Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα


Το μάθημα διδάσκεται ως Μάθημα Κορμού της κατεύθυνσης Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, στο Α' Εξάμηνο του Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι οι μηχανισμοί και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παροχή (διασφαλισμένης) ποιότητας υπηρεσίας σε δίκτυα υπολογιστών.


Στόχοι Μαθήματος

Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά της παροχής (διασφαλισμένης) Ποιότητας Υπηρεσίας σε δίκτυα υπολογιστών, Κατανόηση των μηχανισμών και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας σε δίκτυα υπολογιστών, Κατανόηση των δύο βασικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την παροχή (διασφαλισμένης) Ποιότητας Υπηρεσίας στο Διαδίκτυο, του ρόλου του καθενός και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονετημάτων τους, Κατανόηση του τρόπου αντιμετώπισης του θέματος της παροχής (διασφαλισμένης) Ποιότητας Υπηρεσίας στο επίπεδο της εφαρμογής και των σχετικών πρωτοκόλλων, Εξοικείωση με τη δομή του κόστους παροχής υπηρεσιών και των χρεώσεων τους, σε σχέση και με την παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας σε δίκτυα υπολογιστών, Κατανόηση του ρόλου των Συμβάσεων Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώση βασικών εννοιών των δικτύων υπολογιστών


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Ποιότητα Υπηρεσίας Integrated Services (IntServ) Differentiated Services (DiffServ) Εφαρμογές με δυνατότητα προσαρμογής μετάδοσης Χρεώσεις Υπηρεσιών Συμβάσεις Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χρήστος Μπούρας
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ