Κανονιστικό Πλαίσιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας


Εισαγωγή στις έννοιες και τα χαρακτηριστικά του δικαίου – Επισκόπηση των κύριων νομικών πεδίων, ζητημάτων και ρυθμιστικών πλαισίων που αφορούν την Κοινωνία της Πληροφορίας, τις τεχνολογίες πληροφορικής και τις εφαρμογές τους.


Στόχοι Μαθήματος

Οι φοιτητές ολοκληρώνοντας αυτό το μάθημα έχουν την ευκαιρία: Να αποκτήσουν εποπτεία των κανονιστικών και νομικών  ζητημάτων που τίθενται σε σχέση με την Κοινωνία της Πληροφορίας, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών  και τις εφαρμογές τους. Να αποκτήσουν γνώση των βασικών ρυθμιστικών κανόνων και αρχών που συγκροτούν το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  Να εντοπίζουν τα βασικά ζητήματα δικαίου που σχετίζονται με ένα πληροφοριακό σύστημα ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και στην αναζήτηση εφαρμογών και λύσεων που είναι σύμφωνες με το κανονιστικό πλαίσιο. Να κατανοήσουν τη σχέση ΤΠΕ και κανονιστικού πλαισίου και να εντοπίζουν αδυναμίες και ελλείψεις ώστε να είναι σε θέση να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις Να εντάξουν τις γνώσεις που αποκομίζουν από τον βασικό κορμό των σπουδών τους στις ΤΠΕ σε ένα ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο ώστε να αποκτήσουν μία σφαιρική θεώρηση των ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν 


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών 


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στο δίκαιο : βασικά χαρακτηριστικά και έννοιες Ποινικό Δίκαιο Πληροφορικής – Ηλεκτρονικό έγκλημα - Ελληνικό και διεθνές δίκαιο - Computer/Internet forensics Εισαγωγή στις έννοιες της διανοητικής – πνευματικής ιδιοκτησίας Προστασία Λογισμικού – Προστασία Βάσεων δεδομένων - Πνευματική ιδιοκτησία στο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικές πράξεις και συναλλαγές Νομικά ζητήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών Παρουσία στο διαδίκτυο και διαχείριση ονομάτων χώρου To δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Eισαγωγή στις βασικές έννοιες. Παραβατικότητα και Ποινικό Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Νέες μορφές εγκληματικότητας, διεθνές και ελληνικό ποινικό δίκαιο πληροφορικής. Νομικά ζητήματα Computer/Internet forensics.  Ζητήματα διανοητικής  ιδιοκτησίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Συμβάσεις και προστασία λογισμικού και βάσεων δεδομένων. Ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και ψηφιακά δικαιώματα. Ηλεκτρονικές συναλλαγές και πράξεις. Ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Ψηφιακή/ Ηλεκτρονική Υπογραφή: Ρυθμιστικό πλαίσιο και νομικά ζητήματα. Προστασία Καταναλωτή στο Διαδίκτυο και στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Νομικά ζητήματα του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών: άδειες, καθολική υπηρεσία, προστασία καταναλωτή κ.λπ. Διαχείριση των ονομάτων χώρου (Domain names): Ρυθμιστικό πλαίσιο και νομικά ζητήματα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Λίλιαν Μήτρου
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ