Οικονομική Ανάπτυξη


Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές έννοιες της οικονομικής ανάπτυξης, παρουσιάζονται ορισμένοι δείκτες επιπέδου οικονομικής ανάπτυξης, θεωρητικά υποδείγματα οικονομικής μεγέθυνσης, αναλύεται η επίδραση του διεθνούς εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη, παρουσιάζονται οι σύγχρονες θεωρίες γονιμότητας και πώς ο παγκόσμιος πληθυσμός επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη, γίνεται ανάλυση της αγοράς εργασίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και παρουσιάζονται θεωρίες και πολιτικές μετανάστευσης. Επίσης, παρουσιάζονται οι πολιτικές εκπαίδευσης στις αναπτυσσόμενες χώρες, αναλύεται η θεωρία ανθρωπίνου κεφαλαίου και παρουσιάζεται η επίδραση των δημοσιονομικών και χρηματοπιστωτικών πολιτικών στην οικονομική ανάπτυξη.


Στόχοι Μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μία περιγραφή ορισμένων σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπως επίσης και μερικές προσεγγίσεις (γενικές και ειδικές) για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μικροοικονομική Ι, Μικροοικονομική ΙΙ, Μακροοικονομική Ι, Μακροοικονομική ΙΙ, Οικονομετρία.


Περιεχόμενα

Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση. Χαρακτηριστικά των αναπτυσσόμενων χωρών. Ανάπτυξη, ανισότητα και φτώχεια. Γενικές θεωρίες οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης: Δυϊσμός, η υπόθεση της πλεονάζουσας εργασίας, κλασσικά και νεοκλασικά υποδείγματα. Κεϋνσιανά υποδείγματα. Δομισμός, μαρξιστικά και νεομαρξιστικά υποδείγματα και η θεωρία της εξαρτημένης ανάπτυξης. Ο ρόλος του αγροτικού τομέα στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης: Τοποθέτηση εγχωρίων πόρων και όροι εμπορίου μεταξύ αγροτικού και βιομηχανικού τομέα. Μορφές αγροτικής ιδιοκτησίας και η επίδραση των νέων τεχνολογιών (πράσινη επανάσταση). Το πληθυσμιακό πρόβλημα: Δημογραφική έκρηξη, εσωτερική μετανάστευση, εκπαιδευτική πολιτική και η επίδραση της επιλεγόμενης τεχνολογίας στη συνολική απασχόληση. Στρατηγικές εκβιομηχάνισης και διεθνούς εμπορίου: Διεθνείς όροι εμπορίου, προστατευτισμός και εκβιομηχάνιση μέσω υποκατάστασης των εισαγωγών, εκβιομηχάνιση μέσω προώθησης των εξαγωγών. Ο ρόλος των εξωτερικών πόρων: Ξένες άμεσες επενδύσεις, οικονομική βοήθεια και τα προβλήματα του εξωτερικού χρέους. Εμπειρίες οικονομικής ανάπτυξης: Μερικά σύγχρονα παραδείγματα οικονομικής ανάπτυξης και υποανάπτυξης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Πάνος Τσακλόγλου
Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ