Μάρκετινγκ εξαγωγών


Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει ερεθίσματα στους φοιτητές σχετικά με το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις σημαντικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στη διεθνή οικονομία. Στα πλαίσια αυτά διερευνάται ο ρόλος του διεθνούς μάρκετινγκ (ΜΚΤ), αναλύονται τα ειδικότερα προβλήματα του ΜΚΤ, και θίγονται θέματα που αναφέρονται στη διοίκηση του ΜΚΤ σε ένα δυναμικό και πολυεθνικό περιβάλλον. Τα βασικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ προσεγγίζονται από τη σκοπιά του εξαγωγικού και διεθνούς ορίζοντα της επιχείρησης. Παράλληλα, ο/η φοιτητής/τρια εισάγεται στην πολυεθνική διάσταση της στρατηγικής ΜΚΤ και στις τεχνικές που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων ΜΚΤ στο διεθνή χώρο.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει ερεθίσματα στους φοιτητές σχετικά με το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις σημαντικές εξελίξεις που πραγματοποιούνται στη διεθνή οικονομία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εξαγωγών Το Περιβάλλον και το Διεθνές ΜΚΤ – PEST Analysis Το Περιβάλλον και το Διεθνές ΜΚΤ – Κοινωνικο-Πολιτιστικό Περιβάλλον Η Διεθνής Πολιτική Προϊόντος Προώθηση και Κανάλια Διανομής

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χριστίνα Μπουτσούκη
Τμήμα: Οικονομικών Επιστημών
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Πολιτικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ