Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα


Στο μάθημα καλύπτονται βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Καλύπτονται γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της στρατηγικής, marketing, οικονομική αποτίμηση, λογιστική και e-business και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη επιχειρηματική έναρξη και δραστηριότητα. Επίσης γίνεται μια εισαγωγή στα θέματα καινοτομίας και στους τρόπους άντλησης καινοτόμων ιδεών και σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Γίνεται αναφορά στο Business Model Canvas, διαδικασία ανάπτυξης Business Plan, αποτίμηση επένδυσης μέσω Discounted Cash Flows και υπολογισμού Καθαράς Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τρόποι ηλεκτρονικής διαφήμισης και μέτρησης της αγοράς (AdWords, Google Analytics και άλλα online εργαλεία της Google, του Facebook, κλπ), αναφορά στις βασικές ιδέες της λογιστικής, των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης και βασικών αριθμοδεικτών για την παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης. Το μάθημα εξελίσσεται με μια σειρά διαλέξεων και ενθαρρύνεται η παράλληλη ενασχόληση των φοιτητών (ιδανικά σε ομάδες) με ένα project – νεοφυή επιχείρηση για την καλύτερη εμπέδωση και εφαρμογή της γνώσης.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με θέματα γενικής διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών και marketing ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) και να μπορούν να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα όχι μόνο τεχνικά, αλλά και με όρους πιο κατανοητούς από την αγορά.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα προαπαιτούμενο


Περιεχόμενα

Στο μάθημα καλύπτονται βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Καλύπτονται γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της στρατηγικής, marketing, οικονομική αποτίμηση, λογιστική και e-bsuiness και βοηθούν στην αποτελεσματικότερη επιχειρηματική έναρξη και δραστηριότητα. Επίσης γίνεται μια εισαγωγή στα θέματα καινοτομίας και στους τρόπους άντλησης καινοτόμων ιδεών και σχεδιασμού νέων υπηρεσιών και προϊόντων. Γίνεται αναφορά στο Business Model Canvas, διαδικασία ανάπτυξης Business Plan, αποτίμηση επένδυσης μέσω Discounted Cash Flows και υπολογισμού Καθαράς Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης, εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τρόποι ηλεκτρονικής διαφήμισης και μέτρησης της αγοράς (AdWords, Google Analytics και άλλα online εργαλεία της Google, του Facebook, κλπ), αναφορά στις βασικές ιδέες της λογιστικής, των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης και βασικών αριθμοδεικτών για την παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης. Το μάθημα εξελίσσεται με μια σειρά διαλέξεων και ενθαρρύνεται η παράλληλη ενασχόληση των φοιτητών (ιδανικά σε ομάδες) με ένα project – νεοφυή επιχείρηση για την καλύτερη εμπέδωση και εφαρμογή της γνώσης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Τμήμα: Πληροφορική
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ