Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι


Στο μάθημα αναλύονται συγκριτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης νομικής προσωπικότητας των θρησκευτικών ή κοσμοθεωρητικών οργανώσεων από τις εθνικές νομοθεσίες και γίνεται αναφορά κυρίως στους δύο πρώτους πυλώνες του καθαυτό Εκκλησιαστικού Δικαίου, δηλαδή: στο διεθνές και συνταγματικό δικαίωμα στην απόκτηση νομικής προσωπικότητας στην αξίωση για νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας απόκτησης νομικής προσωπικότητας από τα κράτη


Στόχοι Μαθήματος

Γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τον ευρύτερο κλάδο του Εκκλησιαστικού Δικαίου και στενότερη επαφή τους με ορισμένα από τα αντικείμενα μελέτης του. Εξοικείωση με τη διαδικασία απόκτησης νομικής προσωπικότητας από τις θρησκευτικές ή κοσμοθεωρητικές οργανώσεις, κατανόηση σε βάθος της έννοιας του διεθνούς και συνταγματικού δικαιώματος στην απόκτηση νομικής προσωπικότητας, καθώς και των προϋποθέσεων για την απόκτησή της στις διάφορες εθνικές νομοθεσίες. Καλλιέργεια της ικανότητας των εκπαιδευόμενων για κριτική ερμηνεία και συγκριτική ανάλυση νομικών κειμένων και δικαστικών αποφάσεων και μέσω της χρήσης παραδειγμάτων, που άπτονται της θεματικής του μαθήματος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το μάθημα απαιτεί ορισμένες βασικές γνώσεις Εκκλησιαστικού Δικαίου για την παρακολούθησή του. Ανήκει στην ευρύτερη ενότητα διαλέξεων του Εκκλησιαστικού Δικαίου και συνίσταται να συνδυάζεται με τα υπόλοιπα σχετικά μαθήματα του διδάσκοντος, ιδίως με αυτό του «Εκκλησιαστικού Δικαίου Ι (Προπτυχιακό)».


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο μάθημα – Αντικείμενο του μαθήματος – Η ελληνική εθνική νομοθεσία (μέρος Α’) Η ελληνική εθνική νομοθεσία (μέρος Β’) – Άρθρα 1-3 του ν.4301/2014 Η ελληνική εθνική νομοθεσία (μέρος Γ’) – Άρθρα 4 και 5 του ν.4301/2014 Η ελληνική εθνική νομοθεσία (μέρος Δ’) – Άρθρα 5-12 του ν.4301/2014 Η ελληνική εθνική νομοθεσία (μέρος Ε’) – Άρθρα 12 και 13 του ν.4301/2014 Η ελληνική εθνική νομοθεσία (μέρος ΣΤ’) – Άρθρα 13-17 του ν.4301/2014 Η ρωσική εθνική νομοθεσία (μέρος Α’) Η ρωσική εθνική νομοθεσία (μέρος Β’) – Η λιθουανική νομοθεσία – Η βουλγαρική νομοθεσία (μέρος Α’) Η βουλγαρική νομοθεσία (μέρος Β’) – Η εσθονική νομοθεσία (μέρος Α’) Η εσθονική νομοθεσία (μέρος Β’) – Η λευκορωσική νομοθεσία Η ουκρανική νομοθεσία – Η μολδαβική νομοθεσία Η σλοβακική νομοθεσία – Η τσέχικη νομοθεσία – Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κυριάκος Κυριαζόπουλος
Τμήμα: Νομικής
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ