Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα


Το μάθημα αυτό προετοιμάζει τους φοιτητές στην εμπειρική έρευνα και ιδιαίτερα στη χρήση του λογισμικού ανάλυσης δεδομένων PASW. Συζητούνται βασικά χαρακτηριστικά μίας εμπειρικής έρευνας όπως ο ορισμός της υπόθεσης και των μεταβλητών, ο σχεδιασμός για την άντληση ή συλλογή δεδομένων, τα εργαλεία και η ανάλυση. Εδώ επιστρατεύεται το στατιστικό λογισμικό. Αρχικά προσφέρεται μία εισαγωγή στις δυνατότητες του προγράμματος και την εισαγωγή (ή την μεταφορά) δεδομένων. Προσφέρονται βασικές στατιστικές περιγραφικές αναλύσεις με μετρήσεις που αφορούν σε συχνότητες, στους δείκτες κεντρικών τάσεων και στην δημιουργία διαγραμμάτων, τυπική απόκλιση, δημιουργία τυχαίου δείγματος, σύγκριση Pearson, σύγκριση δύο δειγμάτων συσχετισμένων/σχετικών τιμών, κλπ. Παράλληλα με την παρουσίαση του προγράμματος συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με δημιουργία και έλεγχο ερευνητικών υποθέσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Καθώς το ΜΠΣ αφορά στην Διδακτική των Γλωσσών, το μάθημα αυτό έρχεται να υποστηρίξει την κατανόηση ερευνητικών στοιχείων που παρουσιάζονται στη σχετική βιβλιογραφία αλλά και τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας από τους συμμετέχοντες σε θέματα σχετικά με τον τίτλο σπουδών. Ιδιαίτερα, το μάθημα στοχεύει στην: Κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών εμπειρικής έρευνας Εκμάθηση της λειτουργίας του PASW Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα Εκτέλεση περιγραφικών αναλύσεων Εκτέλεση βασικών στατιστικών αναλύσεων (δεικτών κεντρικών τάσεων,) Παρουσίαση αναλύσεων με διαγράμματα (πίτες, ράβδους, κλπ) Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε ερευνητικά άρθρα


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Το μάθημα χωρίζεται σε 3 ενότητες. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται και ολοκληρώνεται ένας κύκλος με διαφορετικά θέματα: Η πρώτη ενότητα περιέχει δύο μαθήματα που είναι αφιερωμένα στην αρχική εισήγηση για το θέμα, στην αρχή του εξαμήνου και στην τελική με αναφορά στις εξετάσεις, στο τέλος τους εξαμήνου. Η δεύτερη ενότητα προσφέρει μία εις βάθος συζήτηση σε θέματα που αφορούν την ερευνητική υπόθεση, τις μεταβλητές, τα εργαλεία και την ανάλυση μίας έρευνας. Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη σε πρακτική άσκηση με το λογισμικό. Η δεύτερη και τρίτη ενότητα, που αποτελούν και τον πυρήνα του μαθήματος αφορούν σε διαλέξεις πάνω σε γνωστικά θέματα, εργαστήριο τάξης, σεμινάρια και πρακτική άσκηση.   Δ= Διάλεξη, Ε/Τ= Εργαστήριο Τάξης, Α/Μ Αυτόνομη Μάθηση.   Στις διαλέξεις ο διδάσκων παρουσιάζει και συζητά θέματα σχετικά με το αντικείμενο  ενώ στο εργαστήριο τάξης και στο σεμινάριο οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά, αφού έχουν προετοιμασθεί στο θέμα με πρότερη αυτόνομη μάθηση (σημειώνονται στο παραπάνω σχήμα ως Δ, Ε/Τ). Όπως διαφαίνεται και στο σχεδιάγραμμα παραπάνω, αλλά και στο πλαίσιο παρακάτω, κατά την διάρκεια του εξαμήνου προσφέρονται τέσσερις διαλέξεις, τέσσερις εβδομάδες αυτόνομης μάθησης και πρακτικής άσκησης, ένα σεμινάριο, τρία κουίζ, και δύο μαθήματα πληροφόρησης εκ των οποίων το ένα εισαγωγικό και το άλλο με θέμα τις τελικές εξετάσεις. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Υψηλάντης
Τμήμα: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ