Οδηγίες Υλοποίησης Ανοικτών Μαθημάτων ΠΠ


Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή. Το μάθημα σχετίζεται με την δημιουργία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εκπαιδευτικά λογισμικά, ηλεκτρονικές ασκήσεις, παρουσίαση πειραμάτων κλπ. Ο σκοπός είναι το υλικό αυτό να διατίθεται μέσω άδειας Creative Commons από την ιδρυματική πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.


Στόχοι Μαθήματος

Το έργο Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Πατρών αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, το οποίο σχετίζεται με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εκπαιδευτικά λογισμικά, ηλεκτρονικές ασκήσεις, παρουσίαση πειραμάτων κλπ. Ο στόχος του είναι το υλικό αυτό να διατίθεται μέσω κατάλληλης άδειας creative commons προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Μέσω του Μαθήματος αυτού θα είστε σε θέση να υλοποιήσετε και να χαρακτηρίσετε ένα μάθημα ως Ανοικτό Μάθημα Τύπου Β ή Γ.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν.


Περιεχόμενα

Το μάθημα αυτό έχει δημιουργηθεί με σκοπό να περιγράψει τα βήματα που απαιτούνται από την στιγμή που αποφασίζετε να εντάξετε ένα μάθημά σας στα Ανοικτά Μαθήματα ως και τον τελικό χαρακτηρισμό του ως Ανοικτό Μάθημα Τύπου Β ή Γ.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Όλγα, Ευγενία, Φιερούλα Γεωργιάδου, Ορφανού, Παπαδάτου
Τμήμα: Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ