Διδακτική Απειροστικού Λογισμού


Το μάθημα αποτελείται από 6 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιέχει θέματα που αφορούν γενικά στη διδασκαλία των Μαθηματικών και τα οποία θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια για τη διδασκαλία του Απειροστικού Λογισμού. Η δεύτερη ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στη Διδακτική του Απειροστικού Λογισμού και περιέχει γενικά ερευνητικά συμπεράσματα που αφορούν στη μάθηση και τη διδασκαλία του Απειροστικού Λογισμού. Οι τέσσερεις τελευταίες ενότητες αφορούν στη μάθηση και στη διδασκαλία των βασικών εννοιών του Απειροστικού Λογισμού, δηλαδή του ορίου, της συνέχειας, της παραγώγου και του ολοκληρώματος. Η διαπραγμάτευση αυτών των ενοτήτων δεν γίνεται με βάση κάποιο θεωρητικό υλικό αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες περιγράφουν κάποιες υποθετικές διδακτικές καταστάσεις που σχετιζονται με την υπό διαπραγμάτευση έννοια. Τις δραστηριότητες αυτές οι φοιτητές θα τις επεξεργαστούν πριν τη συζήτηση τους στην τάξη στηριζόμενοι στην εμπειρία τους και στην σχετική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα γίνει συζήτηση στην τάξη για την κάθε δραστηριότητα και θα αναπτυχθούν οι σχετικές απόψεις.


Στόχοι Μαθήματος

Μέσα απο τη συζήτηση και την αντιπαράθεση διαφορετικών απόψεων θα προκύψουν θέματα που αφορούν διάφορα συστατικά στοιχεία της Θεματικής και της Παιδαγωγικής Γνώσης του Περιεχομένου, τα οποία θα αναλυθούν με βάση τις προσωπικές εμπειρίες των συμμετεχόντων και την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τέτοια θέματα μπορεί να αφορούν πλευρές της θεματικής γνώσης του περιεχομένου, ιδιαίτερα της εξειδικευμένης γνώσης ή του ορίζοντα, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται άμεσα στη διδασκαλία του αντικειμένου στη σχολική τάξη αλλά η γνώση τους ενισχύει την παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου του εκπαιδευτικού και τον βοηθάει να σχεδιάσει μαθηματικά σωστές διδακτικές ενέργειες.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από 6 ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιέχει θέματα που αφορούν γενικά στη διδασκαλία των Μαθηματικών και τα οποία θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια για τη διδασκαλία του Απειροστικού Λογισμού. Η δεύτερη ενότητα αποτελεί μια εισαγωγή στη Διδακτική του Απειροστικού Λογισμού και περιέχει γενικά ερευνητικά συμπεράσματα που αφορούν στη μάθηση και τη διδασκαλία του Απειροστικού Λογισμού. Οι τέσσερεις τελευταίες ενότητες αφορούν στη μάθηση και στη διδασκαλία των βασικών εννοιών του Απειροστικού Λογισμού, δηλαδή του ορίου, της συνέχειας, της παραγώγου και του ολοκληρώματος. Η διαπραγμάτευση αυτών των ενοτήτων δεν γίνεται με βάση κάποιο θεωρητικό υλικό αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες περιγράφουν κάποιες υποθετικές διδακτικές καταστάσεις που σχετιζονται με την υπό διαπραγμάτευση έννοια. Τις δραστηριότητες αυτές οι φοιτητές θα τις επεξεργαστούν πριν τη συζήτηση τους στην τάξη στηριζόμενοι στην εμπειρία τους και στην σχετική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα γίνει συζήτηση στην τάξη για την κάθε δραστηριότητα και θα αναπτυχθούν οι σχετικές απόψεις.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Θεοδόσιος Ζαχαριάδης
Τμήμα: Τμήμα Μαθηματικών
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ