Παγκόσμια Περιβαλλοντικά Προβλήματα


Το μάθημα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και στην αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών των φοιτητριών και φοιτητών σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα του περιβάλλοντος.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη των γνώσεων των φοιτητριών και φοιτητών σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα του περιβάλλοντος. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να είναι σε θέση να: Κατανοούν τα βασικά αίτια που έχουν προκαλέσει τη σημερινή πα­γκόσμια κρίση του περιβάλλοντος Αναγνωρίζουν την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στην παραγωγή τροφής για την ανθρωπότητα με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Διακρίνουν τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της αστικοποίησης Συσχετίζουν τον υπερπλη­θυσμό, την υπερκατανάλωση και την τεχνολογία με τα παγκόσμια προβλήματα του περιβάλλοντος Γνωρίζουν τις σημαντικότερες λειτουργίες της ατμόσφαιρας Εξηγούν τους μηχανισμούς που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη λέπτυνση της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος και του φωτοχημικού νέφους


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Κανένα


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και στην αλλαγή των στάσεων και συμπεριφορών των φοιτητριών και φοιτητών σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα του περιβάλλοντος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Αμπελιώτης
Τμήμα: Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας
Ίδρυμα: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ