Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές


Εισαγωγή σε θεωρητικές έννοιες, πληροφορικής, μέθοδοι και τεχνικές προγραμματισμού, αρχές προγραμματισμού. Εισαγωγή σε γλώσσα προγραμματισμού, βασικές εντολές προγραμματισμού, σύνταξη προγράμματος. Εφαρμογές πληροφορικής σε γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C++, VBA) για επίλυση προβλημάτων σχετικά με τη δασοπονία και το φυσικό περιβάλλον.


Στόχοι Μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα δημιουργεί τα δικά του αρχεία προγραμμάτων C++ για την επίλυση διαφόρων δασοπονικών προβλημάτων, θα χρησιμοποιεί τη C++ για να παράγει εκτελέσιμα προγράμματα και θα είναι σε θέση να τροποποιεί το αρχείο του προγράμματος για να κάνει αλλαγές ή διορθώσεις.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Βασικά στοιχεία της C++ Δεδομένα στη C++ Μεταβλητές στη C++ Αριθμητικές πράξεις και κανόνες στη C++ Εντολές αντικατάστασης, συναρτήσεις και σχόλια στη C++ Εντολές εισόδου – εξόδου στη C++ Μη σειριακή εκτέλεση εντολών – Συνθήκες και τελεστές C++ Επαναληπτικές εντολές στη C++ Πίνακες στη C++ Επαναληπτικές ασκήσεις – Εφαρμογές της C++ στη Δασοπονία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου
Τμήμα: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ