ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (2017-18)


Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται τα ακόλουθα βασικά θέματα: συναρτησιακός Προγραμματικός - Γλώσσα Προγραμματισμού Lisp, Επίλυση Προβλημάτων με χρήση της Lisp, Προγραμματισμός Βασισμένος σε Κανόνες, Ευφυή Συστήματα Βασισμένα σε Κανόνες, Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων, Περιβάλλον Προγραμματισμού CLIPS. Το μάθημα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο πάνω στην υλοποίηση ευφυών συστημάτων με χρήση γλωσσών και εργαλείων ευφυούς προγραμματισμού.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές γνώση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο σχετική με τη ανάπτυξη ευφυών συστημάτων με χρήση εργαλείων ευφυούς προγραμματισμού. Τέτοια εργαλεία είναι οι συναρτησιακές γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Lisp, και οι γλώσσες προγραμματισμού που βασίζονται σε κανόνες, όπως αυτή που παρέχει το κέλυφος ανάπτυξης ευφυών συστημάτων CLIPS. Επίσης, ένας άλλος στόχος είναι η χρήση μεθόδων (π.χ. εξαγωγή δέντρων αποφάσεων) και εργαλείων (π.χ. WEKA) για τη δημιουργία συστημάτων βασισμένων σε κανόνες από σύνολα εμπειρικών δεδομένων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Καλές γνώσεις Προγραμματισμού


Περιεχόμενα

Α' Μέρος: Συμβολικός Προγραμματισμός   Εισαγωγή στη LISP Συναρτήσεις-Δομές Ελέγχου Ειδικές Παράμετροι-Είσοδος & Έξοδος Λίστες Ιδιοτήτων-Πίνακες-Δομές Ειδικές Μεταβλητές-Χειρισμός Αρχείων Προβλήματα ΤΝ και Lisp     Β' Μέρος: Προγραμματισμός Με Κανόνες-CLIPS   Εισαγωγή στον προγραμματισμό με κανόνες Κανόνες βασισμένοι στο ταίριασμα προτύπων Αλγόριθμος Rete Ανάπτυξη Έμπειρων Συστημάτων (ΕΣ) Δημιουργία Βάσεων Κανόνων από Δεδομένα Προετοιμασία Συνόλου Δεδομένων Εξαγωγή Κανόνων Επαλήθευση-Εγκυροποίηση Βάσεων Κανόνων Αξιολόγηση ΕΣ Κέλυφος Ανάπτυξης ΕΣ CLIPS  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ