή διαμόρφωσε νέες μορφές επικοινωνίας και έκφρασης, επηρεάζοντας ένα ευρύτερο φάσμα από τις δραστηριότητες του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Παγκόσμιος Ιστός, ως μορφή υλοποίησης της εννοιολογικής σύλληψης του υπερκειμένου, αποτελεί έναν χώρο δυναμικών και πολυεπίπεδων εξελίξεων, η μελέτη του οποίου απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, όπως αποδεικνύεται από την ταχεία διάδοση της αναδυόμενης Επιστήμης του Ιστού. Αντικείμενα όπως η ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο, οι νέες μορφές ανισότητας, τα όρια μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, η οικονομία της γνώσης, η κοινωνία της πληροφορίας και, σε μεγαλύτερο βαθμό, οι επιδράσεις του Διαδικτύου στα παραδοσιακά ΜΜΕ, καθώς και την παραγωγή και διανομή περιεχομένου, συγκροτούν το πολυσυλλεκτικό αντικείμενο της διαδικτυακής επικοινωνίας. Κεντρικό άξονα προσέγγισης του φαινομένου αποτελεί η συνδυαστική μελέτη των κυρίαρχων τεχνολογικών χαρακτηριστικών του Μέσου με τα αποτελέσματα της χρήσης του στις κοινωνικές σχέσεις, την οικονομία, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τα ΜΜΕ.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματεύονται σε θεωρητικό επίπεδο, να συζητούν και να επιχειρηματολογούν σε σχέση με τις βασικές επιδράσεις της έλευσης του Διαδικτύου στη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις επικοινωνιακές επιδράσεις στους βασικούς τομείς κοινωνικών δραστηριοτήτων όπως η οικονομία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το νομοθετικό πλαίσιο και η κοινωνική δικτύωση. Τέλος, συμπληρωματικές γνώσεις στον ευρύτερο τομέα της διαμεσολαβημένης από υπολογιστή επικοινωνίας πλαισιώνουν τον κεντρικό στόχο του μαθήματος, όπως η γνώση της ιστορίας του Διαδικτύου και των διαφαινόμενων μελλοντικών τεχνολογικών τάσεων..


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν έχει Προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και η εκτενής χρήση του στην καθημερινή ζωή διαμόρφωσε νέες μορφέςεπικοινωνίας και έκφρασης, επηρεάζοντας ένα ευρύτερο φάσμα από τις δραστηριότητες του σύγχρονουανθρώπου. Ο Παγκόσμιος Ιστός, ως μορφή υλοποίησης της εννοιολογικής σύλληψης του υπερκειμένου,αποτελεί έναν χώρο δυναμικών και πολυεπίπεδων εξελίξεων, η μελέτη του οποίου απαιτεί διεπιστημονικήπροσέγγιση, όπως αποδεικνύεται από την ταχεία διάδοση της αναδυόμενης Επιστήμης του Ιστού.Αντικείμενα όπως η ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο, οι νέες μορφές ανισότητας, τα όρια μεταξύδημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, η οικονομία της γνώσης, η κοινωνία της πληροφορίας και, σεμεγαλύτερο βαθμό, οι επιδράσεις του Διαδικτύου στα παραδοσιακά ΜΜΕ, καθώς και την παραγωγή καιδιανομή περιεχομένου, συγκροτούν το πολυσυλλεκτικό αντικείμενο της διαδικτυακής επικοινωνίας.Κεντρικό άξονα προσέγγισης του φαινομένου αποτελεί η συνδυαστική μελέτη των κυρίαρχωντεχνολογικών χαρακτηριστικών του Μέσου με τα αποτελέσματα της χρήσης του στις κοινωνικές σχέσεις,την οικονομία, τη διαπροσωπική επικοινωνία και τα ΜΜΕ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ
Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ