Πολιτική Οικονομία ΙΙ Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική


Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες και τρόπο λειτουργίας της πολιτικής οικονομίας, η οποία στο παρόν μάθημα προσεγγίζεται κυρίως μακροοικονομικά. Το μάθημα περιλαμβάνει το αντικείμενο μελέτης και τους στόχους της μακροοικονομικής θεωρίας, θέματα σχετικά με το Α.Ε.Π(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), τον πληθωρισμό και την ανεργία, τα κλασσικά μακροοικονομικά υποδείγματα, την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης,υποδείγματα μικρών ανοιχτών οικονομιών και οι βασικές του διαφορές από τις κλειστές, το υπόδειγμα Solow, η αύξηση του πληθυσμού και η τεχνολογική πρόοδος, ο πληθωρισμός σε συνάρτηση με το χρήμα, βραχυχρόνιες διακυμάνσεις,το υπόδειγμα IS-LM,τη συναθροιστική προσφορά και τέλος τη συναθροιστική ζήτηση στην ανοιχτή οικονομία.


Στόχοι Μαθήματος


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρυσάφης Ιορδάνογλου
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Ίδρυμα: Πάντειον Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ