Αξιολόγηση Επενδύσεων


Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: • Αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την μεταβολή της διαχρονικής αξίας του χρήματος. • Να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων αξιολόγησης των επενδύσεων. • Να εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης και να μπορούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα • Να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών επενδύσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να: Να κατανοεί τη διαχρονική μεταβολή της αξίας του χρήματος και την έννοια της επένδυσης. Να κατανοεί τον ανατοκισμό, την προεξόφληση και τη ράντα. Να κατανοεί τις διαφορές ανάμεσα στις έννοιες των εσόδων, των εισπράξεων, των εξόδων, των πληρωμών και των κερδών. Να κατανοεί την έννοια της απόσβεσης και να γνωρίζει μεθόδους αποσβέσεων. Να διασυνδέει έννοιες και μεγέθη με τη διαδικασία της λογιστικής βάσης. Να αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που μπορεί να αποκομίσει από την κάθε μέθοδο αξιολόγησης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και την επίδραση της διαχρονικής μεταβολής της αξίας του χρήματος στις σύνθετες μεθόδους αξιολόγησης, Να καταφέρει να αναμιχθεί με τις έννοιες και τις μεθόδους μέσα από μία σειρά ασκήσεων προοδευτικής εξέλιξης και κριτικής. Να καταστεί τελικώς ικανός να συγκρίνει τις επενδύσεις και να επιλέγει μεταξύ αυτών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υφίστανται απαιτήσεις.


Περιεχόμενα

Οι έννοιες της διαχρονικής μεταβολής της αξίας του χρήματος, της επένδυσης, του απλού και σύνθετου τόκου, του ανατοκισμού, της προεξόφλησης, της ληξιπρόθεςσμης και προεξοφλητέας ράντας παρούσας και μέλλουσας αξίας. Η διάκριση των εννοιών των εσόδων, εξόδων, εισπράξεων, πληρωμών, κερδών και αποσβέσεων. Η διαδικασία λογιστικής βάσης και οι μέθοδοι απόσβεσης. Οι απλές και σύνθετες μέθοδοι αξιολόγησης των επενδύσεων. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της κάθε μεθόδου. Ο τρόπος επιλογής μεταξύ εναλλακτικών επενδύσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Φώτιος Χατζηθεοδωρίδης
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ