Λογιστική Κόστους


Το μάθημα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και πρακτικής και παρουσιάζει τις βασικές έννοιες, αρχές και εφαρμογές της.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι, Θα έχουν εξοικειωθεί με τις κοστολογικές έννοιες και όρους όπως το κόστος των πρώτων υλών, της άμεσης εργασίας, τα γενικά βιομηχανικά έξοδα και τον κοστολογικό χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Θα έχουν κατανοήσει τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παρακολούθησης του κόστους των προϊόντων που παράγονται κατά παραγγελία, μαζικά καθώς και στο πλαίσιο από  κοινού παραγωγικής διαδικασίας. Θα έχουν εξοικειωθεί με τον τρόπο οργάνωσης των κοστολογικών συστημάτων των επιχειρήσεων για τη συγκέντρωση κόστους στα κέντρα κόστους και εν συνεχεία με τη συσχέτιση του έμμεσου αυτού κόστους με τα προϊόντα. Θα γνωρίζουν τις τεχνικές κοστολόγησης του απορροφητικού κόστους, του οριακού κόστους και του πρότυπου κόστους. Θα έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες. Θα έχουν έρθει σε επαφή με τις μεθοδολογίες τιμολόγησης βάσει κόστους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το μάθημα δεν έχει προαπαιτούμενα. Ωστόσο, η γνώση βασικών εννοιών χρηματοοικονομικής λογιστικής θα διευκολύνει την κατανόησή του.


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη λογιστική κόστους. Βασικές έννοιες κοστολόγησης. Κατά παραγγελία κοστολόγηση. Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Συμπαράγωγα. Επιμερισμός κόστους βοηθητικών τμημάτων. Οριακή κοστολόγηση Εφαρμογές οριακής κοστολόγησης Πρότυπη Κοστολόγηση Προϋπολογισμός.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Σάνδρα Κοέν
Τμήμα: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ