Σκυρόδεμα - Δομικές Κατασκευές


Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις βασικές έννοιες που αφορούν δομικές κατασκευές από σκυρόδεμα.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές των εισαγωγικών που αφορούν δομικές κατασκευές από σκυρόδεμα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα πρέπει να Κατέχει επαρκή γνώση των βασικών αρχών σκυροδέτησης, οπλισμού και προμετρήσεων που αφορούν δομικές κατασκευές από σκυρόδεμα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δε χρειάζονται προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, υλικά παρασκευής σκυροδέματος, σύνθεση ιδιότητες. Χάλυβας, Ιδιότητες, Διαστασιολόγηση φορέων. Εφαρμογές. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Πλάκες, Δοκοί, Υποστυλώματα, Πέδιλα. Εφαρμογές. Επιμετρήσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος. Νομοθεσία και κανονισμός αντισεισμικής τεχνολογίας. Βλάβες και αντιμετώπιση βλαβών οπλισμένου σκυροδέματος. Βλάβες και αντιμετώπιση βλαβών από σεισμό. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ N,Q,M ΣΤΥΛΩΝ, ΔΟΚΩΝ, ΠΛΑΚΩΝ, ΠΛΑΙΣΙΩΝ (ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΝ – ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΑ.) ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ – ΣΤΥΛΩΝ – ΠΛΑΚΩΝ – ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΩΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΚΑΜΨΗ, ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Γκούντας
Τμήμα: Τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεματική Περιοχή: Μηχανική Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ