Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ


Το μάθημα περιλαμβάνει την εκμάθηση χρήσης του AutoCAD στην σχεδίαση και την παρουσίαση και σχεδίαση των κυριότερων στοιχείων μηχανών


Στόχοι Μαθήματος

• Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητή η χρήση των υπολογιστών και κατάλληλου λογισμικού στην εκπόνηση μηχανολογικού σχεδίου. • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 1. Να γνωρίζουν τα σημαντικότερα εργαλεία σχεδίασης του λογισμικού AutoCAD. 2. Να σχεδιάζουν τα κυριώτερα στοιχεία μηχανών. 3. Να εκπονούν σύνθετα μηχανολογικά σχέδια.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Απαιτείται η γνώση Μηχανολογικού Σχεδίου Ι


Περιεχόμενα

1. Σχεδίαση με ΗΥ – Σχεδίαση γραμμών και κύκλων με AutoCAD. 2. Συντεταγμένες, Προσθήκη κειμένου και διαστάσεων. 3. Αντιγραφή, μετατόπιση, παράλληλη αντιγραφή, περιστροφή απότμηση, προέκταση, στρογγγύλεμα, λοξοτομή. 4. Μορφοποίηση οντοτήτων, σχεδιαστικά επίπεδα, σύνθετες εντολές σχεδίασης. 5. Χρήση σχεδιαστικών εργαλείων σε κατάλληλη εφαρμογή. 6. Σχεδίαση αξόνων και ατράκτων. 7. Σχεδίαση στοιχείων σύνδεσης ατράκτων-πλημνών. 8. Σχεδίαση τροχών και τροχαλιών. 9. Σχεδίαση εδράνων κύλισης. 10. Σχεδίαση στοιχείων στεγανοποίησης. 11. Σχεδίαση κοχλιοσυνδέσεων. 12. Συγκολλήσεις και σύμβολα συγκολλήσεων. 13. Σύνθεση σχεδίων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος Ιακωβάκης
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ