Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης Ι


Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης» Ι παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικές τοποθετήσεις σχολών και προσώπων που πρεσβεύουν ότι η γνώση δημιουργείται ως αποτέλεσμα δράσης κοινωνικών παραγόντων. Η πορεία του μαθήματος είναι η ακόλουθη. Παρουσιάζονται πρώτα οι βασικές «παραδοσιακές» αντιλήψεις για τη δημιουργία της γνώσης - της επιστημονικής γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η επιστήμη και η εξέλιξή της ως προϊόν σωρευτικής διαδικασίας και ορθολογικής ανάλυσης των εμπειρικών δεδομένων. Στη συνέχεια προσεγγίζονται κριτικά οι αμφισβητήσεις του μοντέλου αυτού. Για το σκοπό αυτό έμφαση δίνεται στους λεγόμενους «ιστορικιστές» (Hanson, Kuhn, Feyerabend), αφού προηγουμένως έχουν σύντομα παρουσιασθεί απόψεις των Bachelard και Duhem που οδηγούν (σύμφωνα με ορισμένες ερμηνείες) στις θέσεις των προαναφερομένων. Αναφορές γίνονται, επίσης, στον Popper, κυρίως σε σχέση με τον Kuhn, καθώς και στον Lakatos. Τέλος αναλύονται ορισμένα κεφάλαια από το έργο του Diderik Batens Ανθρώπινη γνώση. Συνηγορία υπέρ μιας χρήσιμης ορθολογικότητας. Ο σκοπός της διδασκαλίας των κεφαλαίων αυτών από το προαναφερόμενο βιβλίο είναι όχι να καταλήξουν οι φοιτητές σε μια τελική άποψη για τη δημιουργία της γνώσης, αλλά να διαπιστώσουν μια προσπάθεια χαλαρής «σύνθεσης» των εκ διαμέτρου αντίθετων απόψεων. Με τον τρόπο αυτό όσοι/ες φοιτητές/τριες δεν επιλέξουν και το μάθημα Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης ΙΙ, στο οποίο αναλύεται το ίδιο θέμα αλλά υπό διαφορετική, πιο σύγχρονη και πιο ριζοσπαστική, οπτική, θα έχουν ήδη σχηματίσει μια εικόνα των συζητήσεων που διεξάγονται στον τομέα αυτό.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρήστος Ξανθόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Κοινωνιολογίας
Ίδρυμα: Πάντειον Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ