Διαπολιτισμική Εκπαίδευση


Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και των κοινωνιών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, υπαγορεύει νέες ερμηνευτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στις παραδόσεις παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις υπερπόντιες χώρες (Αμερική, Καναδά, Αυστραλία) καθώς και οι διάφορες προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.


Στόχοι Μαθήματος

-


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Παγκοσμιοποίηση και πολυπολιτισμικές κοινωνίες Η ιδιότητα του πολίτη και οι τρεις φάσεις της πολυπολιτισμικότητας  Παραδείγματα πολυπολιτισμικών κοινωνιών  Θεωρίες Μάθησης: Το αντικειμενικό και το πολυπολιτισμικό "Παράδειγμα"  Σχεδιάζοντας πολυπολιτισμικές Δράσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρήστος Παρθένης
Τμήμα: Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ