Ακουστική και Ψυχοακουστική


To μάθημα "Ακουστική και Ψυχοακουστική" είναι υποχρεωτικό μάθημα που διδάσκεται στο Α' εξάμηνο του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγική παρουσίαση σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της ακουστικής και της ψυχοακουστικής, τα οποία αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση μαθημάτων της άτυπης κατεύθυνσης "Ήχος" του Τμήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιστημονική θεώρηση του αντικειμενικού και υποκειμενικού της ανθρώπινης ακοής. Η οργάνωση του μαθήματος ακολουθεί τα σαφώς ορισμένα επί δεκαετίες πρότυπα διδασκαλίας που εφαρμόζονται διεθνώς για τη διδασκαλία της μαθημάτων σχετικών με την ακουστική επιστήμη και την ψυχοακουστική. Η συνοπτική περιγραφή της ύλης του μαθήματος είναι η εξής:Ορισμός του ήχου ως κύμα. Κυματικά φαινόμενα διάδοσης στο ελεύθερο πεδίο. Περιοδικές ταλαντώσεις, η έννοια της συχνότητας και του μήκους κύματος. Βασικά μεγέθη ακουστικής. Η έννοια της στάθμης ηχητικής πίεσης. Λοιπά μεγέθη μέτρησης του ήχου. Χρήση καμπυλών Α, B και C. Ηχητικές πηγές και τα χαρακτηριστικά τους: ισχύς και κατευθυντικότητα. Αναπαράσταση του ήχου στη συχνότητα. Σειρές Fourier και ορισμός του φάσματος του ήχου. Ορισμός ζωνών συχνοτήτων και μέθοδοι φασματικής ανάλυσης ηχητικών σημάτων. Ανατομία της ανθρώπινης ακοής. Υποκειμενική αντίληψη του ήχου: Ακουστότητα, ύψος και χροιά. Το φαινόμενο της προπορείας. Θέματα χρονικής ευκρίνειας της ανθρώπινης ακοής. Αρχές στερεοφωνικής αντίληψης του ήχου & αμφιωτική ακοή. Μηχανισμοί προσδιορισμού της κατεύθυνσης/θέσης ηχητικών πηγών στο χώρο. Θεμελιώσεις μουσικής ακουστικής. Βασικές έννοιες του θορύβου και της ηχομόνωσης – ηχοπροστασίας. Αρχές ακουστικής κλειστών χώρων. Ο χρόνος αντήχησης και η ακουστική συμπεριφορά ενός χώρου.


Στόχοι Μαθήματος

Acoustics and Psychoacoustics


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Φυσική και μαθηματικά λυκείου


Περιεχόμενα

To μάθημα "Ακουστική και Ψυχοακουστική" είναι υποχρεωτικό μάθημα που διδάσκεται στο Α' εξάμηνο του ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγική παρουσίαση σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της ακουστικής και της ψυχοακουστικής, τα οποία αποτελούν τη βάση για την παρακολούθηση μαθημάτων της άτυπης κατεύθυνσης "Ήχος" του Τμήματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιστημονική θεώρηση του αντικειμενικού και υποκειμενικού της ανθρώπινης ακοής. Η οργάνωση του μαθήματος ακολουθεί τα σαφώς ορισμένα επί δεκαετίες πρότυπα διδασκαλίας που εφαρμόζονται διεθνώς για τη διδασκαλία της μαθημάτων σχετικών με την ακουστική επιστήμη και την ψυχοακουστική. Η συνοπτική περιγραφή της ύλης του μαθήματος είναι η εξής:Ορισμός του ήχου ως κύμα. Κυματικά φαινόμενα διάδοσης στο ελεύθερο πεδίο. Περιοδικές ταλαντώσεις, η έννοια της συχνότητας και του μήκους κύματος. Βασικά μεγέθη ακουστικής. Η έννοια της στάθμης ηχητικής πίεσης. Λοιπά μεγέθη μέτρησης του ήχου. Χρήση καμπυλών Α, B και C. Ηχητικές πηγές και τα χαρακτηριστικά τους: ισχύς και κατευθυντικότητα. Αναπαράσταση του ήχου στη συχνότητα. Σειρές Fourier και ορισμός του φάσματος του ήχου. Ορισμός ζωνών συχνοτήτων και μέθοδοι φασματικής ανάλυσης ηχητικών σημάτων. Ανατομία της ανθρώπινης ακοής. Υποκειμενική αντίληψη του ήχου: Ακουστότητα, ύψος και χροιά. Το φαινόμενο της προπορείας. Θέματα χρονικής ευκρίνειας της ανθρώπινης ακοής. Αρχές στερεοφωνικής αντίληψης του ήχου & αμφιωτική ακοή. Μηχανισμοί προσδιορισμού της κατεύθυνσης/θέσης ηχητικών πηγών στο χώρο. Θεμελιώσεις μουσικής ακουστικής. Βασικές έννοιες του θορύβου και της ηχομόνωσης – ηχοπροστασίας. Αρχές ακουστικής κλειστών χώρων. Ο χρόνος αντήχησης και η ακουστική συμπεριφορά ενός χώρου. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
Τμήμα: TMHMA ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ίδρυμα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ