Ηλεκτρονική Ι (ΘΕΩΡΙΑ) (EL219)


Η πρώτη επαφή με τις εφαρμογές των ημιαγωγών. Οι σπουδαστές θα πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα (διόδους, τρανζίστορ επαφής, FET, MOSFET) σε ένα κύκλωμα καθώς και τη συνδεσμολογία τους. Λειτουργία των εξαρτημάτων στις χαμηλές συχνότητες.


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση της θεωρίας των ενισχυτών και των εφαρμογών τους. Κατανόηση της θεωρίας και των εφαρμογών των κυκλωμάτων παραγωγής και επεξεργασίας σήματος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το Τμήμα δεν έχει ορίσει προαπαιτούμενα Το Τμήμα δεν έχει ορίσει προαπαιτούμενα Το Τμήμα δεν έχει ορίσει προαπαιτούμενα Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Δίοδος (δομή, χαρακτηριστική, κατασκευή και τύποι διόδων) Ανορθωτές (Ημιανόρθωση, πλήρης ανόρθωση, γέφυρα, σύγκριση σε μέση και RMS τάση) Κυκλώματα τροφοδοτικών διατάξεων (λειτουργία και ανάλυση χωρητικού φίλτρου, κυμμάτωση, η δίοδος Zener και σταθεροποίηση τάσης με δίοδο Zener, regulation, clippers, clampers, λογικές πύλες) Εφαρμογές κυκλωμάτων διόδων, τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων με διόδους, επίλυση παραδειγμάτων. Διπολικά τρανζίστορ (δομή, χαρακτηριστικές, κατασκευή και τύποι τρανζίστορ, έννοια της γραμμικής περιοχής) Πόλωση του τρανζίστορ (έννοια του β, του α και συσχετισμός, πόλωση κοινού εκπομπού, άμεση πόλωση της βάσης, ευθεία φορτίου DC, καθορισμός του σημείου λειτουργίας, πόλωση με διαιρέτη τάσης, πόλωση με ανάδραση από τον εκπομπό, πόλωση με ανάδραση από το συλλέκτη, μετρήσεις σε πολωμένο τρανζίστορ) Συνδεσμολογία κοινού εκπομπού (DC και AC ισοδύναμο-επαλληλία, πυκνωτές ζεύξης, λειτουργία μικρού σήματος, AC αντίσταση, ανάλυση του ενισχυτή κοινού εκπομπού, β και α AC, AC ισοδύναμα κυκλώματα για το τρανζίστορ και ισοδυναμία αυτών, κέρδος τάσης, κέρδος έντασης, αντίσταση εισόδου, αντίσταση εξόδου, εξουδετέρωση της αντίστασης του εκπομπού) Εφαρμογές κυκλωμάτων κοινού εκπομπού, τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων με τρανζίστορ, επίλυση παραδειγμάτων. Συνδεσμολογία κοινού συλλέκτη (πολυβάθμιοι ενισχυτές, συνδεσμολογία κοινού συλλέκτη, σύγκριση συνδεσμολογιών κοινού συλλέκτη-κοινού εκπομπού, κέρδος ισχύος, DC σύνδεση ενισχυτικών βαθμίδων, Darlington, κύκλωμα σταθεροποίησης ακόλουθου Zener, επίδραση της θερμοκρασίας) Συνδεσμολογία κοινής βάσης (χαρακτηριστικά κοινής βάσης, σύγκριση συνδεσμολογιών με τρανζίστορ, πηγή ρεύματος, καθρέφτης ρεύματος) Εφαρμογές κυκλωμάτων κοινού συλλέκτη και κοινής βάσης, τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων, επίλυση παραδειγμάτων. Ενισχυτές τάξης Α (AC γραμμή φορτίου, μέγιστο μη ψαλιδισμένο σήμα, ορισμός της τάξης Α, τοποθέτηση του σημείου ηρεμίας σε DC και AC γραμμές φορτίου, ενισχυτές ισχύος, απόδοση, ζεύξη με μετασχηματιστή, θερμική ανάλυση) Το FET και τα MOSFET σε κυκλώματα ενισχυτών (δομή, χαρακτηριστικές και κατασκευή FET, πόλωση, αυτοπόλωση, ευθεια φορτίου και επιλογή του σημείου λειτουργίας, πόλωση με πηγή ρεύματος, AC ισοδύναμο του FET, ενισχυτής με FET. Chopper, VCR, δομή, χαρακτηριστικές, κατασκευή και τύποι MOSFET, σύμβολα, χαρακτηριστικές και τρόποι κατασκευής MOSFET πύκνωσης, πόλωση, εφαρμογές) Εφαρμογές κυκλωμάτων FET και MOSFET, τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων, επίλυση παραδειγμάτων με FET και MOSFET   Εξεταστέα Ύλη  Βιβλίο Βασική Ηλεκτρονική ALBERT PAUL MALVINO Τέταρτη Έκδοση:Από σελ. 89 (Κεφ. 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΔΩΝ) έως σελ. 270 (Κεφ. 9 ΟΛΟΚΛΗΡΟ)Από σελ. 304 (Κεφ. 11-6 ΑΜΕΣΗ ΣΥΖΕΥΞΗ) έως σελ. 367 (Κεφ. 13 ΟΛΟΚΛΗΡΟ)J.Millman & Χ.Χαλκιά, Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική, Τόμος Α:Το θεώρημα Miller (σελ. 312 -315)Σημειώσεις εργαστηρίου του μαθήματος:Ολόκληρες (Διαθέσιμες από το e-class του εργαστηρίου).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Χατζάκης
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Φυσική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ