Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών


Μάθημα εισαγωγής στην Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Στο Μάθημα θα δίνεται η δυνατότητα εξοικείωσης του φοιτητή/ριας με κομβικά ζητήματα της ιστορίας της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών όπως η διαμάχη αναλογικού-ψηφιακού, η ανάδειξη και καθιέρωση της διάκρισης μεταξύ λογισμικού και υλισμικού, η διαρκής κρίση λογισμικού, οι απόπειρες για επιχειρήσεις πληροφορικής κοινής ωφέλειας και η ανάδειξη του προσωπικού υπολογιστή, ο μετασχηματισμός του υπολογιστή από μαθηματική μηχανή σε συσκευή τηλεπικοινωνιών, οι συνέχειες και οι ασυνέχειες από τον τηλέγραφο μέχρι το διαδίκτυο, η σύγκλιση πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και βιοτεχνολογίας, η ανάδειξη της νανοτεχνολογίας.


Στόχοι Μαθήματος

Eξοικείωση με την ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών και τη δυνατότητα αξιοποίησής της στις μελλοντικές εργασιακές ανάγκες των αποφοίτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

H διαμάχη αναλογικού-ψηφιακού, η ανάδειξη και καθιέρωση της διάκρισης μεταξύ λογισμικού και υλισμικού, η διαρκής κρίση λογισμικού, απόπειρες για επιχειρήσεις πληροφορικής κοινής ωφέλειας και η ανάδειξη του προσωπικού υπολογιστή, ο μετασχηματισμός του υπολογιστή από μαθηματική μηχανή σε συσκευή τηλεπικοινωνιών, συνέχειες και ασυνέχειες από τον τηλέγραφο μέχρι το διαδίκτυο, η σύγκλιση πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και βιοτεχνολογίας, η ανάδειξη της νανοτεχνολογίας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αριστοτέλης Τύμπας
Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ