Στερεότυπα


Βασικό σκοπό του μαθήματος αποτελεί η γνωριμία και εξοικείωση του φοιτητή με έννοια των στερεοτύπων. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα παρουσιάζει ορισμούς και θεωρητικές προσεγγίσεις των στερεοτύπων καθώς και μετρήσεις σχετικά με τα αυτά. Ακολουθεί εκτενής παρουσίαση της αλλαγής στερεοτύπων, οι παλαιές και νέες μορφές προκαταλήψεις, το μοντέλο του περιεχομένου των στερεοτύπων(Stereotype Content Model), τα κίνητρα για μη προκατάληψη καθώς και το πώς ρυθμίζεται η προκατάληψη, οι μηχανισμοί και οι συνέπειες της καταστολής των στερεοτύπων, τα μεταστερεότυπα, ενώ τέλος το μάθημα κλείνει με την ανάλυση και την παρουσίαση της έννοιας της στερεοτυπικής απειλής (Stereotype Threat).


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αλεξάνδρα Χατζή
Τμήμα: Τμήμα Ψυχολογίας
Ίδρυμα: Πάντειον Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ