ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΙΙ


Βασικές έννοιες λογιστικών φύλλων και χειρισμός βασικών εφαρμογών τους. Χρήση εργαλείων για παρουσιάσεις. Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων-Βασικές αρχές και λειτουργίες. Τεχνικές σχεδίασης βάσης δεδομένων. Υπηρεσίες τηλεματικής.


Στόχοι Μαθήματος

Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται: Να κατανοήσουν τις δυνατότητες των Η/Υ ως πηγή γνώσης και επικοινωνίας. Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των λογιστικών φύλλων και να χειρισθούν βασικές εφαρμογές τους δημιουργώντας, σχηματίζοντας και χρησιμοποιώντας ένα λογιστικό φύλλο. Να είναι σε θέση να οργανώσουν ένα φύλλο εργασίας και επιλύσουν φυσικά προβλήματα αυτοματοποίησης γραφείου. Να μπορούν να σχεδιάσουν και να διαρθρώσουν μια απλή βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας μια απλή εφαρμογή της. Να μπορούν να εντοπίσουν και να ανασύρουν πληροφορίες από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, κάνοντας χρήση ερωτημάτων και των διαθέσιμων εργαλείων για επιλογή και ταξινόμηση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

 Περιγραφή αντικειμένων μαθήματος :   α) Φύλλα εργασίας - Excel (6 τρίωρα) Διαχείριση φύλλων εργασίας με την χρήση MS EXCEL. Επίδειξη των βασικών χαρακτηριστικών. Τύποι δεδομένων, διαχείριση ημερομηνιών, αριθμητικών και αλφαριθμητικών στοιχείων. Σχετική και απόλυτη δήλωση. Ταξινόμηση πληροφοριών. Υπολογισμοί. Επεξεργασία γραφημάτων, συναρτήσεις και διαχείριση δεδομένων. Προσομοίωση και επίλυση φυσικών προβλημάτων με την χρήση του EXCEL.   β) Βάσεις δεδομένων - ACCESS (6 τρίωρα) Βασικές αρχές οργάνωσης βάσεων δεδομένων. Πεδίο, εγγραφή, πίνακας, βάση δεδομένων. Δομικά στοιχεία βάσης δεδομένων. Δημιουργία πίνακα, βασικές ιδιότητες πεδίων, χαρακτηριατικά. Δημιουργία βάσης. Πρωτεύον κλειδί. Σχέσεις πινάκων. Φίλτρα, ερωτήματα, φόρμες.  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A)


Εκπαιδευτές: Χρήστος Μελάς
Τμήμα: Κοινωνικής Εργασίας
Ίδρυμα: Άλλο Ίδρυμα
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ