ΣΤΑΤΙΚΗ Ι


Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της στατικής. Το μάθημα πραγματεύεται τη μόρφωση των ισοστατικών φορέων και τον υπολογισμό της έντασης και της παραμόρφωσής τους. Επίσης διδάσκονται οι γραμμές επιρροής των ολόσωμων και δικτυωτών φορέων. Ιδιαίτερη βαρύτητητα δίνεται στην αρχή των δυνατών έργων και στις εφαρμογές της. Αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ένταση και παραμόρφωση των φορέων και η κατανόηση της ροής των δυνάμεων σε ισοστατικούς φορείς.


Στόχοι Μαθήματος

Αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η εξοικίωση των φοιτητών με την ένταση και παραμόρφωση των φορέων και η κατανόηση της ροής των δυνάμεων σε ισοστατικούς φορείς.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Τεχνική Μηχανική Ι


Περιεχόμενα

Γενικές αρχές, κίνηση και στήριξη του δίσκου, υπολογισμός των αντιδράσεων, εσωτερικές δυνάμεις. Διαγράμματα από μοναχικά και κατανεμημένα φορτία, θεμελιώδεις ιδιότητες των διαγραμμάτων, τα διαγράμματα της πολυγωνικής δοκού. Τα διαγράμματα των πλαισίων. Η μέθοδος της υποκατάστατης αμφιέρειστης για την κατασκευή των διαγραμμάτων M,Q. Η έννοια της γραμμής επιρροής. Γραμμές επιρροής γραμμικών φορέων. Μόρφωση και υπολογισμός σύνθετων φορέων, η αρθρωτή δοκός, τριαρθρωτοί φορείς, ενισχυμένες δοκοί. Μόρφωση και ανάλυση απλών και σύνθετων δικτυωμάτων. Οι γραμμές επιρροής των δικτυωμάτων. Οι διαφορικές εξισώσεις της καμπύλης δοκού. Εφαρμογές σε αμιγώς θλιβόμενα ή εφελκυόμενα συστήματα. Η συμμετρία στους ισοστατικούς φορείς. Στερεά και κινητά συστήματα. Έλεγχος στερεότητας και ισοστατικότητας των φορέων, ο σχηματσμός των πόλων, έλεγχος της απειροστής κινητότητας. Γενικευμένες δυνάμεις και μετακινήσεις. Οι θεμελιώδεις μετακινήσεις. Αρχή των δυνατών έργων για στερεούς φορείς με αμφίπλευρους και μονόπλευρους συνδέσμους. Εφαρμογές της αρχής των δυνατών έργων. Προσδιορισμός στατικών μεγεθών. Γραμμές επιρροής. Οι παραμορφώσεις των γραμμικών φορέων. Αρχή των δυνατών έργων για παραμορφώσιμους φορείς. Οι προτάσεις αμοιβαιότητας. Εφαρμογές της αρχής των δυνατών έργων.  Υπολογισμός μετακινήσεων από φόρτιση, εσωτερικούς και εξωτερικούς καταναγκασμούς. Προσδιορισμός της ελαστικής γραμμής των γραμμικών φορέων και των δικτυωμάτων. Η ομόλογη δοκός των βυθίσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A)


Εκπαιδευτές: Ευριπίδης Μυστακίδης
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ