Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση


Θεωρία Αντικειμενοστρέφειας, Στοιχεία Αντικειμενοστρεφούς Ανάλυσης (Πακέτα, Κλάσεις, Αντικείμενα, Σχέσεις, Μέθοδοι, Χαρακτηριστικά), Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση με UML, Περιπτώσεις Χρήσης, Μοντέλο Περιπτώσεων Χρήσης. Διαγράμματα Κλάσεων, Δραστηριότητας, Ακολουθίας, Συνεργασίας, Καταστάσεων. Αντικειμενοστρεφείς Μεθοδολογίες Ανάπτυξης (RUP, ICONIX), Κριτική αναθεώρηση σχεδίων, Αντικειμενοστρεφή Πρότυπα


Στόχοι Μαθήματος

Ο χρήστης μελετάει τις βασικές αρχές και έννοιες της Αντικειμενοστρεφούς Ανάλυσης. Αναλύονται οι βασικές δραστηριότητες (εντοπισμός κλάσεων, σχεδίαση στατικών και δυναμικών διαγραμμάτων) που προβλέπονται από τις διεργασίες RUP και ICONIX. Μέσα από διάφορες ασκήσεις εκπαιδεύεται στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων της Αντ/φούς Ανάλυσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Προαπαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων.


Περιεχόμενα

Ενότητα 1η- Εισαγωγή στην Αντικειμενοστρεφή Ανάλυση/UML Ενότητα2η- Rational Unified Process Ενότητα 3η- Περιπτώσεις Χρήσης Ενότητα 4η- Διαγράμματα Κλάσεων Ενότητα 5η- Διαγράμματα Συνεργασίας Ενότητα 6η- Διαγράμματα Ακολουθίας Ενότητα 7η- Πρότυπα Σχεδίασης Ενότητα 8η- Διεργασία ICONIX Ενότητα 9η- Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ενότητα 10η- Υλοποίηση Σχεδίασης με Java Ενότητα 11η- Μετρικές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Ενότητα 12η- Επισκόπηση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Σταμέλος
Τμήμα: Πληροφορικής
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ