Σεμινάριο Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Δίκτυα Επικοινωνιών και Υπολογιστών)


Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εκθέσει στους φοιτητές τα προβλήματα της αρχιτεκτονικής του σημερινού Διαδικτύου και να παρουσιάσει τις ιδέες των Πληροφοριο-κεντρικών Δικτύων. Αυτό επιτυγχάνεται μελετώντας ένα σύνολο ερευνητικών άρθρων για τις απαρχές του Διαδικτύου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα σε διάφορους τομείς και τις προσεγγίσεις που έχουν προταθεί για την επίλυσή τους με Πληροφοριο-κεντρικό τρόπο. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει φοιτητές για έρευνα στην περιοχή των Πληροφοριο-κεντρικών Δικτύων.


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση των περιορισμών της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου Εξοικείωση με το υπόδειγμα των Πληροφοριο-Κεντρικών Δικτύων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κατανεμημένα Συστήματα Λειτουργικά Συστημάτα Προχωρημένα Δίκτυα Υπολογιστών


Περιεχόμενα

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη, τα οποία θα μελετηθούν με χρήση πρόσφατων ερευνητικών άρθρων και παρουσιάσεων: 1) Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Διαδίκτυο σήμερα; 2) Τι είναι τα Πληροφοριο-κεντρικά Δίκτυα και πώς λειτουργούν; 3) Χρειαζόμαστε τα Πληροφοριο-κεντρικά Δίκτυα ή αρκεί να εξελίξουμε το Διαδίκτυο;

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ