Γραφικά με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές


Τα θέματα τα οποία καλύπτονται στο μάθημα είναι: 1. Αλγόριθμοι σχεδιασμού βασικών γεωμετρικών σχημάτων Σχεδιασμός ευθείας, κύκλου, έλλειψης στηριζόμενοι στις γεωμετρικές εξισώσεις τους και στην τεχνική του Bresenham. Γίνεται αναλυτική σύγκριση των μεθόδων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους. 2. Μετασχηματισμοί στο επίπεδο και στο χώρο των τριών διαστάσεων Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί και μετασχηματισμοί αξόνων. Παρουσιάζονται οι βασικοί πίνακες μετασχηματισμού που εκτελούν μεταφορά, στροφή, scaling και συμμετρία ως προς άξονες και εξετάζονται οι εφαρμογές τους. 3. Αλγόριθμοι αποκοπής καθώς και το πεδίο παράστασης (Viewport) Εξετάζεται το πρόβλημα της αποκοπής γεωμετρικού σχήματος, ως προς συγκεκριμένο παράθυρο (viewport). Παρουσιάζονται οι ακόλουθοι αλγόριθμοι: Αλγόριθμος του Μέσου, Αλγόριθμος Cohen - Sutherland, Αλγόριθμος Liang - Barsky. Γίνεται σύγκριση των αλγορίθμων αυτών ως προς την αποτελεσματικότητά τους. 4. Απεικονίσεις χώρου σε επίπεδο Εξετάζεται εκτενώς το πρόβλημα της προβολής και παρουσιάζονται οι βασικότερες μέθοδοι για την υλοποίηση της. Παρουσιάζεται η κεντρική προβολή, η παράλληλη προβολή και οι παραλλαγές τους. 5. Παράσταση επίπεδων καμπυλών Μελετάται το πρόβλημα της παρεμβολής και της προσέγγισης. Παρουσιάζονται οι καλύτερες μέθοδοι παρεμβολής (Κυβικές Spline) καθώς και οι ακριβέστερες μέθοδοι προσέγγισης (Καμπύλες Bezier).


Στόχοι Μαθήματος

-


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα.


Περιεχόμενα

Τα θέματα τα οποία καλύπτονται στο μάθημα είναι: Αλγόριθμοι σχεδιασμού βασικών γεωμετρικών σχημάτωνΣχεδιασμός ευθείας, κύκλου, έλλειψης στηριζόμενοι στις γεωμετρικές εξισώσεις τους και στην τεχνική του Bresenham. Γίνεται αναλυτική σύγκριση των μεθόδων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τους. Μετασχηματισμοί στο επίπεδο και στο χώρο των τριών διαστάσεωνΓεωμετρικοί μετασχηματισμοί και μετασχηματισμοί αξόνων. Παρουσιάζονται οι βασικοί πίνακες μετασχηματισμού που εκτελούν μεταφορά, στροφή, scaling και συμμετρία ως προς άξονες και εξετάζονται οι εφαρμογές τους. Αλγόριθμοι αποκοπής καθώς και το πεδίο παράστασης (Viewport)Εξετάζεται το πρόβλημα της αποκοπής γεωμετρικού σχήματος, ως προς συγκεκριμένο παράθυρο (viewport). Παρουσιάζονται οι ακόλουθοι αλγόριθμοι: Αλγόριθμος του Μέσου, Αλγόριθμος Cohen - Sutherland, Αλγόριθμος Liang - Barsky. Γίνεται σύγκριση των αλγορίθμων αυτών ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Απεικονίσεις χώρου σε επίπεδοΕξετάζεται εκτενώς το πρόβλημα της προβολής και παρουσιάζονται οι βασικότερες μέθοδοι για την υλοποίηση της. Παρουσιάζεται η κεντρική προβολή, η παράλληλη προβολή και οι παραλλαγές τους. Παράσταση επίπεδων καμπυλώνΜελετάται το πρόβλημα της παρεμβολής και της προσέγγισης. Παρουσιάζονται οι καλύτερες μέθοδοι παρεμβολής (Κυβικές Spline) καθώς και οι ακριβέστερες μέθοδοι προσέγγισης (Καμπύλες Bezier).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαριλένα Μητρούλη
Τμήμα: Tμήμα Μαθηματικών
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ