Κανονιστικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας


Κοινωνική διάσταση της τεχνολογίας – Η σχέση κοινωνίας και τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών – Zητήματα ρύθμισης της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών – ηθική των υπολογιστών (computer ethics)


Στόχοι Μαθήματος

Οι φοιτητές μέσω αυτού του μαθήματος έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να εμβαθύνουν σε  ζητήματα που αναφέρονται στην πρόσληψη, κατανόηση και αντιμετώπιση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και των ποικίλων εφαρμογών τους από τους χρήστες, την κοινωνία και τους φορείς οικονομικής, τεχνολογικής και πολιτικής εξουσίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Κανονιστικό Πλαίσιο ΚτΠ


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στις κοινωνικές – κανονιστικές διαστάσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας  H Κοινωνία της Πληροφορίας ως τεχνολογικό κυμα και κοινωνικό πλαίσιο Ψηφιακά Δίκτυα – ψηφιακές κοινότητες Profiling – Επιτήρηση και έλεγχος  χρηστών ψηφιακών κοινωνικών δικτύων και εργαζομένων Google Glasses και ιδιωτικότητα Privacy by design- privacy by default Το δικαίωμα της λήθης  (right to be forgotten) και η ελευθερία του λόγου Ελευθερία του λόγου και «Μπλογκόσφαιρα» Ο Κυβερνοχώρος ως χώρος διεξαγωγής δημόσιου διαλόγου και άσκησης δημόσιας κριτικής   και πολιτικής διαμαρτυρίας  Ο ρόλος των μηχανών αναζήτησης   ( search engines) Η στρατηγική της κυβερνοασφάλειας και η ηθική και νομική Διάσταση των επιθέσεων σε πληροφοριακά συστήματα To δικαίωμα στην πληροφόρηση – open data Computer Ethics  και Υπεύθυνη έρευνα/καινοτομία ( Η κοινότητα των πληροφορικών ως διαμορφωτής πολιτικής στο πεδίο των ΤΠΕ )    Η πληροφορία ως κοινωνικό, νομικό και περιουσιακό αγαθό. Υποκείμενα, κοινότητες και παράγοντες στην εποχή του Web 2.0. Κυβερνοχώρος (cyberspace) ως/και χώρος (space). Η εμπιστοσύνη (trust) στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακές κοινότητες. Η ελευθερία του λόγου (digital speech) στην Κοινωνία της Πληροφορίας και η σύγκρουση με άλλα δικαιώματα.: blogs, διάλογος και δημόσια σφαίρα. O ρόλος της πληροφορικής στον κοινωνικό διάλογο (social discourse). Η κοινωνική υπευθυνότητα (social responsibility) στην Κοινωνία της Πληροφορίας και η υπεύθυνη έρευνα και ανάπτυξη. Η διακυβέρνηση του Διαδικτύου και το δίκαιο στην  Κοινωνία της Πληροφορίας. Δίκαιο, Νομοθεσία και Τεχνολογική Ουδετερότητα.   

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Λίλιαν Μήτρου
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ