Τεχνολογία Πολυμέσων


Στο μάθημα καλύπτονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση, επεξεργασία και αναπαραγωγή των διάφορων μέσων, οι τρόποι συνδυασμού επί μέρους μέσων για την κατασκευή πολυμεσικών εφαρμογών και το δικτυακό υπόβαθρο που απαιτείται για την υποστήριξη πολυμεσικών εφαρμογών. Το μάθημα ξεκινά αναλύοντας την έννοια των πολυμέσων και εξηγώντας τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών και των συστημάτων πολυμέσων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι ιδιότητες των βασικών μέσων και ο τρόπος αναπαράστασής τους στον υπολογιστή. Ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιούνται τα μέσα αναλύεται αρχικά θεωρητικά και στη συνέχεια σε πρακτικό επίπεδο, ανάλογα με το μέσο. Το πρώτο μέρος του μαθήματος κλείνει με θέματα συγχρονισμού πολυμέσων. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος που ασχολείται με τη δικτυακή υποστήριξη των πολυμέσων καλύπτει αρχικά τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση των μέσων ανάλογα με την εφαρμογή. Στη συνέχεια αναλύονται θέματα ποιότητας υπηρεσίας σε διάφορους τύπους δικτύων. Τέλος, καλύπτονται ως μελέτες περίπτωσης δικτύων με υποστήριξη ποιότητας υπηρεσιών τα δίκτυα ATM και 3G. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ασχολείται με την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Αφού γίνει επίδειξη διάφορων τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οι φοιτητές πρώτα εκπονούν ατομικά μια προγραμματιστική εργασία με κοινό θέμα, και μετά καθορίζουν οι ίδιοι το θέμα της ομαδικής τους εργασίας η οποία μπορεί να επικεντρώνεται σε όποιο τομέα διαχείρισης μέσων επιθυμούν.


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση της φύσης των μέσων Εξοικείωση με τους τρόπους αναπαράστασης των μέσων Κατανόηση των μεθόδων κωδικοποίησης των μέσων Εξοικείωση με τις δικτυακές τεχνολογίες υποστήριξης των πολυμέσων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών Λειτουργικά Συστημάτα Δίκτυα Υπολογιστών Πιθανότητες


Περιεχόμενα

Εισαγωγή, κίνητρα, σχέσεις με άλλες γνωστικές περιοχές, τάσεις. Εφαρμογές πολυμέσων. Ορισμοί και ιδιότητες τύπων μέσων. Ροές δεδομένων, μέσα και πολυμέσα. Ήχος. Εικόνα και γραφικά. Βίντεο και κινούμενα σχέδια. Στοιχεία θεωρίας πληροφορίας. Κωδικοποίηση και συμπίεση δεδομένων. Πρότυπα συμπίεσης: JPEG, MPEG (-1, -2, -4), MP3. Υλισμικό πολυμέσων. Υποστήριξη διαδραστικών πολυμέσων από το λειτουργικό σύστημα. Θέματα πολυμέσων σε δίκτυα επικοινωνιών και στον Παγκόσμιο Ιστό. Πολυμεσική επικοινωνία με πολλαπλούς αποδέκτες. Τηλεδιάσκεψη. Συγχρονισμός. Ροή μέσων, εξυπηρετητές μέσων, πρωτόκολλα RTP και RTSP. Ποιότητα υπηρεσιών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Ξυλωμένος
Τμήμα: Πληροφορικής
Ίδρυμα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ